15
Krais ko meiemara, ätäi siräiwon ämän
O Jaiat, is ak meter kiro Anut nukan Ämän Eposek maroita, roianik, akan woiaka sakau moin, rusapai, ätäi kiro ämän ronkatäun awarom. Ak kiro Ämän Eposek mareäimin jekur roianik, sakau atona rai, kiro Anut nukas ak imwareäu. Ak kiro wa keserna rai, akan woiaka kiro erar epar moin.
Is kiro Ämän Eposek amke awaromin, isaka amke oumoi, rusapai ak arom. Kiro ämän onoktapau näwäu. Kiro Krais iken onok aru jäkäi mukaun meiewon. Anut nukan ämänis meter äiewon siar keserwon. Ko meienuk, up kurein omre 3 opok, ko ätäi awau siräiwon. Anut nukan ämänis meter äiewon siar keserwon. Ko siräimara, Pita amukup pewon. Kesermara, kon tamareäwon roat 12 orip amiakap pewon. Keseria, kiro roasiret sosop akan woiaka ko mesin epar moin amiakap penuk, aparin, akan namba 500 itimorwon. Kiro roasiret akan amiakas ko aparin karauk rusapai rai, karauk meiein. Keseria, ko Jems amukup penuk, aparwon. Kesermara, kon ämän oi ariai roat erekapu amiakap penuk, aparin. Roasiret akan woiaka epar moin erekapu apari kurena, is ran amiap rusapai penuk, aparmin. Is karauk ämän oi ariai roat pein senek kiro apu pakas päu wa.
Anut nukan ämän oi ariai roat kamuk is enim jou näwäu wa. Anut nukan roasiret akas is ko Jisas nukan ämän oi ariäu ro rai äiäu wa, owon, isas meter roasiret akan woiaka Jisas mesin epar moin aru mareaimin. 10 Utianik, Anut nukas kon wou näu oripas is sareirianik, is kon ämän oi ariaun sare murowon. Anut nukas is erar sareirau wa, is sarau sakau senes mianik, karauk Jisas nukan ämän oi ariai roat erekapu itimware raim. Utianik, isan sakaus kiro sarau mau wa, Anut nukasar kon wou näu oripas is sakau ironuk, kiro sarau mururam. 11 Anut nukan ämän isas maroram ra, karauk akas marorai ra, ik kiro Anut nukan ämän karar mareäum. Ak roianik, woiaka epar miäi.
Ik erekapu meieanik, ätäi siräiäm.
12 Ik Krais ko meiemara, ätäi siräiwon ämän awarota, roiäi. Keseria, ak kamuk karauk roat akas owon “Roasiret meiäi ak ätäi wa siräiäiei” rai äiäi? 13 Roasiret meiäi ätäi wa siräiäiei ämän epar warnuk rai, kiro Anut nukas Krais ätäi siräi murau wa. 14 Anut nukas epar Krais siräi murau warnuk rai, Anut nukan ämän eposek mesin aware ariram kiro onoktapau wäpik, ak ko mesin woiaka epar moin ran onoktapau wäpik. 15 Kiro ämän ko siräiwon mesin awareäum epar warnuk rai, karauk roasiret akas ik Anut mesin sät ämän miäum rai äiäun itok, owon, ik Anut nukas Krais meienuk, ätäi siräi muruwon rai awareäum. Utianik, roasiret meiein ätäi siräiäu senek warnuk rai, kiro epar Anut nukas Krais siräi murau wa. 16 Anut nukas roat meiäi ätäi wa siräi mareäu, kiro ämän epar rai, Anut nukas Krais ätäi siräi murau wa. 17 Anut nukas Krais siräi murau wa maro, akan woiaka Krais mesin epar moin kiro erar mowoi, ak akan onok aru opokar rawoi. 18 Keserianik, kiro roasiret akan woiaka Krais mesin epar mianik, meiein ak wasarein. Anut nukas ak imwarau wa. 19 Ik Krais mesin woiok epar mianik, kos ik opok onok eposek mukaun kame raum. Utianik, kiro onok eposek ik opok keseraun okoro omnokou opok karar kame rawam, karauk roasiret akas ik apaikianik, äiäiei “Wopurut! Kiro roasiret ak erar sarau sosop mianik, meiäiei.”
