4
Gölmegö mötkutukutu mosöta Anutugö ala aka malme.
Wani yuainöŋ bim aka aŋgururuk sutŋine kondori ahumakze? Nanŋini sihim kömbönaŋinan mönö wahöta sileŋini dop köliga ölöpŋi bölöŋan awöraŋgöyohotka bim aka aŋgururuk ahumakze. Iŋini yuai könaŋi könaŋi membingöra sihimŋi köhöikŋi bökbök mörakzemö, mi eŋgö buŋaya qahö ahakza. Yuaigö eksihim möta eröm ota uruŋinan könöp jeiga ambazip eŋgugetka kömumak-zemö, töndup mi qahö memakze. Miaŋgöra yom jiba aŋgururuk aka bim qemakze. Iŋini Anutugöreŋ qahö köuluköba nanŋinak öne membingö mötzeaŋgöra mi qahö buŋa qem aŋgumakze.
Anutugöreŋ köulukömakzemö, töndup mi kewögöra qahö memakze: Uruŋinan qahö diŋgiiga yuai eŋgiiga mi mösöhöba nanŋini sihim kömbönaŋini bölöŋi meköba sileŋinaŋgö sösöŋgai akingöra möta ulerakze. Mi qahö dop köliga Anutunöŋ mi aŋgön kölakza. O iŋini qesabulum ambazip ewö akze. Awanöm köna diŋdiŋi mosöta serowilin ahakzei, iŋini mönö miaŋgö dop Anutu mosöta urumeleŋgö kopa ambazip yembuk ala-ala aka moneŋ inapnöŋ göröken uruŋini jöhöba malje. Tandök mewöŋi aka miaŋön mönö Anutubuk kerök-kerök ahakze. Mi möt kutuze me qahö? Miaŋgöra kunŋan gölmegö sihim kömbönaŋi bölöŋi mekömamgöra uruŋi alakzawi, yaŋön mönö Anutugö kerökŋa ahakza.
Buŋa Kimbigö keu kun kewö ohoget ahöza, “Uŋaŋi Töröŋi urunine al neŋgii maljawi, Anutunöŋ i sihim kömbönaŋi mieŋön kokolak qem waŋgiiga malja.”* Buŋa Kimbigö keu miaŋgö könaŋi kun kewö, “Uŋa Töröŋi uruŋine ali maljawi, yaŋön jöpaköm neŋgimamgö sihim kömbönaŋi möta neŋgöra mututqutut mörakza.” Keu mi omaŋa könaŋi qahö mötmöribepuk. * Qam 3.34Keu mi omaŋa qahöpmö, iŋini miaŋgö dop sihimŋini törörök Anutugöreŋ alme ewö, yaŋön mönö kalem möriamŋi önöŋi qahö eŋgimakŋa. Miaŋgöra Buŋa Kimbi ki jiba ohoget ahöza: “Anutunöŋ söŋgöröqök ambazip tuarenjoŋ ak eŋgimakzapmö, uruŋini memba et alakzei, ia kalem möriam eŋgimakza.”
Miaŋgö dop iŋini mönö uruŋini kewöta Anutugö keu bapŋe anda malmemö, Bölöŋaŋgö Toŋi tuarenjoŋ ak waŋgigetka eŋgömosöta söröreiba misiŋgöba anma. Mönö Anutubuk jöhöjöhö aka kösutŋe kagetka yaŋön embuk jöhöjöhö aka kösutŋine kinma. Siŋgisöndok megetka böröŋinan töwiiga Jisösgö sepŋan mi saŋgoŋmapkö köuluköme. Uruŋinan julkuliga an qem kam qem laŋ aketka uruŋinan tölöhoiga köl könjörat eŋgii sarakŋi akŋegöra köulukömakŋe. Mönö dabökokorokŋini möt kutuba jiŋgeŋ köla wösöbirik möta silata sahötme. Gön köisirikŋini mosöta meleŋda amburereŋ akŋe. Sösöŋgaiŋini mosöta wösöbirik möt aŋgume. 10 Mönö Kembugö jeŋe memba et al aŋgugetka yaŋön mem wahöt eŋgima. Mewö.
Urumeleŋ alaurup kewöta keuŋini kude jim teköme.
11 Urumeleŋ alaurup, andönöŋ qeqe keu mönö kude jim aŋguba malme. Kunŋan keu mewö yöhösaŋ jiba urumeleŋ alaŋaŋgö keuŋi jim teközawi, yaŋön mönö Anutugöreŋ köna keu jim teköba memba et alja. Gi Anutugöreŋ köna keu jim teköba göragöra ala mewö miaŋön mi qahö tem kölakzanmö, mi silebile memba timbiqimbilim azia aka maljan. 12 Anutunöŋ köna keu jim kutum neŋgiba miaŋgö dop mönö keunini kewöta jim teköiga ayuhubin me ak kömum neŋgiiga oyaeŋkoyaeŋ akin. Yaŋönök jimtekötekö Tonini akzapmö, gi mönö nangahöra “Niŋia akzal?” jiba alagi kewöta keuŋi jim tekömakzan? Mewö.
Sile memegö galöm keu
13  * Qam 27.1Mönö kezap alget! Tosatŋi iŋini sile memba kewö jimakze, “Nini merak me uran ki mosöta taon mi me mi miaŋgöreŋ anda kölköl-örörö aka moneŋ ketaŋi öröba yambu (yara) mohok malin teköiga miaŋgöreŋ liliŋgöba kabin.” Nöŋön miaŋgöra kewö jibi mötme: 14 Malmalŋini uran denöwö malmei, iŋini mi qahö möt kutuze. Eŋgö malmalŋinaŋgö könaŋi mi denöwö? Mi köwak kousugö dowa ahözawa, nalö töröptökŋi asuhuba ayapköma. 15 Miaŋgöra eŋön mönö kewö jigetka dop kölma, “Kembugö jit sihitŋan neŋgöra mewö ahöiga jebuk malbin ewö, mönö mewö mewö aka membin.” 16 Mewö qahö jimakzemö, öne töhön jakbak-öraŋböraŋ aka nanŋini sileŋini memba öŋgöba möpösei-makze. Ahakmeme pakpak mewöŋi miaŋön mönö bölöŋi akza.
17 Keuni jim tekömamgöra kewö jizal: Kunŋan silik ölöpŋi aka memawaŋgö dop aka miaŋgö könaŋi möt kutubagun mi qahö aka memawi, yaŋön mönö siŋgisöndok akza. Mewö.

*4:5: Buŋa Kimbigö keu miaŋgö könaŋi kun kewö, “Uŋa Töröŋi uruŋine ali maljawi, yaŋön jöpaköm neŋgimamgö sihim kömbönaŋi möta neŋgöra mututqutut mörakza.”

*4:6: Qam 3.34

*4:13: Qam 27.1