2
Etqeqeŋi mi kude eŋgek qepureime.
O urumeleŋ alaurupni! Jisös Kraist Kembunini qetbuŋaŋam-buk möt naribingö jize ewö, mönö ambazip tosatŋi kude eŋgek soriba tosatŋi kude qepureim eŋgimemö, dop mohotnöŋ ak eŋgiba malme.
Miaŋgö dopkeuŋi kewö: Azi pomŋi kun, kesötŋi goul binenŋambuk aka opo malukuŋi ekjeritŋambuk, yaŋön kambu miriŋine öŋgöiga azi wanapŋi kun sileötaŋi jujuratŋi töwötŋambuk yaŋön mewöyök öŋgöbawak. Öŋgöyohotka iŋini azi ipŋi ekjeritŋambuk mi köl öröm waŋgiba kewö jibeak, “Ketaŋamnini, gi ölöp qaikŋe eu anda dum tatat löwötŋi miaŋgöreŋ tatman.” Mewö jiba azi etqeqeŋi mi ehöröŋ köla jime, “Gi ölöp göraŋe anda kinman me köna kutukutunine eta tatman.” Silik mewöŋan asuhuiga iŋini könagesö sutŋine köŋjabö ala mendeŋ aŋguba qemasolokep aka keuŋinambuk akze. Mötmötŋini bölöŋi wuataŋ-göba jimtekötekö ambazip goŋgoŋi akze.
O wölböt alaurupni, mötket! Anutunöŋ bemtohoŋi ambazip jöpaköm waŋgimakzei, yeŋgö buŋa ahömapkö keuŋi jim köhöiba jöhöyök. Keu miaŋgö dop tosatŋan gölme ambazip jeŋine etqeqeŋi akzemö, Anutunöŋ mi nanŋaŋgöra jim möwölöhöm eŋgiiga mötnaripŋinaŋgöra aka öŋgöŋgöŋi akze. Yeŋön bemtohoŋaŋgö uruŋe aŋgotketka galöm köl eŋgiiga sukinapŋinambuk akŋe.
Ölŋa öŋgöŋgöŋi akzemö, iŋini ambazip wanapŋi eŋgehöröŋ köla eŋgek siriba malje. Ambazip pomŋi yeŋön mönö moneŋ inapŋini qahöpköra kewöta mem et al eŋgigetka etqeqeŋi akze. Yeŋön mönö iŋini örörahöm eŋgigetka keu jakeŋi jakeŋi miaŋgöreŋ aŋgorakze. Iŋini Kraistkö buŋaŋi aketka qet ölöp sorokŋi mi eŋgiba miaŋgö dop eŋgoholakzemö, pomŋi yeŋön mönö qet mi luasönöŋ ala laŋ jimakze? Gölmegö öŋgöŋgöŋi yeŋön mönö mi pakpak ahakze.
* Lew 19.18Mewö ahakzemö, eŋön Anutu bemtohoŋaŋgö jöjöpaŋ keu bohonŋi tem köla wuataŋgögetka dop kölma. Anutugöreŋ keuŋi mi Buŋa Kimbinöŋ kewö ahöza: “Nangi jöpaköm aŋgumakzani, miaŋgö dop mönö ambazip tosatŋi mewöŋanök urugan jöpaköm eŋgimakŋan.” Miaŋön dop kölmapmö, iŋini ambazip tosatŋi eŋgek soriba tosatŋi qepureim eŋgiba dop mohotnöŋ qahö ak eŋgimakze ewö, mönö siŋgisöndok ahakze. Anutugöreŋ jöjöpaŋ keu walöŋgetka yaŋön mönö keuŋini mi miwikŋaiba jim teköm eŋgima. 10 Kunŋan jöjöpaŋ keu pakpak tem köla wuataŋgöba mieŋgöreŋök mohotnöŋ eta qezawi, yaŋön mönö jöjöpaŋ keu körek pakpak walöŋda keuŋambuk akza.
11  * Eks 20.13, 14; Dut 5.17, 18Miaŋgö könaŋi kewö: Anutu “Sero yoŋgorö kude akŋan,” jiyöhaŋön mönö mewöŋanök jöjöpaŋ keu kewö jiyök, “Ambazip kun kude qenöŋ kömuma.” Gi sero yoŋgorö qahö akzanmö, töndup kun köhömuŋi qezani, miaŋön mönö jöjöpaŋ keu körek walöŋ teköba maljan. 12 Anutugöreŋ köna keu mi siŋgisöndokö kösönöhök lolohoba malbingöra ahöza. Anutunöŋ köna keu miaŋön kewöt neŋgiba keunini jim teköi solanimegöra mötmöriba keuŋini miaŋgö dop jimakŋe aka ahakmemeŋini urukalem qakŋe ahakŋe. 13 Kunŋan urukalem qakŋe ambazip qahö ak kömum eŋgiba maliga Anutunöŋ keuŋi kewöta jim teteköŋi ak kömukömu qakŋe qahö ak waŋgima. Kunŋan urukalem kondela malöhi, Anutunöŋ i kewöt waŋgiba ölöp ak kömum waŋgiiga simbawoŋ aka sileŋi memba öŋgöma. Mewö.