20 Utianik, kiro ämän epar senes. Anut nukas Krais ätäi siräi mowon, ko awau woian o senek amke siräiwon, okon, ik äpu roasiret meiein erekapu siräi marai. 21 Kar ros meiäun onok amop mowon, keseriar kar ros ätäi siräiäun apu sarewon. 22 Roasiret ak Adam pakas pein, okon, ak ko senek meiäiei. Kiro onok senek, roasiret ak Krais pak pasar rai ak ko senek ätäi awau siräiäiei. 23 Utianik, ak karar karar akan siräiaun ses opokar siräiäiei. Amke Krais awau woian o senek siräiewon. Tawa, ko ätäi kounuk, kon roasiret nais siräiäiei. 24 Keserna, omnokou wasaräun omre kowai, Krais nukas kamwareäin roat näunäu pak roat enmaka orip pak roat sakau orip pak akan sakau erekapu aru marai. Kesermara, kos osap erekapu kamwaraun kon momok, Anut nukan ipokup murai. 25 Rusapai Krais nukas okoro omnokou kame rawai pote, Anut nukas kon iwäi jaukut erekapu itimwareanik, kon isou inkaruru murai. 26 Kon iwäi jaunakat erekapu aru sareanik, meiena, kos meiäun sakau nais itimorai. 27 Owon, Anut nukan ämänis keser äieu, “Anut nukas osap erekapu kon isou inkaruru mowon.” Sam 8:6
Kiro amop senes. Anut nukasar osap erekapu Krais nukan isou inkaruru mowon. Keseria, ik epar äpu, Anut nukasar ko Krais nukan isou inkaruru rawau wa. 28 Kiro osap erekapu Krais nukas kamäun kon isou inkaruru monuk, Krais nukasar nuka Anut nukan inkaruru rawai. Amke Anut nukas osap erekapu kon mokoin isou inkaruru mowon. Utianik, tawa ätäi mokoi nukasar momokun inkaruru raunuk, Anut nukas kiro osap erekapu kamäi.
29 Ak rusapai kiro onok mesin ronkatewe. Karauk roat jaunakat meiena, akan jaunakat meiein sarwaraun akan enmaka atea, Krais nukan enip pakas an joiäi. Karauk roat akas Anut nukas roat meiäi ätäi awau wa siräi marai äiäi. Akan ämän eparnuk rai, kiro roat ak jaunakat meiein mesin an joiäi ak owon keseriäi? 30 Utianik, is rusapai, ik mesin awarom. Meiein roat ätäi wa siräiäiei maro, ik owon orip orip Anut nukan ämän maraun usu oi ariäum? 31 O jaiat, is ak epar senes awarom, is omre orip orip karauk roat akas is iworona, meiäm ra, wa ra, ronkateanik, sarau moram. Ak erekapu iken Näwäu, Jisas Krais pak pasar rai mesin isan woi ereru, okon, is kiro ämän ak opok ämäi mau senek wa. 32 Utianik, isan ronkat kiro, okoro omnokou pakan osap mesin woias meieäim maro, is okoro Efesas menan roat ak kurukan opur sei senek pak weräianik, owo osap owam? Rowe, roasiret meiäi ätäi wa siräiäiei maro, ik äiäu,
“Ik rusapai nepipirmoi, o an pak jau, owon, ik ariwa meiäm.” Aisaia 22:13
33 Ak karauk roat inikwarona, wa sätwarau. Ak onok aru miäi roat pak tämuräiena, kiro roat akas akan onok eposek aru maraiei. 34 Ak akan onok eposek meter miäin ätäi ronkateinai, onok aru utowe. Is akan oioraka naun okoro ämän awarom, owon, akan karauk roasiret ak Anut äpu wa.
Iken enmoksau ätäi awau siräiäiei.
35 Utianik, karauk roat akas keser totwaraiei, “Roat meiäiei, Anut nukas ätäi owose siräi marai? Akan enmaksau owo senek saräiei?” 36 Kiro ronkat wäpik roat akan ämän! Ak äpu, ak o uku weäi, kiro o uku omnokou uru wa nokoutirinuk rai, tu awau wa päi. 37 Kiro owo o uku weäi kon näu orip wa weäi. Ak o uku karar weäi. Ak atum uku ra, saki uku ra weanik, ak akan uku karar weäi. 38 Utianik, Anut nukasar akan näu atap atap sare mariäu. Kos uku atap atap kon näu atap atap ariäu. 39 Enmaksau erekapu karar wa. Roat akan enmaksau atap, opur akan enmaksau atap, ai akan enmaksau atap, was akan enmaksau atap. 40 Omar oikan osap akan enmaksau atap, omnokou pakan osap ran akan enmaksau atap. Utianik, omar oikan osap akan mer atap, omnokou pakan osap akan mer atap. 41 San kon merek atap, keir kon merek atap, pai raut karar karar akan merek nais atap atap.
