2 Pita
Agau e nugau zebigeg
Pita nug duailel agal oiagab Yesus en petak emen koli sikut wai mareun. Go awareun, “Iz ze tub guzenai domin, polumanemen dudu agen duailel agal oiagab petak emen utabun aimai guzenai ze macanem. Ag Yesus go koli i alamau aimai ze macanem. Gonun, iz ag awarem, ag dudu goagal ze i don, go petak ze tam. Bo, igual igul eg ebuan koli kekulaimai, gumei darem. Uwait nugau dabeleu enai, duailel unum agal igul eg ebuan kekulebi, go petak Yesus koli alamau.
Agau e sesamorabun en ze
1:1-2 Pita nug duailel ‘Amban’ ai awareun.
1:3-15 Uwait nug ig gonugau duailel tapai migeun, gonun, igual oigeb go en petak ab.
1:16-21 Yesus nugau ze go gonugau ze oi aidanemen dudu mui, Uwait nugau Ze doimai, awaranemen dudu mui, agen awaremen ze go petak pet.
2:1-22 Polumacanemen dudu agen ein ze ag awarebi, doiban, i sesamoran, einen, ze go petak tam.
3:1-18 Yesus Kristus petak koli alamau.
1
O zaiar, iz Saimon-Pita, Yesus Kristus nugau salau du, gonugau ze oi aidanem. Iz duailel Yesus en oiagab petak emen sikut go wai marem. Yesus Kristus go igual Uwait, go igual igul eg ebuan imaigeun du. Yesus Kristus nugau igul naliu, go nug ig unum isanigena, igual oigeb petak emun sul, ag han agal oiagab petak emen. Uwait go, igual Dubanou Ban, Yesus dual, goagen agal igul naliu abai maraimai, isanaraimai, agal oiagab suban iau dabun maramam. Ag igul guzenai mebi, ag go abiu maraimai, muzmuz naliu damamen.
Uwait nug ig gonugau duailel tapai migeun.
Yesus Kristus nugtal go Uwait, go Uwait nugau gusig banou mui, gonun, gonug ig Uwait nugau ze sesamoraimai, go dual muzmuz dabun gusig migeun. Guzenaimai, gonugau gusig igul naliu mui abai migeimai, ig gonugau duailel pet usalabun uligeun, gonun, ig go abe morom. Igul go eiman, gonug ig ece naliupet pet migabun baib migeun go migeu. Gonun, em e ebuan dudu agal dabeleu eg nug ig eg i migamau, gonun, ig Uwait nugau igul unum sesamorabun iboin.
Guzenaimai, Kristus nug igul go meun en suban dabilan. Ag go en oiagab petak emen, gonun, ulis, ag igul naliu mabun salau gusig macan. Ag igul naliu maimai, ag koli Uwait nugau ze suban abiu mabun salau gusig macan. Ag gonugau ze suban abiu maimai, koli agal dabeleu suban gumabun salau gusig macan. Ag agal dabeleu suban gumeimai, ag koli gusig tapai dabun salau gusig macan. Ag gusig tapai daimai, koli Uwait nugau igul sesamorabun salau gusig macan. Ag Uwait nugau igul naliu sesamoraimai, koli agal zaiagar suba suban isanarabun salau gusig macan. Ag agal zaiagar suba suban isanaraimai, ag koli duailel en agal oiagab nug noumabun salau gusig macan. Ag igul naliu go unum guzenamamen, ag naliupet pet usalaimai, ag Yesus Kristus suban petak abe maimai, ag gonugau salau gaul i mamamen. Salau go usega ninamau. Bo, du in go igul naliu go i guzenamau, go ameg kumi du sul em suban i pimau. Amegai Uwait nug du go nugau igul eg getal meun zilagai moroun, bo, go go en koli dabilab tam.
10-11 O zaiar, ag suban dabilan. Uwait nug ag tapai maraimai, ulareun, gonun, oiagab siksikai mui salau gusig macan. Ag guzenaimai, Uwait i semoromamen, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug ougab siksikai mui igaraimai, ag gonugau uzan awau muzmuz dabun simamen.
Getal Uwait nugau ze nug Yesus en aigeun.
12 Iz abiu, ag ze e getal doimai, abiu memenin. Go Uwait nugau petak ze en agal oiagab petak emenin. Bo, iz koli koli awaranai. 13 Izal dabeleu, iz em e ebu awau dai dai, ag umkoskos ze e en dabeleu marabun i utai. 14 Iz abiu izal noumabun ziwas waiab zoi dareu. Igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug iz guzenai aileun. 15 Gonun, iz ag ze e gusig awaramoroi. Iz aiu ses noumemin, ag ziwas umkoskos ze e awaremin dabilamamen.
16 Ig e iman gingin dudu agal dabeleu eiman maranemen go iman gingin awarab tam. Ig igual Dubanou Ban, Yesus Kristus, gusig banou mui koli alamau en awarem. Ig Yesus nugau gusig igual ameig nug pemun, gonun, ag awarai darem. 17 Ig ereg daremun ebu, memenig Uwait nug gonugau wanib wag moroimai, gusig banou moroun. Uwait nugtal wanib wag banou mui, wag dareu, go Mesgai wag eiman guzenai aneun,
‘E izal nagwai pet. Izal oiab go en noumanem. Iz go en izal oiab siksikeu.’ Matiu 17:5
18 Ig Yesus nug dual Uwait dareun em tabag ebu ereg simai darena, ze go Mesgai wag eiman aleun domun.
19 Guzenaimai, ig Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze en igual oigeb petak em. Ag han, ze go agal oiagab oug maiban, dabilan, go naliupet pet. Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze al ginampet go umaum elaneu sul. Ag abu ginampet pimamen. Yesus koli alamau go em uganeun ureb elaneu sul, go agal oiagab oug elei daba, ag abu unum pimamen. 20 Bo, ag go don, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu goagal dabeleu eiman gaul sikut wab tam. 21 Go du tub nugau ze awarab tam. Tam pet tam. Go Uwait nugau ze, Ah Wes nug goagal dabeleu ebu marena, awaranemen.