^
Jon
Awau rawaun ämän amop pewon.
An jomareäwon ro Jon nukan ämän.
Jisas ko Anut nukan Mokoi senes.
Jisas nukas kon tamareäu roat* sare marowon.
Kena mena kar ro asir owon.
Jisas nukas roat onok aru miäi tempel owa rain emwarowon.
Jisas ko roasiret akan ronkat kiro erekapu äpu mowon.
Jisas Nikodimas ori
Jon nukas Jisas mesin äiewon.
Jisas nukas kar Samaria provins pakan asir pak arewon.
Jisas nukas kar ro näwäu nukan mokoi jekurwon.
Jisas nukas kar ro isou meiewon orip jekur mowon.
Anut nukan Mokoi ko sarau maun enip orip.
Karauk roat akas Jisas ko inok äiein.
Jisas nukas roat sosop, 5,000 orip o arowon.
Jisas ko Galili An Unik oikas ari ari potowon.
Jisas ko awau rawaun bret.
Awau orip orip rawaun ämän
Jisas nukan amakut akas ko mesin woiaka epar mau wa.
Karauk roat akan ronkat Jisas ko Krais äiein.
Juda roat näunäu akas Jisas sakau ataun akan marai roat äsimwarona, koin.
Awau orip orip rawaun an.
Roasiret akas Jisas mesin ämän atap atap moin.
Roat näunäu ak Jisas mesin woiaka epar mau wa.
Karauk roat akas kar asir kar ro pak ariewon sakau atoin.
Jisas ko okoro omnokou pakan roasiret akan arou
Is manam mena ak wa manaiei.
Epar ämän akan woiaka uru rawai, ak karauk roat inkaruru wa rawaiei.
Jisas Apraham ori.
Jisas nukas kar ro amuk utup orip pewon jekur mowon.
Parisi roat akas kiro ro eposek sarewon totorin.
Kiro roat akan woiaka im tuäu wa.
Sipsip kamwareäu ro kon totok ämän.
Jisas ko sipsip kamwareäu ro eposek.
Juda roasiret akas Jisas pak iwäi moin.
Lasarus meiewon.
Ro siräianik, awau orip orip rawaun onoktapau kiro Jisas karar.
Jisas ko Lasarus mesin wouti monuk, waiewon
Jisas nukas Lasarus siräi mowon.
Roat näunäu akas Jisas wena, meiäun a atoin.
Maria nukas uer sou eposekus Jisas nukan isou an kosor muruwon.
Lasarus wena, meiäun rai a atoin.
Jisas ko omsau kameäwon ro king senek Jerusalem näu mena tonowon.
Karauk Grik omsau pakan roat akas Jisas itanein.
Jisas nukas nuka meiäun ämän marowon.
Juda roasiret akan woiaka epar mau wa.
Jisas nukan ämänisar roasiret wasarewarai.
Jisas nukas kon tamareäu roat karar karar akan isoraka an kosor marowon.
Jisas kar ros ko kon iwäi jaukut akan ipiakap mai äiewon.
Jisas nukas Pita keser auruwon, “Nas is mesin roasiret awaram, ‘Is ko äpu wa.’”
Jisas ko Anut rawa tonaun apu.
Jisas nukas Osou Näu äsimoraun kon tamareäu roat paip marowon.
Jisas ko wain mur senek.
Okoro omnokou pakan roasiret akas Jisas nukan tamareäu roat sauk maraiei.
Osou Näu nukan sarau.
Jisas nukan tamareäu roat ronkat sosop oin.
Jisas nukas okoro omnokou pakan sakau itimorwon.
Jisas kon tamareäu roat sarwaraun mesin Anut auruwon.
Roat akas Jisas sakau atoin.
Jisas Annas amukup imäi potoin.
Pita nukas ‘is Jisas äpu wa’ äiewon.
Anut kamuk raiäu ro näwäu senes nukas Jisas totorwon.
Ätäiar Pita nukas Jisas äpu wa äiewon.
Jisas Pailot amukup imäi potoin.
Pailot nukas Jisas am äpäs opok äsäi maun awarowon.
Jisas am äpäs opok äsäi moin.
Jisas meiewon.
Rom akan marai roat akas Jisas nukan kasak uru marais wein.
Jisas nukan enipsau aireu uru moin.
Jisas ätäi siräiewon
Magdala menan Maria nukas Jisas aparwon
Jisas kon tamareäwon roat amiakap penuk, aparin.
Jisas Tomas ori.
Okoro buk nukan onoktapau
Jisas nukas kon tamareäwon roat 7 orip amiakap pewon.
Jisas nukas Pita totorwon.
Jisas nukas kon tamareäwon ro kar mesin wous meiewon nukan ämän mowon.
Okoro jer pataraun ämän.