19
Awanöm aŋgömosötmosötkö keuŋi
Mak 10.1-12
Jisösnöŋ keu mi jim teköbagun Galili prowins mosöta Jordan o kutuba likepŋe anda mötöteiba eta kunbuk o mi kutuba Judia prowinsnöŋ kayök. Kaiga ambazip kambulelembenöŋ wuataŋgöba kagetka miaŋgöreŋ mem ölöwak eŋgiyök.
Mem ölöwak eŋgiiga Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) tosatŋan yaŋgöreŋ kaba keugö bötaknöŋ örömapkö esapköm waŋgiba kewö qesim waŋgiget, “Azinöŋ könaŋi i me waigöra anömŋi mosötmawi, mi Köna keu oŋgitma me qahö?”
* Jen 1.27; 5.2Qesim waŋgigetka meleŋda kewö jiyök, “Miwimiwikŋai Toŋan lök könakönahiŋeyök i ‘azi aka ambi malmegöra miwikŋaim eŋgiyök.’ Buŋa keu mi oyoŋget me qahö? * Jen 2.24Miwikŋaiba kewö jiyök, ‘Miaŋgöra azinöŋ mönö iwinamŋi etkömosöta anömŋaŋgöreŋ anda qekötahöiga yetkön sile mohot aka malmahot.’ Keu mi oyoŋget me qahö? Mewö aka toroqeba yahöt qahö akzahotmö, sile mohot aka malmahot. Anutunöŋ azi aka ambi mindirim etkiyöhi, ambazip kunöŋ mönö i kude mendeŋ etkima.”
* Dut 24.1-4; Mat 5.31Mewö jii möta kewö jiget, “Azinöŋ aŋgömosötmosöt papia ohoba anömŋi ölöp mosötma. Mosesnöŋ mönö wuanöŋgöra keu mewö jim kutum neŋgii ahöza?” Mewö jigetka kewö jim eŋgiyök, “Mosesnöŋ mönö uruköhöikŋinaŋgöra aka anömŋi mosötmapkö keu mewö jim kutuyökmö, könakönahiŋeyök mewö qahö ahöyök. * Mat 5.32; 1 Kor 7.10-11Nöŋön kewö jibi mötme: Anömŋan qesabulum qahö ahiga töndup wuataŋgöba ambi kun memawi, yaŋön mönö sero yoŋgorö akŋa. Kunŋan ambi mosötmosötŋi memawi, yaŋön mönö sero yoŋgorö akŋa.”
10 Jisösnöŋ mewö jiiga gwarek yeŋön jiget, “Awanöm sutŋire aŋgömosötpitkö soŋgo mewö ahöza ewö, mönö awanöm qahö ahinga dop kölma.”
11 Mewö jigetmö, Jisösnöŋ kewö meleŋnök, “Miaŋgö keuŋi kusum eŋgizali, ambazip körekŋan mi nanŋinaŋgöra aŋgön köla miaŋgö dop ölöp qahö akŋemö, Anutunöŋ keu mi ambazip tosatŋi yeŋgöra eŋgiyöhi, yeŋönök mönö miaŋgö dop akŋe. 12 Miaŋgö könaŋi kewö: Tosatŋan nam körö uruŋe ahuba miaŋgöreŋök könahiba awanöm akingö qahö mötze. Tosatŋan ambazipnöŋ sileŋini yandiba * Azi kötŋi kölkölgöra jiza. kondot eŋgigetka awanöm akingö dop qahö akze. Tosatŋan Suep bemtohoŋaŋgöra aka awanöm qahö akingö keuŋi jim jöhöba keuŋini mi wuataŋgömakze. Kunŋan keu mia me mia möt aŋgön köla wuataŋgömamgö dop akzawi, yaŋön mönö miaŋgö dop akŋa.” Mewö.
Jisösnöŋ nahönbörat kötuetköm eŋgiyök.
Mak 10.13-16; Luk 18.15-17
13 Nalö miaŋgöreŋ tosatŋan nahönbörat morömorö eŋguaŋgita Jisösnöŋ böröŋi nöröpŋine ala köulukömapköra yaŋgöreŋ kagetmö, gwarek yeŋön ambazip mi jim qetal ak eŋgiget. 14 Mewö aketka Jisösnöŋ kewö jiyök, “Nahönbörat moröŋi mi ölöp eŋgömosötketka nöŋgöreŋ kame. Suepkö Toŋan ambazip mewö mia bemtohoŋi buŋa qem eŋgima. Miaŋgöra i kude jöhöm eŋgime.” 15 Mewö jiba böröŋi nöröpŋine ala eŋgömosöta kungen anök. Mewö.
Jisösnöŋ azi pomŋi kungö qambaŋ keu jiyök.
Mak 10.17-31; Luk 18.18-30
