^
2 Korin
Anut nukas Pol eposek sarewon mesin kos Anut nukan enip oik jou muruwon.
Pol ko Korin menan roasiret sätwarau wa.
Pol ko kurte Korin mena potau wa.
Kar ros onok aru ak opok monuk, akas kon onok aru jäkäi muruwe.
Pol ko Troas mena Taitas itanewon, ko aparau wa.
Krais nukan sakaus ik marai itimoriäum.
Jisas nukan ämän oi ariai roat ak paip awau opok sarau miäi.
Paip awau kiro eposek senes.
Jisas nukan ämän oi ariai roat ak mis senek.
Jisas mesin akan woiaka epar mianik, rawe.
Ik Anut nuka pak woiok karar orip rawam.
Pol ko usu sosop owon.
Ak woiaka epar mau wa roasiret pak karar wa turur rawau.
Pol nuka wou erer orip rawon.
Kristen roasiret akas karauk roasiret Judia provins opok rai aiauk ariai.
Taitas ko kon jaukut pak roasiret sarwaraun Korin mena potoin.
Pol nukas karauk Anut nukan roasiret sarwaraun rai äiewon.
Pol nukas nukan sarau mesin äiewon.
Pol sät ämän oi ariai roat pak.
Pol ko Jisas nukan ämän oi ariemoi, usu sosop owon.
Pol ko nini epirewon senek raunuk, Anut nukas ämän sosop auruwon.
Osap katuau senekus Pol nukan enipsau weäu.
Pol ko Korin roasiret sarwaraun ronkat sosop miäwon.
Korin roasiret ak akan woiaka Jisas mesin epar moin kiro jekur kamäiei.