16
Pol nukas aiauk karauk jaunakat araun rai awarowon.
Is rusapai kiro aiauk akas turur mona, Anut nukan roasiret Jerusalem mena rai araun awaraurim. Is meter Galesia provins pakan roasiret akan woiaka epar moin kiro onok ätär maromin senek ak nais kiro onokur tainorwe. Ak erekapu akan sarau pakas aiauk oiäi. Keserna, tup näu opok ak karar karar akan aiauk owo senek oin inäinai, karauk akan owa mowe. Keserna, is koita, ak aiauk tururaun sarau wa maiei. Akasar karauk roat kiro aiauk turur moin Jerusalem näu mena oi potaun sare marowe. Is ak siarakap koita, is kar pas Jerusalem roasiret akas kiro roat äpu maraun jer we mareanik, aroita, oi potaiei. Utianik, isan ronkat is ak pak potaun sarau orip raroi, is ak pak erek potam.
Pol nukan ronkat
Is Masedonia provins potam. Is kiro pakas potoita, ak rawa kowam. Is ak pak pote omre rumukur rawam. Is äpu wa, is roros ses opok ak pak rawam ra, wa ra. Keserita, is ak utware manaurita, isan manaun ses opok, ak is sareiraiei. Is ak pak omre katu rawau utom. Anut Näwäu nukan ronkat, is kiro opok omre rumukur rawaun aironuk, is ak pak omre rumukur rawam. Warnuk, wa. Utianik, is Efesas mena raita, Pentikos* omre päi. Owon, Anut nukas okoro Efesas menan roasiret sarwaraun apu im tuewon. Is roasiret akan woiaka epar maun sakau näwäu irowon. Utianik, karauk roat akas is pak iwäi morai.
10 Timoti ko ak rawa potonuk, akas ko ‘pere’ aurianik, imäi jekur kamewe. Ak kiro onok keserna, ko wa iminäi, owon, ko is Näwäu nukan sarau miäim senek kos nais mora. 11 Keseria, akas kar ro inikerna, kos Timoti ko ro tenemai rai, mekesuk wa nurai. Ak ko ätäi manaun omre opok jekur isanarwe. Ko ätäi is rawa kowaurnuk, ak ko isanarna, ko wou päurar orip kowai, owon, is ko pak karauk jaunokot pak erek kowaun kamware raim.
12 Rusapai is iken jaunok, Apolos mesin awaraurim. Is ko karauk jaunokot pak ak koi apwaraun sakau auriäimin, utianik, ko rusapai ak koi apwaraun wou ererau wa. Tawa ak koi apwaraun apu raunuk, ko epar kowai.
13 O jaiat, ak jekur aparwe. Akan woiaka epar moin sakau atowe. Ak wa iminäu, sakau tai rawe. 14 Akan jaunakat mesin orip orip woiakas meienai, sarwarowe.
15 O jaiat, ak Stefanas kon tupsiu pak äpu. Akaia provins opok kiro tupsiu akteteip woiaka epar moin. Ak Anut nukan roasiret sarwaraun karar sarau sakau miäi. 16 Ak kiro onok keseriäi roat akan ämän jekur tainoraun rai sakau awarom. Ak kiro roat senek pak karauk roasiret ak pak sarau miäi akan inkaruru rawe.
17 Stefanas, Fortunatus, Akaikus akas is koi apairona, isan woi ereru, owon, is äpu ak erekapu is koi apairau senek itok wa. Akas akan omoi oumoi, is koi apairoin. 18 Ak is sareiroin, okon, isan woi näu sareäu, meter akas ak sarwarna, akan woiaka nais näu sarein. Ak äpu, kesek roat ak enmak orip, okon, akan ämän tainorwe.
Pataraun ämän
19 Esia provins pakan roasiret akan woiaka epar moin akas ak ‘pere’ awaroi. Akwira, Prisila ori pak roasiret akan woiaka epar moin akas awan owa tururia, akas Näwäu nukan enip pakas ak ‘pere’ awaroi. 20 Iken jaunokot is pak rai akas ran erekapu ak ‘pere’ awaroi. Ak aka aka woiakas meiäun ätär maraun ipiak atotowe.
21 Is Pol, is okoro ‘pere’ ämän isan ipiasar jer we marom.
22 Utianik, inok roasir ko Näwäu mesin wous meiäu wa, is Anut aurta, kos kiro roasir aru muraura.
Is äiem, “Näwäu, na koi!”
23 Iken Näwäu, Jisas nukas kon wou näu oripas ak sarwareanik, ak pak rawai. 24 Ak erekapu Jisas Krais pak pasar rai, okon, is ak erekapu mesin woias meieäim. Epar.