16 Nalö kungen azi kunöŋ Jisösgöreŋ kaba kewö qesim waŋgiyök, “Böhi, nöŋön ahakmeme ölöpŋi denöwö aka malmal köhöikŋaŋgö buŋa qem aŋgubileŋak?” 17 Qesim waŋgiiga kewö jii mörök, “Ahakmeme ölöpŋi denöwö, wuanöŋgöra mewö qesim niŋgizan? Mohot-kunŋan mönö ölöpŋi akza. Malmal köhöikŋe aŋgotmamgö mötman ewö, mönö jöjöpaŋ keu tem köla malman.”
18  * Eks 20.13-16; Dut 5.17-20Mi möta kewö jii mörök, “Wani jöjöpaŋ keugöra jizan?” Jisösnöŋ mi möta jiyök, “Mönö ki, ‘Ambazip kun kude qenöŋ kömuma, Sero yoŋgorö kude akŋan, Yoŋgorö kude meman, Jitnöŋ alal keu kude jiman, 19  * Eks 20.12; Dut 5.16; Lew 19.18Iwinamgi mönö göda qem etkimakŋan,’ aka ‘Nangi jöpaköm aŋgumakzani, miaŋgö dop mönö ambazip pakpak jöpaköm eŋgimakŋan.’ ”
20 Mewö jiiga azi gwabönöŋ kewö jiyök, “Mi pakpak mönö tem köla mala kotzal. Wanigöra kunbuk osizal?” 21 Mewö jiiga Jisösnöŋ jiyök, “Gi aködamungabuk malmamgö mötman ewö, mönö anda sukinapki söŋgöröŋi memegöra alnöŋ moneŋ kaiga ambazip wanapŋi eŋgiman. Mewö aknöŋga sukinapki ketaŋi (guli masapu, milyön Kina ewö) mi Suep mire ahöm gihima. Mewö aka ni nuataŋgöba kaman.”
22 Mewö jiyökmö, gwabönöŋ keu mi möta sukinapŋi gwötpuk ahöyöhaŋgöra aka wösöbirik möta jeŋi asöliiga öne mosöta anök. Mewö. 23 Mosöta aniga Jisösnöŋ gwarekurupŋi kewö jii mötket, “Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Yei! Ambazip pomŋi yeŋön mönö Suepkö bemtohoŋnöŋ aŋgotpingö lömböriba kupuk-kapak akŋe. 24 Mi kewö jim tuarimam: Sömbup ketaŋi kamel mi kondi kinimŋe ölöp qahö aŋgotma. Miaŋgö dop ambazip pomŋi yeŋön Anutugö bemtohoŋ uruŋe aŋgotpingö lömböriba qaköme.”
25 Mewö jii möta gwarek yeŋön aurum tililiŋgöba kewö jiget, “Opopoŋ! Ambazip daŋön mönö Suepkö buŋaya akawak?” 26 Mewö jigetka Jisösnöŋ uba eŋgeka kewö jiyök, “Ambazipnöŋ mi esapköba osiba qakömakzemö, Anutunöŋ mönö yuai pakpak ölöp ahakza. Yaŋön yuai kun aka memamgö qahö osiba qakömakza.” Mewö.
Jisösgö nup memegö töwaŋi
27 Pitönöŋ keu mi möta meleŋda kewö jiyök, “Mötnöŋ, neŋön mönö yuai pakpak mosöta gi guataŋgöba kain. Miaŋgö likepŋi mönö wani yuaia membin?” 28  * Mat 25.31; Luk 22.30Mewö jiiga Jisösnöŋ kewö jii mötket, “Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötme: Yuai pakpak kölöŋaiiga Suep gölmegö azi ölŋan jakömbuak dumŋe tari asakmararaŋan asarimawi, nalö qainŋi kun miaŋgöreŋ ni nuataŋgöba kageri, eŋön mönö mewöyök jakömbuak dum 12 miaŋgöreŋ tata Israel kambu 12 yeŋgö keuŋini kewöta jim teköme.
29 “Kunŋan nöŋgö qetnaŋgöra aka yuai kun mosöröhi, - mi jike miriŋi, darumunŋi, nenbehötŋi, iwinamŋi, nahönböratŋi me nup kisiŋi - mi eŋgömosöriga Anutunöŋ mönö miaŋgö likepŋi oŋgita meleŋ waŋgiiga sehima. Mewö sehiiga malmal köhöikŋi teteköŋi qahö buŋa qem aŋguma. 30  * Mat 20.16; Luk 13.30Mewö asuhumapmö, mutukŋi eŋgöreŋök gwötpukŋan dagibezupŋi aketka dagibezupŋi yeŋgöreŋök gwötpukŋan mutukŋi akŋe.” Mewö.

*19:4: Jen 1.27; 5.2

*19:5: Jen 2.24

*19:7: Dut 24.1-4; Mat 5.31

*19:9: Mat 5.32; 1 Kor 7.10-11

*19:12: Azi kötŋi kölkölgöra jiza.

*19:18: Eks 20.13-16; Dut 5.17-20

*19:19: Eks 20.12; Dut 5.16; Lew 19.18

*19:28: Mat 25.31; Luk 22.30

*19:30: Mat 20.16; Luk 13.30