22
Anutunöŋ Abraham esapköm waŋgiyök.
Yuai mi asuhuiga nalö tosatŋi teköiga Anutunöŋ Abraham esapköm waŋgiyök. Qetŋi “Abraham!” qeriga yaŋön “Ni ki kinjal,” jiba meleŋnök.* Hib 11.17-19
Mewö meleŋniga kewö jiyök: “Aisak nahöngi nanŋi mohotsirik urugan jöpaköm waŋgimakzani, i mönö waŋgita Moria gölmenöŋ anda kunduŋi kun kondel gihimami, miaŋgöreŋ öŋgöba i nöŋgö jöwöwöla ohoman.”* 2 Kor 3.1
Mewö jiiga Abrahamnöŋ ahöba söŋan kötökŋe wahöta doŋki qakŋe dum tatatŋi möhamgöba welenqeqeŋi yahöt aka nahönŋi Aisak eŋguaŋgirök. Jöwöwölgö könöpŋi dopŋe köl teköba börangöba ala eŋguaŋgita Anutunöŋ gölme jiyöhi, miaŋgöreŋ anök. Anda mala wehön karöbutŋi miaŋgöreŋ jeŋan uba wahöta gölme mi ehiga köröwen ahöyök. Mi eka welenqeqe yahötŋi yetköra kewö jiyök: “Iŋiri doŋkibuk ki tarohotka ni aka morö nahön netkön endu anda Anutu waikŋi memba möpöseiba kunbuk liliŋgöba etköreŋ kabit.”
Abrahamnöŋ mewö jiba jöwöwöl ohohogö könöp böranŋi memba nahönŋi Aisakö qamböŋe ali öŋgöiga nanŋak könöp jit aka sou meyök. Mewö meiga mohotŋamŋire anohot. Mewö anda Aisaknöŋ aŋ ala iwiŋi Abrahamgöra kewö jiyök: “Iwini!” Mewö jiiga kewö meleŋnök: “Nahöni, wania?” Mewö meleŋniga kewö qesiyök: “Könöp jitŋi aka könöp mia ki memba kazitmö, jöwöwöl ohohogö lamaŋi mi denike?”
Mewö qesiiga iwiŋan kewö meleŋnök: “Nahöni, Anutu nanŋak mönö jöwöwöl ohohogö lamaŋi kun miwikŋaiba netkima. “Mewö meleŋniga toroqeba mohotŋamŋire anohot.
Anda Anutunöŋ gölme jiyöhaŋgöreŋ aŋgota kinda jöwöwöl ohohogö altaŋi kun memba könöp miaŋgö qakŋe ala areŋgöyök. Areŋgöba nahönŋi Aisak jöhöba altanöŋ könöp qakŋe al waŋgiyök.* Jei 2.21 10 Al waŋgiba nahönŋi umamgöra böröŋi böraŋda sou memba atöŋnök. 11 Atöŋniga miaŋgöreŋök Kembugöreŋ garatanöŋ Suepnöhök Abrahamgöra kewö qerök: “Abraham, Abraham!” Mewö qeriga “Ni ki kinjal,” jiba meleŋnök.
12 Mewö meleŋniga kewö jiyök: “Börögan mönö morögö qakŋe kude alman. Yaŋgö qakŋe yuai kun kude akŋan. Göŋön nahöngi mohotsirik mi nöŋgöra qahö aŋgön köljanaŋgöra könaŋamgi merak kewö möt yaközal: Gi Anutugö keu jitŋi oŋgitpanbuköra keŋgötki mörakzan.”
13 Mewö jiiga miaŋgöreŋök uba wahöta ehiga lama aziŋi kun ilitŋan böŋbaŋ ip köhösönöŋ gili geiga kinök. Mi eka anda memba kaba nahönŋaŋgö salupŋe lama miaŋön jöwöwöl ohoyök. 14 Miaŋgöra Abrahamnöŋ gölme miaŋgö qetŋi mi ‘Kembunöŋ miwikŋaiba netkima,’ jiba qerök. Nalö kewöŋe mewöŋanök keu kewö jimakze: “Kembunöŋ mi kunduŋe miwikŋaiba netkima.”
15 Kembugö garataŋan Abrahamgöra Suepnöhök kunbuk kewö qeriga yahöt ahök: 16 “Kembu nöŋön kewö jizal: Nanak nani qetni qeta jöjöpaŋ keu kewö jiba jim köhöizal: Göŋön silik ki aka nahöngi mohotsirik mia nöŋgöra qahö aŋgön köljani, 17 miaŋgöra nöŋön ölŋa gi kötuetköba ahumsehip gihibiga gwölönarökurupki yeŋön önöŋi qahö sehime. Sehigetka qötöŋinan mönö suep könakembagö seŋgelauŋi ewö akŋa aka köwet jitŋe sakösiŋ ahöm anjei, miaŋgö dop akŋa. Göhö gwölönarökurupki yeŋön mönö köhöiba kerökurupŋini eŋguba luhut ala siti gölmeŋini eŋguaŋgita aŋgön köla malme.* Hib 6.13-14 * Hib 11.12 18 Göŋön nöŋgö keuni tem köljani, miaŋgöra göhö gwölönarökurupki yeŋgöreŋök kungöra aka nöŋgö kötumötuetnan mönö gölmegö könagesö kambuŋi pakpak yeŋgö qakŋine öŋgöiga oyaeŋkoyaeŋ akŋe.”* Apo 3.25
19 Kembugö garataŋan mewö jiiga Abrahamnöŋ moröŋambuk liliŋgöba welenqeqeyahötŋi yetköreŋ anda aitoŋgöba mohotŋe Berseba mire anget. Abrahamnöŋ Berseba miri miaŋgöreŋ opo seri koumŋi möröreŋgöba malök. Mewö.
Nahorgö gwölönarökurupŋi
20 Nalö tosatŋi teköiga buzup keu kun kewö jigetka Abrahamgöreŋ kayök: “Milkanöŋ mewöŋaŋök nama akza. Yaŋön mungi Nahorgö nahönurupŋi tosatŋi eŋgömeyök.” 21 Moröŋi mutukŋaŋgö qetŋi mi Uz, yaŋgö munŋi Buz aiga yaŋgö könaŋe Kemuel, Aramgö iwiŋi. 22 Kemuelgö könaŋe Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf aka Betuel. 23 Betuelnöŋ Rebekagö iwiŋa ahök. Milkanöŋ Abrahamgö munŋi Nahorgö nahönurupŋi 8 mi eŋgömeyök. 24 Nahorgö anömŋi bohonŋi qahö memeŋi qetŋi Reuma yaŋön mewöŋaŋök nahönurupŋi tosatŋi eŋgömeyök. Yeŋgö qetŋini mi Teba, Gaham, Tahas aka Maka. Mewö.

*22:1: Hib 11.17-19

*22:2: 2 Kor 3.1

*22:9: Jei 2.21

*22:17: Hib 6.13-14

*22:17: Hib 11.12

*22:18: Apo 3.25