23
Saranöŋ kömuyök.
Saranöŋ mala mal öŋgöiga yambuŋi 127 ahök. Saranöŋ miaŋgö dop malök. Mala Keinan gölmenöŋ miri qetŋi Kiriat Arba, qetŋi alaŋi Hebron qerakzei, miaŋgöreŋ kömuyök. Kömuiga Abrahamnöŋ miaŋgöreŋök anömŋaŋgöra jiŋgen köla sahötmamgöra anök.
Anda sahöt teköba wahöta anömŋaŋgö qamötŋi mosöta anda kinda Hit ambazip yeŋgöra keu kewö jiyök: * Hib 11.9, 13; Apo 7.16“Ni eŋgö sutŋine kiana kaba qandak (kusuk) maljal. Miaŋgöra iŋini mönö gölmeŋinaŋgö bahöŋi kun kiaŋgöreŋ niŋgigetka bohonŋi membiga qaksirini aiga alaurupni yeŋgö qamötŋini miaŋgöreŋ ala löm köl eŋgimakŋam.”
Keu mewö jiiga Hit yeŋön meleŋda kewö jiget: “O azi kembu, gi ölöp neŋgöreŋ keu ki mötnöŋ. Gi neŋgö sutnine Anutugö azi jembonŋi maljanaŋgöra aka qaksirigi sihimgan denike ek soroköba memangö mötzani, miaŋgöreŋ mönö ölöp qamötki löm kölman. Göŋön qamötki esim kölmam jinöŋga neŋgöreŋök kunŋan mi qahö aŋgön köl gihima.”
Mewö jigetka Abrahamnöŋ wahöta gölme tourupŋi Hit ambazip yeŋgö wösöŋine geba sipköm eŋgiyök. Sipköm eŋgiba kinda yeŋgöra keu kewö jiyök: “Nöŋön qamötni esim kölmamgö ölöp jime ewö, mönö nöŋgöreŋ keu ki möta Zohargö nahönŋi Efron yaŋgöreŋ anda keu jitni ki toroqeba jiba kuŋgum waŋgime. Kuŋgum waŋgigetka möta baŋet qetŋi Makpela yaŋgö buŋaya aka nupŋaŋgö imbiŋe göröken ahözawi, mönö mia jim teköiga söŋgöröŋi memam. Mönö qesigetka bohonŋi jömuk jim teköiga söŋgöröŋi membiga nöŋgö qaksirini eŋgö sutŋine ahöma.”
10 Mewö jiiga Efronöŋ alapurupŋi Hit könagesö pakpak taonŋinaŋgö kiripo naŋguŋe kaba sombemnöŋ tokogeri, yeŋgö sutŋine tariga keu kezap ala mötketka Efronöŋ Abrahamgöra kewö meleŋ waŋgiyök: 11 “O azi kembuni, mewö qahöpmö, mönö nöŋgöra kezap alnöŋ. Nöŋön gölme köröŋi mi aka baŋet miaŋgöreŋ kinjawi, mi kalema gihizal. Nani könagesöurupni yeŋgö jeŋine kinda mi gihibiga ekze. Qamötki mi ölöp miaŋgöreŋ esim löm kölman.”
12 Mewö jiiga Abrahamnöŋ gölme tourupŋi yeŋgö wösöŋine kunbuk geba sipköm eŋgiyök. 13 Sipköm eŋgiba kinda yeŋgö jeŋine Efrongöra kewö jiiga mötket: “Nöŋgöreŋ keu ki mönö kezap ala mötnöŋ. Göŋön ölöp mewö akanakmö, nöŋön mönö gölme köröŋi miaŋgö bohonŋi mi gihimam. Mi ölöp jiba töwa menöŋga nöŋön qamötni miaŋgöreŋ esim löm kölmam.”
14 Mewö jiiga mötketka Efronöŋ Abrahamgöra kewö meleŋ waŋgiyök: 15 “O azi kembuni, nöŋgöreŋ keu ki mönö kezap ala mötnöŋ. Gölme miaŋgö bohonŋi mi 400 silwö kötŋi (50 kilogram). Ala-ala akziraŋgöra aka miaŋön mönö netkö sutnire yuai omaŋi akza. Miaŋgöra qamötki ölöp esim löm kölman.”
16 Mewö meleŋ waŋgiiga möta Abrahamnöŋ gölme bohonŋaŋgö jaŋgöŋi Efronöŋ Hit könagesö yeŋgö jeŋine jiiga mötkeri, miaŋgö urumohot ahök. Jaŋgöŋi silwö kötŋi 400 mi kölköl-örörö ambazipnöŋ nalö miaŋgöreŋ bohonŋaŋgö dopŋi jiget ahöyöhi, miaŋgö dop moneŋ mi kewöta waŋgiyök.
17 Mewö waŋgiiga Efrongöreŋ gölme köröŋi Mamre kösutŋe Makpela miaŋgöreŋ ahöyöhi, baŋet miaŋgöreŋ kinöhi aka ip pakpak gölme miaŋgö jabö uruŋe kingeri, miaŋgö keuŋi teköyök. 18 Keuŋi teköiga Abrahamgö buŋaya ahök. Hit könagesö pakpak taonŋinaŋgö kiripo naŋguŋe kaba sombemnöŋ tokogeri, yeŋön töwaŋi mi eketka buŋaŋi ahök.
19 Miaŋgö andöŋe Abrahamnöŋ anömŋi Saragö qamötŋi mi Keinan gölmegö baŋetŋe esim löm kölök. Baŋet mi Mamre qetŋi alaŋi Hebron miaŋgö kösutŋe gölme köröŋi qetŋi Makpela miaŋgöreŋ ahöza.
20 Mewö asuhuiga gölme köröŋi aka baŋet miaŋgöreŋ kinjawi, mi Hit könagesö yeŋön Abrahamgö buŋaya qem waŋgigetka qaksiriŋi ahök. Mewö.

*23:4: Hib 11.9, 13; Apo 7.16