Mötnarip ölŋi qahö mi köhömuŋi akza.
14 O urumeleŋ alaurupni, kunŋan “Jisös möt narizal,” jiba miaŋgö nupŋi qahö meiga mötnaripŋi miaŋön mönö denöwö bauköm waŋgibawak? Keuŋanök möt nariiga Anutunöŋ eka amöt qei letotma me qahö? Mi qahö! 15 Miaŋgö keuŋi kun kewö: Uruŋini meleŋgeri, eŋgö sutŋine ambazip kunŋan opo kereŋgöra osiba mözöröŋgöba neneŋi wehön kungöra qahö malbawak. 16 Mewö maliga eŋgöreŋök kunŋan yambuk aitoŋgöba silegö naŋgönaŋgö qahö waŋgiba kewö jii mötpawak, “Gi ölöp anda nene nemba könöp jömöta bönjöŋ tatman.” Keu töhön mi möriga miaŋön mönö denöwö bauköm waŋgibawak? Mi qahö!
17 Mewöŋanök mötnarip töhönök mi köhömuŋi akza. Mötnaripkö nupŋi ölŋi qahö mezawaŋgö mötnaripŋan mönö qamöt ewö akza.
18 Kunŋan kewö jibawak, “Göŋön mötnaripuk aknöŋga nöŋön ahakmeme diŋdiŋi wuataŋgömakzal.” Nöŋön miaŋgöra kewö jimam, “Göŋön ‘Anutu möt narizal,’ jiba miaŋgö nupŋi qahö memba öne mötnaripkahö ölŋi mönö denöwö kondel niŋgibanak? Nöŋön ahakmeme aka membi eknöŋga miaŋön mönö ölöp nani mötnaripnaŋgö ölŋi kondel gihima.” 19 Gi “Anutu mohok akzawi, mi möt narizal,” jizani, mi ölöp! Ömewöröme yeŋön mewöyök mi möt narize. Mi möt narizemö, miaŋön kundut eŋgiiga Anutugöra jönömŋini undumakza.
20 O uruqahö azi, gi ömewöröme yeŋgö tandök möt narizan me? Mötnaripkö nupŋi qahö menöŋga ölŋi qahö ahui keu mi öne töhöntöhön jinöŋga mötnaripkan mönö yuai omaŋi, ölŋi qahö akza. Miaŋgö könaŋi söpsöp keuni miaŋön kondel gihiza me qahö? 21  * Jen 22.1-14“Qahö!” jibanbuköra söpsöp keu kun jimam. Mötnaripkö bömön jalönini Abraham yaŋön mönö denöwö diŋdiŋi ahök? Yaŋön Anutugö jitŋi tem köla nahönŋi Aisak waŋgita altanöŋ ala miaŋön jöwöwöl ohomamgö ahök. Mewö aka mötnarip qakŋe nup meiga Anutunöŋ mi eka keuŋi jim teköi solaniyök. 22 Söpsöp keu miaŋgö könaŋi ek asarizan me qahö? Abrahamnöŋ möt nariba keuyök qahö jiyökmö, mötnarip qakŋe kinda miaŋgö silikŋi mewöyök ahiga nam köliga dop kölök. Ahakmeme diŋdiŋi aka memba maliga mötnaripŋan mewö qariba aködamunŋambuk ahök.
23  * Jen 15.6; 2 Hist 20.7; Ais 41.8Buŋa Kimbinöŋ keu kun kewö ahöza, “Abrahamnöŋ Anutu möt narim waŋgiiga qetŋi Azi Diŋdiŋi jiyök.” Keu mi mönöwök ölŋambuk ahuyöhaŋgö dop mi ohoget aka tosatŋan Abrahamgö qetŋi “Anutugö alaŋa!” mewö qeta jimalget. 24 Solanŋi akingöra mötnaripkö keu jitninanöhök jiinga qahö dop kölja. Silikninan mötnaripkö ahakmeme ölŋi akin ewö, Anutunöŋ mönö keunini jim teköiga solanibin. Kösohotnan mönö miaŋgö könaŋi kondelja.
25  * Jos 2.1-21Söpsöp keu kun mewöyök jibiga mi kondelma: Israel yeŋön gölme ek kutubingöra azi yahöt melaim etkiget anohotka köna ketaŋi ambi qetŋi Reihab yaŋön etkuaŋgita köyan köl etkiba köna kunöŋ etkumbuliga mosöta anohot. Yaŋön mötnaripkö ahakmeme mewö ahiga Anutunöŋ mi eka keuŋi jim teköi solaniyök. Mewö.
26 Nöŋön keuni ki kewö jim tekömam: Azi uŋaŋi qahö mi qamötŋi. Miaŋgö dop mötnarip ahakmemeŋi qahö miaŋön mönö köhömuŋi akza. Mewö.

*2:8: Lew 19.18

*2:11: Eks 20.13, 14; Dut 5.17, 18

*2:21: Jen 22.1-14

*2:23: Jen 15.6; 2 Hist 20.7; Ais 41.8

*2:25: Jos 2.1-21