2 YONI
Yoni ꞌina lele heluwena
Yoni ꞌina leta bewa ꞌalona ꞌiheꞌoteꞌotetela helau ma heꞌita dumwaluna weyahidi.
1
Loyauwedo
Taugu ꞌimi bada, ma ꞌowa wahine Yehoba ꞌihesinuwegowa manatumwao ꞌimi leta bewa yaleleyawa. Moisa tuwa ꞌateguwega yahelauwegomi. Taudi wete gide ꞌeda moisa ꞌana tomuliyao sihelauwegomiya, weyahina sanapu moisa ꞌateda ꞌimiyamiya ma ꞌoida ꞌimiyahataya. Coinega Tamada Yehoba ma Natuna Yesu Keliso ꞌidi helau ma ꞌidi ꞌatemuyamuya ꞌoidiyega nata tamiya daumwala, maꞌida gwae moisa, eema wete maꞌida helau.
Keliso ꞌoteꞌotetelina waꞌabiyahi
Mwalo natumwao tupwadi yaꞌitediya ꞌeda dumwadumwaluna simuliyeya, gide ꞌada loina Tamada ꞌoinega, ꞌoinega yayaliyaya madouna.
Nuhugu yo, yahegwaego wete bewa geya ꞌabehega loina hauhauna yaꞌebwaego, ma hesi loina miyamiyanaina wahesagohe nugeteya, ꞌabehega mabwaiyada tahelau hilegita. Weyahina ꞌeguma tahelau hilegita, beno Yehoba ꞌina loinao tamulimuliyedi, ma loinaina mwalo wahesagoheya ꞌabehega helau ꞌana ꞌeda ꞌoinega tatauya.
Ma toꞌabowao baibaiwadi sihapwesa pwaiya baleꞌuwa ma siuhauhala sigwae, “Yesu Keliso geya ꞌiheloheya.” Ceguma taiya gide ꞌiꞌabo ꞌesa, tauna Keliso ꞌana ꞌaleha. Coinega toꞌabowedi ꞌoidiyega waꞌitayahigomi, ma ꞌimi paihowa ꞌana maisa geyaꞌabwa wauleule, ma hesi mabwaiyana waꞌewa. Ma ꞌeguma watauya pui ma Keliso ꞌina heꞌita waꞌebesine, ꞌomi Yehoba waꞌebeꞌebesine, ma hesi ꞌeguma Keliso ꞌina heꞌitao waꞌabiyahi momosidi, Tamadai ma wete Natuna ꞌoimiya simiyamiya.
10 Ceguma taiya ꞌoimiya ꞌinaowa ma ꞌina heꞌita hagana, geyaꞌabwa wabwaubwauwe ꞌimi hada, ma geyaꞌabwa waloloyauwedowe, 11 nata gide ꞌina paihowa galana waleme.
Gwae ꞌana ꞌebe losaloha
12 Nuwatuhu baibaiwana simiyamiya eema nuwanuwagu weyahidi yaleleyawa, ma tuwa, weyahina yanuwatuhu yahiya ꞌabehega ꞌabwa yatauyawa ꞌomi mahetegwao tahegwaegwae, eema tayaliyaya moisa.
13 Tasiu tauna wete hesihesinuwana Yehoba ꞌoinega, tauna natunao ꞌidi helau ꞌoiuwa.