15
Kɨma Pɨwɨma Ipatɨ Akɨpatɨ Wainɨhandapunɨ Amɨ Katamɨ Isɨtɨtɨ Saatɨtɨhopɨhaare
Jisaasiho pɨwɨha wa satatɨ kandaase. “Nɨnɨ ipatɨ akɨpatɨ wainɨhandamataindɨhonɨnɨtihɨ amɨ nisɨ Apɨho wainɨhandamɨ osaataatamɨ satɨhoe. Isɨtɨtɨ saatɨtɨho yandɨpɨho namingosɨhoai nisɨ Apɨho nawetatɨ tisatatɨ nemahore. Iyatɨ amɨ isɨtɨtɨ saatɨtɨho yandɨpɨho ningosɨhoai nisɨ Apɨho itatamanatɨ wanɨ nutihɨhapa isaaha naapɨho nainjɨha nawetatɨ isapɨyatɨ tɨwɨha nemataise amɨ isɨtɨtɨ saatɨtɨho yandɨpɨho awaisɨho amɨ taahɨho ningoaitando. Sahɨ aimɨ noaipapɨ popɨtɨhiyaate amɨ nɨnɨ sangi pɨwɨha sa aimɨ kasatɨtɨ kandisasohɨha sangi netɨ popɨtɨhiyaatesamasɨho. Sahɨ nɨngisawɨ maasɨ tɨmaamaitɨwɨse amɨ nɨnɨ sangisatɨ maasɨ tɨmaamaitɨtaano. Iyataatɨ ipatamɨ isɨtɨtɨho koai yandɨhɨ ahendaatɨ wɨndɨ nga yandɨpɨho namingoaitaise. Nehɨ ko ipatɨ akɨpatetɨ ahendaatɨ yandɨpɨho nga ningotaise. Amɨ sɨrɨ kɨretɨ sangisangi akɨpɨpa yandɨpɨho wɨndɨ ningopɨ namaamoyaitaapo amɨ sahɨ nɨngisawɨ maasɨ wɨndɨ tɨmaamaamaitawaawaaho.
“Nɨnɨ nɨwahonɨnɨ ipatɨ wainɨhandamataindɨhonɨnɨtihɨ amɨ sahɨ nisɨ isɨtɨtɨhomataiwɨhiyaate. Isɨ amɨ utaaho wo nɨngisatɨ maasɨ tɨmaamaitonɨhɨ amɨ nɨnɨ koaisatɨ maasɨ tɨmaamaitisanaahɨ yandɨpɨho akɨpɨpa taahɨpɨpa ningotɨ namoyaitaise. Amɨ sandɨ nɨnɨ apaapɨmaato. Nɨnɨ sangisatɨ maasɨ wɨndɨ bɨminyanaahɨ sahɨ wapa nga wɨndɨ kamaitauhɨto. Utaaho wo nɨngisatɨ tɨmaamaitatɨ konɨhɨ nɨngisatɨ bɨmindataataahɨ amɨ ko noaipatɨ ipatamɨ isɨtɨtɨho nawetɨndɨwatɨ awaipɨtihɨ nepɨ yotɨwɨ sisɨhaapɨhɨ tɨmɨhauhɨ tɨhamasɨpatamatiyahoe. Amɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ nɨngisawɨ tɨmaamaitisaihɨ nisɨ pɨwɨha samɨ omaŋɨtɨtɨhɨ ahotanaahɨ sahɨ wapaapɨ gwɨnyaapɨ maaritohɨpɨpa Autaahaatɨho nasamɨtandɨ nehɨ nanɨhaiwɨ koai nunjenɨwɨ kaundɨwɨse. Amɨ sahɨ nunjenɨwɨ kaundohɨpɨpa kapa ko sangi nasamɨtaiso. Sahɨ yandɨpɨho akɨpɨpa taahɨpɨpa ningopɨ namoyaawaawɨ amɨ nyahɨ kiyaanɨnɨhɨ akɨtɨ Jisaasihoai nɨwipinjɨhaayo tɨwɨ nepɨ isɨhiyai nunjawaayopo. Sahɨ siyawaawɨ nisɨ Apɨhoai ambɨpatɨ awaipatɨ nunyawaayopo.
