2
Ásé-aai arupíse úmai simátímaꞌmae iyuwómó siyáin-aai.
Táításiyo ásé-aaigoni áwáuma éraiꞌ-aaimo simámakaunda simátímaꞌmae iyuwó. Waurántómbá simátime sé ímba uwóíꞌo on-dómbá námae wéneꞌa uwóíꞌa wéeꞌa arupíse úmai méꞌa kentúraꞌa káráwimai kaweꞌá éꞌa Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba éꞌa fasiꞌámai méꞌa imáyáa timéꞌa fasiꞌámai méraiyana ímba tuwesaraí íno simátimiyo. Áráankantomba simátime sé Maníkóntáféꞌa imáyáa éꞌa ímba tíyo-aai wéseꞌa ímba uwóíꞌo on-dómbá námae wéneꞌa uwóíꞌa éꞌa aú-inimba kaweꞌ-ámbá aráátíméro simátimiyo. Miyámó íyasamo ésa aú-inimba minkáwéꞌ-ámpáꞌá wésa tuwaaiꞌwainé tírááꞌmarine tirumbá timésa túraꞌa káráwimai
kaweꞌá ésa kaweꞌ-aantemba ésa tuwaaiꞌwainkáꞌé tirááꞌmarinkaꞌe naankaꞌé kaweꞌ-úmai káráwiyesa tuwaaiꞌwain-táái isánááwe. Miyámó íyasamo ésa tuwánésa sésa Maníkón-aai kaweꞌ-ááín-iye sénááwe.
 
Ifóꞌ-wáásísómbá óraaka simátime sé kentúraꞌa káráwimai kaweꞌán-oro siyó. Seyaafá-tántááꞌá kaweꞌá inasá awánésa emó indantembá miwí miyá íya simátímaꞌmaemo íyínda ímba óikaken-aantembo simátímínda arumpinkénkwáráꞌá simátimiyo. Kaweꞌ-ááí aantemba simátímínasa karoꞌ-ááín-iye sésamo karoꞌ-ááímó saafá íyanamo éna ímba wérainasa tigaesáfésa ésa ímba símai sáwíta uwásinkanaawe.
 
Wayó-kísáúmó máén-kwaasisafe maanááí simátimiyo. Káráwiyaan-kwaasi-taai iséꞌa aamoí uwásinkaiwae séꞌa kawe-kísáú wémaeꞌa miwísáféꞌa ímba anondáá seró. 10 Miwítí moparáwímbá ímba umémbá éꞌa kaweꞌ-aantembo íyamba tuwánánááwe sé miyán-ááí simátimiyo. Miyámó íyanamo éna Maníkón-aai kentáásí sáwí-imayaafinkembo faúsínkáín-aaigo óraaꞌa íníye.
 
11 Maníkó úwoi súwaꞌnai enasa Ísu Káráísitimba aiꞌmarówana fíꞌo-fiꞌon-kwaasi miwítí sáwí-imayaafinkemba faútinkaindasafena marapáꞌá kunkáimba póna 12 Maníkó úwoi súwaꞌnai enasa kaweꞌ-ámpáꞌó konda-ántá aráásímakaiye. Minánkó maarán-iye. Maníkóntáfésa ímba imáyáa owí sáwíꞌo ombá sínaaeniꞌa uwátimeta marapá-tántáátáféta sirááísafeta úndasa sínaaeniꞌa uwámeta marapátáámó méraundaraꞌa kesúrata káráwiyeta arupíse úmai méta Maníkóntáféta imáyáa éta méta 13 amuꞌmaréta Maníkó fasiꞌaénkwáráwíyé Ísu Káráísiti kentáásí sáwí-imayaafinkembo faúsínkáíwaiye sáwaraꞌo paápé íyantafeta timuꞌmaréta méta paápé íyan-kanaa sirunkósá kaweꞌá íníye. 14 Ísu kentáásí sáwí-imayaagomo taꞌótokaimpinkemba faúsinkenasa kaweꞌ-wáásí-íꞌa uwásinkenasa wení waási-iꞌa uwásínkáíwaisa méta kawe-kísáú maénae séta méraundasafenasa mindásafenawe séna Ísu Káráísiti pukáiye.
 
15 Táításiyo minááí simátime Maníkóní fasiꞌaéntámbá miwítí imáyáa kaweꞌá uwátínkénana aaí ímbo isáíyawi minááígó tirumbá waeráínasa aaí ísáaro. Sinda-ááí ímba ísáafainifo óraaka simátimiyo.