8
Iesus ei madidnga kapei tenainga aea buburiai
Be posanga toa takeo ngan ne ipu ga bedane: Gita ada madidnga kapei tenainga aea labone ta imamado. Ei idae ga ila buburiai ta idio imado ngan Maron Deo Gadae Tau ibage oatai. Ei ikakado naurata tenainga aea ngan Deo ele palata tautaunga buburiai aea. Eaba eta ikado palata toa ne mao. Deo kekelen ikado.
Ngansa gid madidnga tenainga ad toa ngada oa manta tikakado tenainga imata ede ga ede. Tota Iesus pade manta ikado tenainga. Be oangga Iesus imamado tanoeai maitne, irangrang ngan ikado naurata tenainga aea mao, ngansa gid panua tenainga ad timamado ta tikakado gid tenainga lalaede mambe apu ikeo ngan. * IM 25.40, Kol 2.17, Ibr 10.1Gid tikado naurata tenainga aea ngan palata tanoeai aea toa imata boloma lalaede mambe palata tautaunga buburiai aea. Palata tanoeai aea iman palata buburiai aea ianun. Ngan ipu toaine, Deo ipabib Moses ele ngan ado toaiua iuangga ipagun palata, ta ikeo pan bedane, “Oangga eao kado danga sisid toa ngada ne, manta nasi tutui ga iuot lalaede mambe ianun toa napasolan pago lusiai.” * Ibr 7.22Be naurata tenainga aea toa Iesus ibada, eine iasal gid led, ngansa ei iman bebeda ngan Deo ele posanga pau toa irau ngan badanga mulian ele panua. Ta posanga pau toa Deo irau ne, eine iasal tau posanga toa irau toman ngan Moses mugaeai, ngansa gid posanga tautaunga toa Deo ikado ngan edap pau toa ne, eine iasal gid posanga tautaunga mugaeai aea.
Posanga pau toa Deo irau ngan ele panua, iasal posanga toa irau mugaeai
Ngansa posanga toa Deo irau ngan ele panua mugaeai, irangrang ngan ilua gid mao. Oangga posanga toa oa kemi tau, eine Deo ele ipu eta ngan dolnga edap pau mao. Be mao. * Jer 31.31-34Deo igera mambe gid panua tirangrang ngan tinasi posanga toa oa mao, ta ele laulau ikeo ga bedane,
 
“Maron ikeo ga, ‘Ega, ngan gid ado toa ilalala ga inam,
gau ga narau posanga pau toman ngan gid Israel ga gid Iuda.
Posanga toa pau ne irangrang ngan iuot lalaede mambe posanga toa narau toman ngan tibutibud mugaeai mao.
Ngan ado toaiua, nakisi baged ta natal gid ga titnan Isip.
Narau posanga pau toa ne ngansa gid matad tutui ngan nasinga leg posanga mugaeai aea oa mao.
Tota napul murig ngan gid ngan ado toaiua.
10 Be posanga pau toa muriai ga narau toman ngan gid Israel eine ga bedane:
Gau ga nadol leg apu ga ienono laboradeai
ga nabode leg posanga ga idae lolodeai.
Gau ga naman ad Deo,
be gid ga timan leg panua.
11 Labone panua tipananale oaeoaed padengada ga gid iaoa kelede togid ngan posanga
ta tikeo bedane, “Eao manta oatai kemi ngan Maron.”
Be ngan ado toaiua muriai, irangrang ngan tikado posanga toa bedaoa mao, ngansa gid toa ngada oa ga tiuatai kemi ngan gau.
Gid panua toa edad kapeipei ga gid panua edad mao, gid toa ngada oa ga tiuatai ngan gau.
12 Ngansa gau ga lolog isat ngan gid ta nasamum led kadonga sasat.
Ta gau ga matag nanan led kadonga papaeamao pade mao.’ ”
 
13 Deo ikeo ga posanga toa irau ne eine pau. Ta posanga idil toa ne “pau” ipasolan mambe ei igera ele posanga mugaeai aea mambe danga imanggurenggureng na. Ta saoa danga imanggurenggureng, eine ga ienono mole mao. Teta pade ga iduaea.

*8:5: IM 25.40, Kol 2.17, Ibr 10.1

*8:6: Ibr 7.22

*8:8: Jer 31.31-34