“Nɨngi Apɨho maarɨho nanɨmipatamataindɨ kɨmɨkɨretɨ sangi nɨnɨ nisɨ maarɨho nasanyataayo. Nasanyataayonɨ sahɨ kiyaatɨnɨhɨ nɨngisawɨ tɨmaamaitɨwɨmapɨse amɨ nɨnɨ konɨnɨhɨ sangi maarɨho nasanyamɨ nutaano. 10 Iyataatɨ nɨnɨ nisɨ Apɨhomɨ wɨnɨhapɨpa pɨwɨha atɨwisonɨhɨ amɨ ko konɨnɨhɨ komɨ maarɨho naninyatoandaise. Isɨ amɨ sɨrɨ kɨretɨ sahɨ nisɨ wɨnɨhapɨpa pɨwɨha atɨniwɨ kiyaatɨnɨhɨ nisɨ asɨmwaatɨtɨhɨ bindawaawaahɨ amɨ nɨnɨ sangi konɨnɨhɨ nisɨ maarɨho nasanyamɨ nuto. 11 Saiwa nɨnɨ sangi kasatohɨwɨmaiwa amɨ nɨnɨ maaritɨtɨ nisɨ Apɨhomɨ wɨnɨhapɨpa atɨwisohɨtɨhandɨ sahɨ nepɨ amɨ nisɨ wɨnɨhapɨpa pɨwɨha sahɨ maaritɨwɨ atɨniwɨ ninjapepihɨrɨtaatɨwe. Aiwɨ amɨ sahɨ nisapɨ maaritohɨtɨhandɨ wɨndɨ ketɨ owemetatɨ kandɨnɨhɨ samɨ maarɨhoaatɨhɨ tisaitatɨ ahotɨtande. 12 Nisɨ wɨnɨhapɨpa siyate. Nɨnɨ sangi nisɨ maarɨho nasanyohɨpatamataiwɨ sahɨ woŋɨ woai kinyɨ maarɨho nunyapɨ namɨnɨwise. 13 Amɨ utaaho wo komɨ naisɨhiyaapɨ napotaataahɨ kiyai ko komɨ maarɨho numwindɨhandɨ apɨpaahɨ aungwohande tatɨ isɨhiyai netɨ nunjataise. 14 Amɨ sahɨ nɨnɨ kasatohɨpɨpa kapa nahataapa kiyawaawaahɨ sahɨ nisɨ naisɨhiyaate. 15 Iyataatɨ wanɨ sangi nisɨ otɨpɨpatɨhiyaate satataamaato. Owetise. Amɨ utaaho womɨ nehɨ otɨpɨpatɨho komɨ awaisɨho wapa kaitandɨ gwɨnyaatɨ netɨ tɨmanimbɨpa nahataapa ko wɨndɨ monahoso. Aihɨ namatɨ nɨnɨ sangi wanɨ nisɨ naisɨhiyaate satataato. Sandɨ nɨnɨ sangi nisɨ naisɨhiyaate satohɨtɨmandɨ amɨ pɨwɨha nahata nɨngi nisɨ Apɨho kandihɨ atindɨ nehohɨha ka nɨnɨ sangi kasatataate. Iyataatɨ amɨ sangi nɨnɨ nisɨ naisɨhiyaate satataato. 16 Sahɨ nɨngi nanɨmɨhanɨwɨ samɨ otɨpɨpatɨ naninyawaamaayopo. Owetise. Nɨnɨ sangi nasamɨhanataayo sahɨ noaipapɨ nisɨhiyaatimatɨtaatɨwo. Aindɨ nɨnɨ sangi otɨpɨpatɨ kɨmatɨ nasanyataayo. Ipɨ yandɨpɨho pɨhɨtɨwɨ taahɨho ningopɨ namwiyaitaatɨwo. Iyataatɨ ipɨ yandɨpɨho akɨpɨpa sahɨ namɨwiyohɨpɨpa kapaanɨhɨ sangisatɨ ahotɨmɨ nutandɨ nɨnɨ maaritataayo. Saiwɨ sahɨ wapaapɨ nisɨ Apɨhoai nunjesaihɨ amɨ sahɨ nisɨhiyaatisɨ ko kapa sahɨ nunjenohɨpɨpa sangi nasamɨtaise. 17 Isɨ amɨ nɨnɨ sangi wɨnɨhapɨpa pɨwɨha watɨpɨhapa kɨmba nasanyataayo. Sahɨ nɨnaasoŋɨhɨ samɨ naisɨhiya nahatiya nɨnaasoai maarɨho nunyawɨse.
