^
1 Tesalonaika Enembodu
2:1-16 Pol Da Tesalonaika Buro Eta Uria Gaga Re.
2:17-3:5 Pol Rekago Ya, Tesalonaika Enembo Gaita Uno Uria Re.
3:6-13 Timoti, Tesalonaika Naa Vareta Kaverea Furia, Unda Donu Geruria-Nu Pol Du Ririeta Nininguria Re.
4:1-12 God Gangoro Ari-Du Rea, Namonde Eghá Egegasire.
4:13-18 Enemboda Jojabee* Kaverea Furaita Rouvia-da Gaga Re.
5:1-28 Jojabeeda Kaverea Furaita Rouvia-du Simbuge!