3
Numbu nesilamninan ayuhum neŋgibapuk.
O urumeleŋ alaurupni, eŋgöreŋök gwötpukŋan uruŋini wahöriga (“Tosatŋi yeŋgöreŋ pinjit mindiŋgöbin,” jiba) kusum eŋgieŋgi böhi akingö akepuk. Nini tosatŋi kusum eŋgiba nanini mötmötnini qahö mindiŋgöbin ewö, Anutunöŋ mi ehi qahö dop köliga keunini kewöta köhöikŋanök jim teköba miaŋgö dop likepŋi oŋgita ak neŋgima. Mi kewögöra jizal: Nini körekŋan köna keu gwötpuk qiwitipkömakzin. Kunŋan nesilamŋi galöm köla keu qahö qiwitipkömakzawi, yaŋön mönö azi aködamunŋambuk sorokŋi akza. Yaŋön ölöp köhöiba malmalŋi pakpak mewöyök galöm köla malma.
Hosnöŋ (beosi) sihimnini tem kölmegöra ain injup numbuŋine ala kösönöŋ öröba miaŋön ölöp ölŋini ketaŋi jömuk mi mindiŋqindiŋ ak eŋgiinga anakze. Mewöyök waŋge ketaŋi mieŋgö silikŋini mötmörime. Mieŋön ketaŋi aketka luhut köhöik-ŋan naŋgöm eŋgigetka köwet kutuba anakze. Keta bölökŋi akzemö, mi töndup anangö galömŋi pailöt yaŋön waŋge giliŋe tata sihimŋi wuataŋgöba stia lökuatŋi moröŋi miyök meleŋqeleŋ aiga waŋge ketaŋan miaŋgö dop meleŋda anakza.
Nesilamgö könaŋi mi mewöŋanök. Mi sileninaŋgö kitipŋi morörökŋa kun akzapmö, töndup ölöp keu ketaŋi könaŋi könaŋi miaŋön silenini memba öŋgöba jimakzin. Mönö ki mötmörinöŋ anök:
Könöp jit-tökŋi moröŋan tereŋda geba ölöp jölöm jitŋe möndöba arökŋi keta bölökŋi jem kutuiga etpawak.
Nesilamninan mewöyök könöp bölam ewö akza. Mi sileni-naŋgö kitipŋi kitipŋi mieŋgö sutŋine tata qewöloŋgö kondotkondot namŋi akza. Mewö aiga könöp siagö Toŋan jönbölanŋan ohotiriba miaŋgöreŋ uwulamgöiga awamŋanök urukönöpnöŋ möndöba jeiga uru pakpak kutumutuba tölöhoiga malmalŋe ahakmemeŋi pakpak mi sanjöp ewö töwima. Anutunöŋ yuai pakpak miwikŋaiyöhi, mi sömbup könaŋi könaŋi, nei me yuai bapŋinan köla ölölöŋgömakzei me köwetnöŋ maljei, mi ambazipnöŋ mölöwörim eŋgimeaŋgö dop akze. Mi lök köl tutuhuba mölöwörim eŋgigetka mire (köhömgep) akze.
Mewö akzemö, nesilamninan mönö sömbup kalŋi tandök akza. Mi möröm warabe (röbek) miaŋön kokolak qeqeŋi aka aŋamumu ewö öŋöŋgöba neŋgöhöba mem kömum neŋgimamgö jöjörömakza. Ambazip körekŋan mi mölöwöriba jöhöm waŋgi-bingö osimakze. * Jen 1.26Nesilamninan Kembu Iwinini möpöseim etkimakzin aka likepŋe ambazip nanŋi kaisoŋgolom ewö miwik-ŋaim eŋgiyöhi, mi sait keunöŋ laŋ qesuahöm eŋgimakzin.
10 Numbu nesilam mohok miaŋön Anutugö qetŋi möpösei-makzin aka sait keunöŋ tosatŋi qesuahöm eŋgiba jimakzin. O urumeleŋ alaurupni, könaŋamŋinan mewö ahöi qahö dop kölja. 11 O sawölŋi aka kömbukŋambuk mi o jeŋi mohok miaŋgöreŋök uzumgöba korakzahot me qahö? Mewö qahö. 12 O urumeleŋ alaurupni, jogaŋ ipŋeyök danam (sam) mi ölöp asuhumakze me qahö? Mewöyök jaunöhök mandarina ölöp asuhumakze me qahö? Miaŋgö dop o sawölŋan köwuk kömbukŋambuknöhök uzumgö-mamgö osimakza. Mönö mi.
Mötkutukutu ölŋi aka muneŋi
13 Eŋgö sutŋine daŋön mötkutukutubuk aka keu mindiŋgö-mawaŋgö dop akza? Kunöŋ “Mewö akza,” jime ewö, yaŋön mönö uruŋi mötkutukutuŋaŋgö dop memba et ala silikŋan guŋbönjönjöŋ ahakmemeŋi kondeli aukŋe asuhui ehinga dop kölma. 14 Miaŋön dop kölmapmö, uruŋine mututqutut ahöiga irimsesewöl mötököm-bukŋambuk möta körögisigisi aka nanŋini yuainöŋ qarimapköra köpösöŋgöba andöqeqe ahakze ewö, mötkutukutuŋini miaŋgöra mönö sileŋini öne kude memba öŋgöme. “Keu ölŋi wuataŋgözin,” jiba mönö ölŋi köyatibepuk. 15 Yeŋgöreŋ mötkutukutu mewöŋi mi gölmegö mötkutukutuya akza. Mi Suepnöhök qahö erakzapmö, ömewöröme yeŋön ambazip sölölöhöm eŋgiget jigetka Uŋa Töröŋan miaŋgöra wösöbirik ahakza.
16 Denike yeŋgö uruŋine mututqutut ahöiga irimsesewöl möta körögisigisi aka nanŋini yuainöŋ qarimapköra köpösöŋgömakzei, yeŋgö malmalŋine siksauk iliŋgösöŋ ahöiga silik aŋgöjörakŋambuk könaŋi könaŋi wuataŋgömakze. 17 Mi wuataŋgömakzemö, möt-kutukutu Suepnöhök erakzawi, miaŋgö könaŋi mutukŋi mi ahakmeme sarakŋi. Mötkutukutu sarakŋaŋgö silikŋi tosatŋi mi kewö: Luainöŋ malbingö ak eŋgiiga guŋbönjönjöŋ qakŋe tosatŋi ak eŋgiba keu bapŋe angetka Uŋa Töröŋan uruŋini kokolak qeiga tosatŋi bauköm eŋgibingö sihimŋi gwötpuk mötketka urumöt-mötŋinaŋgö ölŋi ölöpŋi ölöpŋi mi gwötpuk asuhumakze. Geŋmoŋ mosöta ambazip keuŋini bahösapsap qahö kewöta silesile silik qahö malje. 18 Luaiqeqe ambazipnöŋ luainöŋ malbingö möta miaŋgö kötŋi kömötketka ölŋi ahakmeme diŋdiŋi ahuiga oyaeŋkoyaeŋ malakze. Mewö.

*3:9: Jen 1.26