Jeimsgöreŋ Kimbi
Jeimsnöŋ Kimbiŋi alök.
Jim-asa-asari
Gölmeŋi gölmeŋi miaŋgöreŋ ambazip könaŋi könaŋi uruŋini meleŋda letorakzei, yeŋgö ahakmemeŋinan siksauk loloŋqaloŋ aiga töŋtaŋgöba et eŋguiga Anutugö qetbuŋaŋan etpapuk. Miaŋgöra Jerusalem bisop Jeims yaŋön goro keu murutŋi murutŋi qezaköba ki ohoza. Goro keuŋi tosatŋi kewö: Mötkutukutu ölŋi mi denöwö? Zioz nup ölŋi aka muneŋi. Esapesap uruŋe malmal. Tosatŋi kude eŋgek qepureime. Numbu jit galömkölköl. Sileŋini möpöseime me uruŋini memba et al aŋgume? Aŋgururuk me alabauk akŋe? Kapaŋkapaŋ aka köuluk nup meme.
Waimanjatŋi bohonŋi kewö: Kraistkö Buŋaŋan qariba aködamun-ŋambuk akŋapköra qetŋi bisiba keuŋi köl guliba meinga ölŋi asuhuma me qahö? Numbu jitninanök möt nariinga qahö dop kölja. Zioz ölŋi qahö mi köhömuŋi qamöt tandök ewö akza.
Kimbi kiaŋgö bahöŋi bohonŋi 10 mi kewö:
Keu mutukŋi 1.1
Mötnarip aka mötkutukutu 1.2-8
Ambazip wanapŋi aka pomŋi 1.9-11
Esapesap (manambatok) ölöpŋi aka bölöŋi 1.12-18
Buŋa kezapnöhök mötmöt aka temkölköl 1.19-27
Etqeqeŋi mi kude eŋgek qepureime 2.1-13
Mötnarip nupŋi qahö mi omaŋi akza 2.14-26
Numbu nesilamninan ayuhum neŋgibapuk 3.1-18
Luainöŋ malmal me gölmegö ahakmeme 4.1–5.6
Lömböt bisiba köuluköinga ölŋi asuhuma 5.7-20
1
* Mat 13.55; Mak 6.3; Apo 15.13; Gal 1.19Jeims nöŋön Anutu aka Kembu Jisös Kraistkö nupŋi memba maljal.
Israel kambu 12 neŋgöreŋök tosatŋi iŋini Israel mosöta gölmeŋi gölmeŋi deŋda anda maljei, nöŋön embuk keu eraum mötpingöra kimbi ki ohoba jölöŋini jizal.
Möt nariba köuluköba mötmöt ölŋi miwikŋaibin.
O urumeleŋ alaurupni! Esapesap könaŋi könaŋi qakŋine öŋgömakzawi, miaŋgöra uruŋinan mönö kude eri simbawoŋ miyök möta söŋgaiba malme. Esapesapnöŋ qakŋine öŋgöiga mötnarip-ŋinan miaŋgöreŋ köhöimakŋa ewö, mönö kapaŋ köla kin köhöimakŋe. Mi mötzeaŋgöra mönö söŋgaiba malme. Kapaŋ köla kin köhöimakŋe ewö, miaŋön mönö toroqeba mem letot eŋgiiga ahakmemeŋinaŋgö ölŋi pakpak mi aködamunŋambuk ahumakŋa. Miaŋön ahuiga Anutunöŋ oyaeŋkoyaeŋan uruŋini kokolak qeiga urugö yuai kungöra (meme amgöba) mözöqözöröŋ qahö aka malme.
Eŋgöreŋök kunŋan “Denöwö akŋam,” jiba mötkutukutugöra osizawi, yaŋön mönö Anutu köuluköiga mi waŋgima. Anutunöŋ kalemŋi sakalakŋi amqeba körek neŋgöra neŋgiba sirongen qahö jim neŋgimamgö mörakza. Miaŋgöra mi ölöp waŋgiiga buŋa qem aŋguma. Köulukömawi, miaŋgöreŋ mönö niŋgimapkö möt nariba uruyahöt qahöpmahöp akŋa. Uruyahöt akzawaŋön mönö köwet sirigö dop öŋgöba eta ahakza. Luhutnöŋ köwet kunduriga laŋlaŋ anda kamakza. Miaŋgö dop akapuköra köulukŋaŋgö uruyahöt kude akŋa.
Uruyahöt ambazip mewöŋi kunöŋ mönö Kembunöŋ yuai waŋgimapkö kude mötmörima. Yaŋgö uruŋan mönö julkuliga aiakaŋi pakpak miaŋgöreŋ kököloloŋ aka koŋgwarak qeba anqem-kamqem keu jimakza. Mewö.
Wanapŋi malmal aka pomŋi malmal
Urumeleŋ alaurupni, eŋgö sutŋine tosatŋan etqeqeŋi malgetka Anutunöŋ eŋgöra möri öŋgöŋgöŋi akze. Miaŋgöra mönö ölöp nanŋini möpöseim aŋgumakŋe. 10  * Ais 40.6-7Tosatŋan öŋgöŋgöŋi maljemö, moneŋ inapŋinaŋgöra qahö mötket öŋgömakzawaŋgöra aka etqeqeŋi tandök mala mönö nanŋini möpöseim aŋgumakŋe. Yeŋgö malmalŋinan mönö buörö (roro) juraŋi ewö aka soholima. Etqeqeŋi aka öŋgöŋgöŋi neŋön kömumba miaŋgöreŋ öröröŋ akin. 11 Wehönöŋ kota roro ohotiriiga qararaŋ köla soholiba juraŋan boloŋanimakza. Juraŋan eriga kembaŋaŋgö kaisoŋgolomŋi eksihimŋambuk miaŋön piahimakza. Pomŋi yeŋön sukinapŋini mem sehibingö lilikqilik ahakzemö, mala buörögö (rorogö) dop gororoŋgöme. Mewö.