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Nɨwipinjohiyɨhiyai Isɨhiya Yapɨpatambɨhiya Mandɨtɨwitaapo Tahaare
18 “Amɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya sangi mandɨtɨsisaihaahɨ. Amɨ sahɨ gwɨnyaapɨse kiya nɨngi jɨhɨ mandɨtɨnisohɨtɨhandiso. Amɨ sɨrɨ kɨretɨ sangi kiya mandɨtɨsitaapo. 19 Amɨ sahɨ isɨhiya maapɨ yapɨpatambɨhiyaamataiwɨhiyaatɨtanaahɨ amɨ kiya sawanaamɨ isɨhiyai kawisohɨrɨhɨretɨ kasiwɨ kiyaamɨ maarɨho nasamɨtauhe. Nasamɨtɨhandɨ kandɨ amɨ nɨnɨ sangi kiyaamɨhatɨhapɨ yandɨhesamatɨ nisɨhiyaatimatɨtaatɨwɨ aimɨ nasamahanonɨhiyaate. Nasamɨhanonɨhiyaatɨtihɨ kandapɨ isɨhiya yapɨpatambɨhiya sangi mandɨtisaipɨ ahosɨsamawaayopo. Amɨ sahɨ yapɨpatambɨhiyaatɨmetiho. 20 Nɨnɨ sangi pɨwɨha kasatohɨha gwɨnyaapɨse. Wo otɨpɨpatɨ komɨ awaisɨhoai wɨndɨ namusatipɨhaase. Owetise. Amɨ samɨ awaisɨhonɨhi kiya mɨmaipɨniwɨ yaasɨhaiwa naninyowɨ amɨ sangisangi kiya mɨmaipɨsiwɨ yaasɨhaiwa nasamɨtaapo. Iyataatɨ amɨ kiya nisɨ pɨwɨha atɨnisawaawaahɨ amɨ samɨ pɨwɨhaisangi atɨsitaapo. 21 Amɨ kiya sangi mɨmaipɨsiwɨ yaasɨhaiwa nasanyohɨtɨndɨ amɨ sahɨ nisɨhiyaatɨtihe. Iyataatɨ amɨ kiya nɨngi natanoaasihɨ nasohɨhoai wɨndɨ mausonawaawe. 22 Amɨ nɨnɨ wɨndɨ namaapɨtɨ amɨ nɨnɨ kiyai pɨwɨha wɨndɨ kamundisanaahɨ kiya maipɨhandɨ owehiyaatatɨ amɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha kiyai wɨndɨ namusaitaihe. Siyatɨ kiyai pɨwɨha wɨndɨ namusaitɨhatɨ katɨ amɨ nɨnɨ aimɨ napɨtɨ pɨwɨha kiyai kaundonɨhɨ amɨ kiya nisɨ pɨwɨha nemapɨ ahosɨnɨmahopo. Isɨ kiya satɨwɨ nyahɨ maipɨhandɨ owehiyaane tɨwɨ wɨndɨ kamaatɨtaapo. Kiya aimɨ maipɨhandisahiyaasɨ kandapɨ kiyai pɨwɨha aimɨ nusetaise. Isɨ kiya wɨndɨ yamaanɨhɨmaitaapo. Owetɨtaise. 23 Utaaho wo nɨngi mandɨtɨnisatɨ nisapɨ poundiso so amɨ nisɨ Apɨhoaisangi mandɨtɨwisatɨ kopɨ poundataise. 24 Nɨnɨ kiyaamɨ otɨhatɨhɨ bindataatɨ kiya ninjɨhauhɨ otɨpɨpatɨ watɨpɨhaiwa nɨnɨ kiyataayo. Iyataatɨ saiwa utaaho wo jɨhɨ aimɨ wɨndɨ kamaayɨhaiwa kiya mmonɨhauhɨ nɨnɨ kiyataayo. Amɨ nɨnɨ kiyaamɨhatɨhɨ saiwa wɨndɨ kamaisanaahɨ kiya maipɨhandɨ owehiyaatatɨ amɨ maipɨhandapɨ pɨwɨha kiyai namusaitaihe. Namusaitɨhatɨ katɨ amɨ nɨnɨ saiwa kiyonɨhɨ ninjapɨ mmonawaahandɨ kandɨ daahɨ nɨngisunɨ amɨ nisɨ apɨhoaisunɨ maindaanyangi mandɨtɨnyiwɨ pohipɨnyisawaayopo. Isɨ kiya aimɨ maipɨhandisahiyaasɨ kiyaamɨ maipɨhandapɨ kiyai pɨwɨha nusetaise. Kiya wɨndɨ yamaanɨhɨmaitaapo. 25 Iyataatɨ kiya sandɨ kiyohɨtɨmandɨ kiyaamɨ wɨnɨhapɨpaatɨhɨ pɨwɨha wa jɨpatɨpindisɨha noaipatɨ akaahaimatɨtande. Iyataatɨ sa pɨwa satise.
‘Nɨngi kiya nehɨ nuwipɨhandɨ mandɨtɨniwɨ pohipɨnisopo,’ Aunɨhɨhɨrɨ 35:19, 69:4
tatɨ jɨpatɨpindise.
26 “Nɨnɨ nisɨ Apɨhoaapɨhapɨ sangi netɨ Jatatamanatɨ Andɨtisiwɨtandɨhoai nandusoaasisanɨhɨ ko sangisenda napɨtaise. Ko sangi Jatatamanatɨ Andɨtisaiwɨtandɨho so Itɨpɨhopɨto Autaahaatɨhometirɨhɨretapɨ pɨwɨha akɨtɨha netɨ autemasɨho. Itɨpɨho so nisɨ Apɨhoaapɨhapɨ noaipasi nasatɨ nisapɨ sangi pɨwɨha nesɨpa ausaatɨ kasatɨtaise. 27 Amɨ ko siyonɨ sangisangi nisapɨ isɨhiyai pɨwɨha nesɨpapɨ ausaapɨ kaundɨwɨse amɨ sahɨ wuwanɨhuraapɨ nɨngisawɨ maasɨ bimambɨwɨhiyaatiso.