4
Mönö letota malmal qainŋi kun malme.
Kraistnöŋ sileŋe sihimbölö mörök. Miaŋgöra iŋini mewöyök sileŋine sihimbölö mötpingö jöjöröba malme. Yambuk mötmöt mohot kewö memba mötmörime: Kunöŋ siŋgisöndok ahakzawi, yaŋön mönö nanŋi sileŋaŋgö sihimŋaŋgöra ak waŋgimakza. Kunöŋ Kraistköra aka sihimbölö mörakzawi, yaŋgö sihim kömbönaŋi bölöŋan mönö sörörauba eri siŋgisöndok tököba qahö akŋamgö kapaŋ köla malma. Urumötmöt miaŋön mönö wötŋini mem eŋgiiga miaŋgöreŋ töndangöba aködamunŋinambuk aka malme.
Urumötmöt miaŋgöreŋ töndangöba kinda uru silegö sihim kömbönaŋi bölöŋi jöhöba galöm köla malme. Nalö kewöŋeyök könahiba gölmenöŋ toroqeba mal öŋgömei, miaŋgöreŋ mönö Anutugö jit sihitŋi tem köla wuataŋgöba malme. Iŋini nalö mala kotkeri, miaŋgöreŋ aŋgöjörak ambazip uruŋini qahö meleŋda ahakmeme bölöŋi laŋ akingö mötzei, mönö yeŋgö dop kewö laŋ malget: Serowilin aka sihim kömbönaŋini bölöŋi laŋ wuataŋgöba malget. O jawat, gojak dauŋ yuai mi otoŋomboraŋ memba kanjam köla negetka nöröpŋini sohoi eŋololoŋ malget. Közölömbuaŋ ala liŋet unduba ambi kenam mem bölim eŋgiba kezapjupjup aket. Tandö lopioŋ liliköba simin köl eŋgiba yuai kanjamŋambuk aket. Mewö aketmö, nalö kewöŋe ahakmeme mewöŋi mi qahö toroqeba ahakze.
Aŋgöjörak ambazipnöŋ söŋaup malmalgö sömuk piliŋ-piliŋgöba ahözawi, miaŋgöreŋ öröba luhuba gemakze. Iŋini yembuk kude öröba gegetka eka auruba uruqeqe keu töhöreŋ jim eŋgimakze. Mewö ahakzemö, Anutugö jeŋe aŋgotketka qesim eŋgiiga könaŋamŋini aukŋe indela jim asarigetka möndömöndöŋini kesalma. Anutunöŋ ambazip maljini aka kömukömuŋi mönö körek neŋgö keunini kewöta jim tekömamgö jöjöröza. Sileninan kömumba keuninan miaŋgöreŋ qahö teköma. Miaŋgöra Ölöwak Buŋa mi kömupkö senjom mire maljei, mieŋön mewöyök mötmegöra Kembunöŋ mutuk jim asariyök. Mi kewögöra: Anutunöŋ ahakmemeŋini kewöta ambazip tosatŋi neŋgö dowa jim teköm eŋgiiga silebuk malgeraŋgö likepŋi miwikŋaimemö, tosatŋan uruŋini meleŋda uŋaŋinan guliba malmal köhöikŋaŋgö buŋaya aket. Anutunöŋ nanŋak mal köhöimakzawi, miaŋgö dop körekŋan malmal köhöikŋi mal öŋgömegöra möt köhöimakza. Tosatŋan Buŋa keu mi uruŋini kuŋgum eŋgimegöra jiget. Mewö.
Nup memegö mötmöt kalemŋi mönö galöm köla malme.
Yuai pakpakö nalöŋan mönö tekömamgö dopdowiza. Miaŋgöra iŋini köuluköbingöra mönö ikmaok kude malmemö, nanŋini ahakmemeŋini galöm köl aŋguba zeŋ kinda köuluk nup memba malme. * Qam 10.12Buŋa Kimbigö keu kun kewö ahöza, “Ambazip uruninan jöpaköm eŋgiba siŋgisöndokŋini sehisehiŋi kölaleiba gamuŋini turumakzin.” Miaŋgöra alaurup sutŋine mönö törörök jöpaköm aŋguba malme. Iŋini mönö alaurupŋini köl öröba miriŋine köisirik tata uruŋinan jimoŋgot ihururukŋi qahö köyan köl aŋguba malme.
