5
Yesu ꞌana hemisa mumuga baleꞌu ꞌihewaiwai sinena
Ceguma mabwaiyada Yesu tahemise ꞌabehega tauna Toꞌabihetena, tauda Yehoba natunao. Ma wete ꞌeguma Tamana tahehelauwe, natuna gidemusa tahelauwe. Ceguma Yehoba tahelauwe, ma ꞌeguma ꞌina loinao tahematamatanedi, beno tasanapu ꞌabehega Yehoba natunao wete tahelauwedi. Weyahina Yehoba ꞌana helau ma ꞌina loina ꞌana hematamatana mahemahetena, ma ꞌina loinaedi geya mwaudi, ma hesi meyameyahadi. Coinega ꞌeguma Yehoba ꞌihenatunegita mumuga baleꞌu tahewaiwaisine, ma ꞌida ꞌebe hewaiwaiina sanina hemisa. Weyahina ꞌeguma Yesu Keliso tahemisae ꞌabehega Yehoba Natuna, bewa ꞌoinega mumuga baleꞌu tahewaiwai sinedi.
Yehoba Natuna ꞌana hepwaila weyahina
Natunaina ꞌina tauyama ꞌoida beno bwasiyega ma wete bweyahega, tauna Yesu Keliso, geya bwasimo ꞌoinega, ma hesi bwasi ma bweyaha wete ꞌoidiyega. Bewa weyahina Yehoba Yaluyaluwana ꞌihepwaila moisa, weyahina Yaluyaluwana mumugana dumwadumwaluna. Weyahina Yesu ꞌana tohepwailao ꞌetoi simiyamiya, beno Yaluyaluwa ma bwasi ma bweyaha, ta ꞌidi heꞌita mahemahetena.
Ceguma tomota ꞌidi hepwailao tahemisaedi, sawasawahina ma Yehobaina ꞌina hepwaila tahemise, weyahina Yehoba tauna Tohewaiwai, ta Natuna weyahina ꞌihepwaila pwaiya ꞌoida. 10 Ceguma tauna tahemisae ꞌateda talotoho ꞌabehega tauna Yehoba Natuna, ma hesi ꞌeguma geya tahemihemisae, bewa ꞌoinega taꞌahwa ꞌaboꞌabowe, weyahina ꞌina hepwaila Natuna weyahina geya tahemise. 11 Ma ꞌina hepwailaina ꞌabehega Natuna ꞌoinega yawasida miyamiya hatayana ꞌiꞌebwaegita. 12 Ceguma taiya Yehoba Natuna ꞌoina ꞌimiyamiya, loheyaina yawasina bwebweꞌana ꞌiloba pwaiya, ma ꞌeguma taiya geya Yehoba Natuna ꞌoina, tauna geya.
Yawasi miya hataya weyahina
13 Cimi leta bewa yalele pwaiyawa ma ꞌane wasanasanapu ꞌabehega ꞌeguma Yehoba Natuna saninega wahemihemisae, yawasimi miyamiya hatayana waloba, 14 ma wete matana tayaliyaya weyahina ꞌida ꞌahwanoi ꞌihesagohediya ma ꞌiꞌebwaegita toꞌaha ma toꞌaha weyahidi taꞌahwaꞌahwanoi, ꞌeguma tauna ꞌina nuwatuhu wete gidemusa. 15 Moisa tuwa, ꞌida ꞌahwanoiyao mabwaiyadi ꞌihesagohediya, ꞌoinega tasanapuya ꞌabehega ꞌida ꞌahwanoiyedi nata ꞌihemaisedi.
16 Tupwana pui ꞌadi maisa ꞌamasa ma tupwadi geya, ꞌoinega ꞌeguma taiya ꞌowa tasiu ꞌuꞌiteya ꞌipuiya, ma puiina ꞌiꞌiuna geya ꞌana maisa ꞌamasa, ꞌoinega ꞌeguma topuiina weyahina ꞌuꞌahwanoi Yehoba ꞌoina, Yehoba ꞌino ꞌahwanoi nata ꞌihesagohe, ma tasiu yawasina ꞌitagwale. Ma hesi puiyedi ꞌadi maisa ꞌamasa geyaꞌabwa weyahidi waꞌahwaꞌahwanoi Yehoba ꞌoina. 17 Pui mabwaiyadi galadi, ma tupwadi ꞌadi maisa geya ꞌamasa.
18 Ma hesi tasanapuya ꞌabehega ꞌeguma Yehoba ꞌihenatunegita geyaꞌabwa tapuipui, weyahina tauna Yehoba ꞌihenatuna nugeteya ꞌiꞌitaꞌita yahigita, ma geyaꞌabwa topuiina ꞌiꞌabiꞌabi tohogita.
19 Ma wete tauda tasanapuya ꞌabehega Yehoba ꞌihenatunegita, ma baleꞌu mumugaina ꞌana topaihowao mabwaiyadi topuiina ꞌina bodao.
20 Ma wete tasanapuya ꞌabehega Yehoba Natuna ꞌitauya pwaima, ta ꞌigihenuwa sabwalenigita ma Yehoba tasanapu ꞌabehega tauna Todumwalu, ta ꞌoina tamiyamiya, weyahina tauda Yehoba Natuna Yesu Keliso mahetenao. Yesuina Yehoba moisa, ma yawasida miyamiya hatayana huhuna tauna.
21 Natugwao, waꞌita yahigomi hali ꞌebe hemisao ꞌoidiyega, ma wadena sinedi.