42 Kiro senek, tawa, roasiret meiein ätäi siräiäiei, kiro o uku senek. Enmaksau up kureäi kiro nokoutirianik, poomreäu, enmaksau siräiäu atap kiro nokoutirianik, poomreäu senek wa. 43 Enmaksau up kureäi, kiro ukun orip sakau wäpik, enmaksau ätäi siräiäu kiro eposek sakau orip. 44 Kiro enmaksau up kureäi kiro omnokou pakan, kiro enmaksau siräiäu kiro omar oik rawai.
Omnokou pakan enipsau raunuk raroi, omar oikan enipsau nais raiäu. 45 Anut nukan ämän meter jer we moin, keser äiewon, “Anut amke kar ro Adam ate monuk, kiro ro ko okoro omnokou opok rawaun sarewon.” Stat 2:7
Utianik rusapaian Adam kiro atap senes kos omar oik awau orip orip rawaun sakau ikowon. 46 Anut nukas koteteip omar oikan enmoksau ikau wa, amke omnokou pakan enmoksau ikowon. Tawa ik omar oikan enmoksau ikai. 47 Amkewan ro Adam ko okoro omnokou pakan pewon. Anut nukas omnokou oianik, ate mowon. Rusapaian ro ätäi sirawon ko omar oikan enipsau orip. 48 Okoro omnokou pakan roasiret, ak kiro omnokou ate mowon ro senek. Utianik, omar oikan roasiret ak kiro omar oikan ro senek saräiei. 49 Ik rusapai kiro omnokou pakan ro senek raum, keseriar tawa ik omar oikan ro rau senek rawam.
50 O jaiat, is ak epar senes awaron, okoro omnokou pakan roasiret ak omnokou pakan enmaksau orip ak Anut nukan kameäu mena omar oik toneanik, kiro pakan osap eposek wa owai, wa senes wa. Osap poomreäwos, osap wa poomreäu wa owai. 51 Ak rowe, is ak kar ämäiwan ämän eposek awaraurim. Ik erekapu wa meiäm, utianik, iken enmoksau ätäi atap pirirai. 52 Kiro amiok sipakariäum senek kurte keseram. Tawa Anut nukan sarau eitekus pupu ruris rau urunuk, kiro onok keserai. Pupu urunuk, roumana, meiein roat ätäi siräiäiei, ätäi wa aru maiei, ak erekapu atap etäiäiei. 53 Kiro enmaksau poomreäi etäimana, eposek orip orip rawaiei. Kiro enmaksau meiein etäimana, awau orip orip rawaiei. 54 Kiro onok kesernuk, epar senes kiro ämän Anut nukan buk opok rau epar peu. Kiro keser äiewon, “Meiäun sakau Anut nukas erekapu aru murianik, itimorwon.” Aisaia 25:8
55 “Meiäun onok kon sakus inok itimoriäu? Meiäun onok kon sakaus inok tätäi nuriäu?” Hosea 13:14
Kos kar ro itimorau senek wa. Rusa kon sakau erekapu manowon. 56 Meiäun onok kon sakaus kiro roasiret onok aru miäi tätäi ariäu. Onok aru kon sakau kiro sintore ämän pakan oiäu. 57 Utianik, ik Anut ‘pere’ aurmoi, kon enip jou murau, owon, Anut nukas iken Näwäu, Jisas Krais äsimornuk, kos ik sakau ikonuk, ik kiro marai itimoriäum.
58 O jaiat, is ak mesin woias meieäim. Keseria, ak sakau tai rawe. Ak kar osap inikerna, ak onok aru opok wa rewarai. Ak orip orip Näwäu nukan sarau mowe. Owon, ak äpu ak Näwäu pak pasar rauna, akan sarau miäi kiro wa wasaräi.