Esapesap (manambatok) ölöpŋi aka bölöŋi.
12 Anutunöŋ keuŋi kewö jöhöi ahöza, “Ambazip uruŋinan jöpaköm niŋgimakzei, nöŋön i malmal köhöikŋi eŋgiba nöröpŋine goul ila köl eŋgimam.” Keu miaŋgö dop bölöŋaŋgö esapesapnöŋ kungö qakŋe öŋgöiga miaŋgöreŋ kapaŋ köla köhöii teköiga mönö malmal köhöikŋaŋgö ila sorom buŋa qem aŋguba oyaeŋkoyaeŋ akŋa. Yaŋgöra “I-ia simbawoŋ!” jizin. 13 Bölöŋaŋgö Toŋan Anutu esapköm waŋgimawaŋgö dop qahö aiga Anutunöŋ kun siŋgisöndok akŋapkö qahö esapköm waŋgiza. Miaŋgöra kunŋan esapesap uruŋe mala kewö kude jima, “Anutunöŋ esapköm niŋgiiga siŋgisöndok akŋamgö akzal.”
14 Anutunöŋ qahöpmö, nanini sihim kömbönaŋnini bölöŋan mönö töpötiŋ (nemban, pöraŋ) ewö öröm neŋgiiga mötöp bitimnöŋ qaköinga siŋgisöndokö esapesapŋi mewö mohot mohot neŋgöreŋ asuhumakze. 15 Kunŋan sihim kömbönaŋi bölöŋi qahö jöhöba siŋgisöndok kondotza. Kondoriga sihim kömbönaŋan gölömŋi ala siŋgisöndok mi morö ewö meiga ahumakze. Siŋgisöndoknöŋ ahuba qarim teköba kömup köhöikŋi ahum waŋgimakza.
16 O wölböt alaurupni, sihim kömbönaŋini bölöŋan mönö kude tilipköm eŋgima. 17 Kalem ölöpŋi aködamunŋinambuk pakpak mi Anutunöŋ ali Suep euyaŋgöreŋök asuhumakza. Köiŋ wehön jeŋiri kota kutuba geyohotka imutimutŋiran körim törim ahakzapmö, asakŋi pakpakö Toŋan mönö nanŋak qahö uteköma. Imutimut me söŋaup kun mi yaŋgöreŋ qahö ahöza. 18 Anutunöŋ yuai pakpak miwikŋaiyöhi, nini mieŋgö sutŋine yambu dölökŋi jeŋiqeqe aka malbingöra mörök. Miaŋgöra nanŋi sihimŋaŋgö dop keu ölŋaŋgö kötŋi urunine aliga miaŋön ahuahu dölökŋi neŋgii ahuin. Mewö.
Buŋa keu öne mötpin me tem köla membin?
19 O wölböt alaurupni, mönö keu ki mötmöriba kude ölum eŋguma: Iŋini mönö körek keu mötpingö kezap köröpŋi zilaŋ alme. Keu laŋ mi ösumök kude jime. Irimŋinan mönö zilaŋ kude seholima. 20 Anutunöŋ ahakmeme diŋdiŋi akingö sihimŋi mörakzapmö, irimsesewölnöŋ mia qahö kondorakza. Miaŋgöra mönö irimsesewöl mosöta keu ösöŋ jiba malme. 21 Qewöloŋ könaŋi könaŋi aka ahakmeme töwötŋambuknöŋ qekötahözei, mia mosötme. Mönö yaŋgiseŋini mosöta Anutugö keu bapŋe anda keu kötŋi uruŋine kömörakzawi, mi möt aŋgön köla malme. Mewö aketka keu miaŋön ölöp amöt qem eŋgiiga letota Suepnöŋ öŋgöme.
22 Buŋa keu mi öne töhön mötketka ölŋi qahö ahubapuk. Mewö silebile aka tilipköm aŋgubepukmö, keu mi mönö köl guliba malme. 23 Kunŋan keu öne töhöntöhön möta miaŋgö dop qahö ahakzawi, yaŋön mönö azi kiaŋgö dop akza: Kunŋan jemesoholŋi piliknöŋ uba aŋgehakza. 24 Uba aŋgeka mosöta kungen anda kaisoŋgolomŋi denöwö, mi ösumok ölum qemakza. 25 Mi ölöpŋi qahöpmö, kunŋan köna keu aködamunŋambuköra kezap ala ehiba miaŋgöreŋ qekötahöba siŋgisöndokö kösönöhök lolohomakzawi, yaŋgö ahakmemegöra mönö “Esop simbawoŋ!” jibin. Yaŋön keu möta mi qahö ölum qemakzapmö, mi ölŋa tem köla miaŋgö dop ahakza.
26 Kunŋan urumeleŋgö köl guliguli akŋamgö jiba numbu jitŋi qahö galöm köla nanŋi mewö tilipköm aŋgumakzawi, yaŋgö liŋet köulukŋan mönö yuai omaŋi, ölŋi qahö akza. 27 Anutu Iwigahö jemesoholŋe Buŋa nup sarakŋi silebileŋi qahö memamgö jiba mönö kewö akŋan: Gwani morö aka malö köŋjiliŋ qakŋe maljei, mönö i anda eŋgeka köyan köl eŋgiba malman aka gölmegö ahakmemeŋaŋgö qewöloŋan urugi tölöhobapuköra galöm mem aŋguba malman. Mewö.

*1:1: Mat 13.55; Mak 6.3; Apo 15.13; Gal 1.19

*1:10: Ais 40.6-7