Matiu
Yesus nugau Ze Naliupet Matiu nug sikut weun
Agau e nugau zebigeg
Yesus go koli Mesgai wag simai darena, wai 35 mazicina, Matiu go Yesus nugau ze oi aidaneun du tub, gonug Yesus nugau Ze Naliupet e sikut weun. Matiu gonug ze e gonugau zaugul Zuda duailel sikut wai mareun. Zuda duailel go Uwait nug agal gumarabun du banou tapai mareun, alamau en abe memenin. Bo, agal du banou erunai alamau go i abiu, gonun, Yesus em e ebu aleun, goagal dabeleu alia alia mui darena, Yesus en goagal oiagab petak ab tam. Matiu nug Yesus go petak pet goagal gumarabun du banou abai marabun agau e sikut wai mareun.
Agau e sesamorabun en ze
1:1–2:23 Yesus go erunai zoun.
3:1-12 Ze ziwaraneun du, Zon nugau salau.
3:13–4:11 Zon nug Yesus ze zoronda, Satan nug Yesus bimag peun.
4:12–18:35 Yesus go Galili agaig ebu, Uwait nugau ze duailel awarai aidaneun.
19:1–20:34 Yesus go Galili agaig uteimai, Zerusalem ban uzan aleun.
21:1–27:66 Yesus go zobu tutak Zerusalem ban uzan darena, ein igul zoun.
28:1-20 Yesus go noumaimai, gonugau duailel ameagab ebu usalina, ag go uligemen.
1
Yesus Kristus nugau asagul bagegul wanimag.
E Yesus Kristus gonugau asagul bagegul goagal wanimag, go Yesus go Devit nugau ug, go han Abraham nugau ug.
2-6 Abraham go agal memeag eiman betei Devit gumaraneun du, goagal wanimag sikut e wai memen, dareu:
go Abraham,
Abraham nugau nag Aisak,
Aisak nugau nag Zekop,
Zekop nugau nag Zuda, gonugau amagul abai,
Zuda nugau nag Peres, go Sera dual goagal anaiag Tamar,
Peres nugau nag Hesron,
Hesron nugau nag Ram,
Ram nugau nag Aminadap,
Aminadap nugau nag Nason,
Nason nugau nag Salmon,
Salmon nugau nag Boas, gonugau anag Rahap,
Boas nugau nag Obet, gonugau anag Rut,
Obet nugau nag Zesi,
Zesi nugau nag, gumaraneun du King Devit.
7-11 Devit dareun ziwas ebu, Israel duailel Babilon uzan hiacaranem imarai wanemen, go asagul bagegul goagal wanimag:
go Devit,
Devit nugau nag Solomon, go Uria nugau wau nugau nag,
Solomon nugau nag Rehoboam,
Rehoboam nugau nag Abia,
Abia nugau nag Asa,
Asa nugau nag Zehosapat,
Zehosapat nugau nag Zehoram,
Zehoram nugau nag Usia,
Usia nugau nag Zotam,
Zotam nugau nag Ahas,
Ahas nugau nag Hesekia,
Hesekia nugau nag Manase,
Manase nugau nag Emon,
Emon nugau nag Zosaia,
Zosaia nugau nag Zehoiakin, gonugau amagul abai.
12-16 Babilon uzan Israel duailel betei daremen ziwas ebu, betei Yesus usaleun ziwas ebu, e asagul bagegul goagal wanimag:
go Zehoiakin,
Zehoiakin nugau nag Sealtiel,
Sealtiel nugau nag Serubabel,
Serubabel nugau nag Abiut,
Abiut nugau nag Eliakim,
Eliakim nugau nag Asor,
Asor nugau nag Sadok,
Sadok nugau nag Akim,
Akim nugau nag Eliut,
Eliut nugau nag Eleasar,
Eleasar nugau nag Matan,
Matan nugau nag Zekop,
Zekop nugau nag Zosep, go gonugau wau Maria, go Yesus nugau anag.
Yesus go Kristus. Wanib go bigeg ‘Uwait nug palautoroun, koli imaigabun du’.
17 Gonun, go asagul bagegul 14 goagal ug eiman ag Abraham daneun ziwas eiman, zoizoi Devit dareun ziwas ebu daremen. Asagul bagegul ipal ag 14 goagal ug eiman, Devit dareun ziwas eiman zoizoi Babilon uzan hiacaranem daremen ebu daremen. Zoizoi, asagul bagegul 14 goagal ug eiman hiacaranem daremen eiman, zoizoi Yesus Kristus usaleun ziwas ebu daremen.
Maria nug Yesus Kristus soligweun.
(Luk 2:1-7)
18 Yesus Kristus erunai usaleun? Gonugau usaleun igul enai. Gonugau anag Maria go Zosep wabun tapai memen. Bo, getal du go air dual i igarau ebu, Maria go abe meun Uwait nugau Ah Wes nug go enib a meun. 19 Zosep go igul unum naliu macaneu. Gonun, go duailel ameag ebu Maria utaba, Maria ougab eg wamau. Guzenaimai, go wage wageimai Maria utabun dabeleun. 20 Bo, Zosep go air utabun dabeleu una una, Uwait nugau tibur nug wabil eiman guzenai aureun, “Zosep. Devit nugau asag, Uwait nugau Ah Wes gonugtal Maria enib a meun. Gonun, na air go wabun iboin, go nait air. 21 Mogoi go soligwaba, na gonugau wanib Yesus men. Wanib go bigeg ‘gonug gonugau duailel agal igul eg zilagai maraimai, ag koli imaramau’.”
22 Go ziwas ebu, igul go unum Dubanou Ban nug Uwait nugau ze doimai, awaraneun du, Aisaia, aureun sultal go petak usaleu. Aisaia nug eneun,
23 “Air magun tub go du dual ninab tam, go enib a maimai, go mogoi soligwamau, mogoi go wanib Emanuel amam. Go bigeg enai, ‘Uwait ig ibaig dareu’.” Aisaia 7:14
24 Guzenaimai, Zosep go asaimai, Uwait nugau tibur nug aureun sultal gonugau air Maria koli oun. 25 Bo, Zosep air go dual ninab tam gaul dai dai, betei Maria go mogoi soligweun. Mogoi soligwina, Zosep nug mogoi go wanib Yesus meun.