10 Anutunöŋ kalem möriam könaŋi könaŋi miaŋgö Toŋi akza. Yaŋön nup memegö mötmöt kalem murutŋi murutŋi mendeŋ eŋgii malje. Iŋini mohot mohot mönö mötmöt kalemŋini ölöpŋanök galöm köla miaŋön könagesöurupŋini welen qem eŋgiba malme. Mi buŋa qem aŋgugeraŋgö dop nupnöŋ ala kambu sutŋine bauköm aŋguba malme. 11 Nup memegö mötmöt kalem yahöt mi kewö: Denike yeŋön Buŋa keu jim asarimakzei, yeŋön mi mönö Anutunöŋ sölölöhöm eŋgimakzawaŋgö dop jiba malme. Denike yeŋön alaurup welenŋini qeba naŋgöm eŋgimakzei, yeŋön mönö Anutunöŋ inahöba ösum eŋgimakzawaŋgö dop alabauk ak eŋgiba malme. Jisös Kraistkö buŋa akzeaŋgöra yuai pakpak miaŋgöreŋ mönö Anutu möpöseigetka qetbuŋaŋan aködamunŋambuk aka ahöma. Yaŋön asakmararaŋ Toŋi aka kukösum Toŋi mi nalöŋi nalöŋi mala kota malja aka teteköŋi qahö mal öŋgöma. Keu mi ölŋa.
Kraistpuk kinda sihimbölö möta malme.
12 O wölböt alaurupni, sihimbölö qakŋine öŋgöi mötketka könöpŋan eŋgohotiriba esapköm eŋgimakzawi, miaŋgöra mönö kude auruba malme. Yuai asuhum eŋgimakzawi, mi upnina, mewö mötmöribepuk. Mi gölmenöŋ maljinaŋgö dop asuhumakza. 13 Kude aurumemö, Kraistnöŋ ölöpŋi aiga kahasililiŋ ak waŋgigetka möröhi, iŋini mönö sihimbölö miaŋgö kitipŋi mötzeaŋgö dop sösöŋgai aka malme. Yambuk mewö malgetka liliŋgöba kaiga asakmararaŋan asuhuiga nalö miaŋgöreŋ mewöyök söŋgaiba oyaeŋkoyaeŋ akŋe. 14 Ambazipnöŋ eŋgeka uruŋini Kraistköreŋ meleŋgeraŋgöra aka uruqeqe keu töhöreŋ jim eŋgi-makze ewö, eŋön mönö simbawoŋ akze. Mewö jim eŋgimakze-aŋgöra aka Anutugö Uŋa Töröŋi asakmararaŋambuk yaŋön mönö qakŋine köla ösumŋan turum eŋgiba kötuetköm eŋgimakza.
15 Eŋgöreŋök kunŋan yuai bölöŋi ahöhaŋgöra sihimbölö miwikŋaiba mötpapuk. Kunöŋ kegwek-kahasililiŋ aka ambazip eŋguba yuai yoŋgorö meyöhi me tosatŋi yeŋgöreŋ keu jim supapköba nup meme tandöktandök möndöba laŋ lilikqilik aka lömböt miwikŋaimakzawi, yaŋön mönö sihimbölöŋi dopŋe mötza. 16 Kunŋan Kraistkö alaŋi akzawaŋgöra aŋgösirip miwikŋaiba sihimbölö mötza ewö, yaŋön mönö miaŋgö gamumamusumŋi kun öne kude mötma. Gamu qahöpmö, Kraistkö qetŋi bisizawaŋgöra mönö Anutu möpöseiba malma.
17 Anutunöŋ ambazip keunini kewötmapkö nalöŋan kam kuŋguiga nanŋi urumeleŋ könagesöurupŋi neŋgö keunini mi mutuk jim teköma. Mutuk neŋgö keunini jim teköma ewö, ambazip Anutugö Ölöwök Buŋa qahö tem kölgetka lömböt qakŋine öŋgöiga teteköŋe mönö denöwö asuhum eŋgibawakto? 18  * Qam 11.31Buŋa Kimbinöŋ keu kun kewö ahöza: “Solanŋi yeŋön Suep mire öŋgöbingö kupuk-kapak akŋe ewö, siŋgisöndok ambazip aŋgöjörakŋinambuk yeŋgö keuŋini mönö denöwö asuhubawakto?”
19 Miaŋgöra alaurup Anutugö jitŋi tem köla aŋgösirip miwikŋaiba sihimbölö mörakzei, eŋön mönö uŋaŋini miwimiwikŋai Toŋaŋgö böröŋe alme. Toŋi yaŋön keu jiyöhaŋgö dop alaurupŋi sel jöhöba kölközizip aka köyan köl eŋgimakza. Uŋaŋini yaŋgö böröŋe ala mönö jegep kinda nup ölöpŋi ölöpŋi pöndaŋ memba malme. Mewö.

*4:8: Qam 10.12

*4:18: Qam 11.31