16
I muholi.
E Paulus i Talo e Huriki a Murimuri
E kurabane hita tara, a rana e Pibi, i popote bara i bele ne mua. Ia a ngatavine kamumu, a vora na lotu o Senkria. A ngaru mu gu taguia na rane Bakovi Dagi, na narone huriki a tara na Vure. A ra maki i ngarua, mu kori kunanea, a vuhuna i tuhori pali e huriki ala kupo. Iau tara, i kori iau.
* Apo 18:2A haro kamumu ne Akuila rua e girihina e Prisila. Ru leho turagu na leho ne Isu Kristo. I popote ru gu mate ni korimule iau. I uka ma iau kunana a kavurike rua. E huriki a tara ne Kristo i uka ma ria a Iuda, ria ranga ri kavurike rua. A haro kamumu ne huriki a tara ne Kristo ri vapopo na ruma ne rua.
A haro kamumu ne Epainetus. A ngaru hatekea. Ia a viri i luhoi torea e Kristo muga ne huriki lobo o Asia. A haro kamumu ne Maria, i rata a leho dagi ni kori mua.
A haro kamumu ne Andronikus, e Iunias. Rua a kabu nau. Hosi mete dili palupu na bavi. E huriki a apostolo ri lohoka kamumu ne rua. Ru luhoi torea e Kristo muga ne nau.
A haro kamumu ne Ampliatus. A ngaru hatekea, a vuhuna miri luhoi torea e Bakovi Dagi.
A haro kamumu ne Urbanus, i leho turane mia na leho ne Kristo.
Mu habi a haro kamumu nau vona e Stakis, a ngaru hatekea. 10 Mu habi a haro kamumu ne Apeles. A Vure i vivi vona, a vuhuna i dili na nimadihi, i uka ma i lohopilea a Vure. A haro kamumu ne huriki a kabu ne Aristobulus. 11 Mu habi a haro kamumu ne Herodion, a kabu nau. A haro kamumu ne huriki a kabu ne Narsisus, ra ri laho turane Bakovi Dagi. 12 Mu habi a haro kamumu ne Tripena turana e Triposa. Ru leho hateka ni rata a leho ne Bakovi Dagi. A haro kamumu ne Persis. A ngaru hatekea. I leho hateka na leho ne Bakovi Dagi. 13  * Mrk 15:21A haro kamumu ne Rupus, a bakovi kamumu hateka ni muri ne Bakovi Dagi. A haro ne kinana. I manga e nana muholi. 14 A haro kamumu ne Asinkritus, e Plegon, e Hermes, e Patrobas, e Hermas; e huriki a viri ranga ri made turane ria. 15 A haro kamumu ne Pilogus, e Iulia, e Nereus rua e kurabana, e Olimpas, turana e huriki a tara ne Kristo ri made turane ria. 16  * 1Ko 16:20; 1Pe 5:14Mu vangaru, mu vatagui na naro kamumu. E huriki a tara ne Kristo koea ri talo rike a haro kamumu ne mua lobo.
Ranga Bakovi Ri Vakahale a Lotu
17  * Mat 7:15; Tit 3:10Mua e huriki a turagu, mu matadoko vona e huriki ri rata mua mu vagege. Mu mata­doko vona e huriki ri tovo a ngava taminga, ri rata e huriki ri ngalahere na Vure. A ngava ri tovo vona i vaperesi na ngava ni tovo mua vona muga. Mu malele ha ne ria. 18  * Pili 3:19; 2Pe 2:3E huriki nga i uka ma ri rata a leho ne Kristo a Bakovi Dagi ne hita. Ri ngaru ni ramai a ningaru ne ria kunana. Ri voko e huriki na ngava, ri tami e huriki a muri golu. 19  * Rom 1:8; 1Ko 14:20E huriki lobo ri lohoka pali ne mua, mu longototoa a Vure. I mavonga a vivi ne mua. Pali a ngaru mu gu lohoka vona a ra maki i kamumu, mu gu lele rau vona a maki hale. 20  * Vuh 3:15A Vure a viri i habi a nivalemu. I uka ma ge tabaka, bara i pahamomoa e Satan polotano na vahane mua. A Bakovi Dagi ne hita, e Isu Kristo, ge rata kamumu mua.
21  * Apo 16:1-2; 19:22; 20:4E Timoti, a bakovi i leho turagu, i talo rike a haro kamumu ne mua lobo. E huriki a kabu nau, e Lusius, e Iason, e Sosipater, ria ranga ri talo rike a haro kamumu ne mua.
22 Iau e Tertus a here polo ne Paulus, a raukea iea. A talo rike a haro kamumu ne mua na rane Bakovi Dagi.
23-24  * Apo 19:22; 1Ko 1:14E Gaius i talo rike a haro kamumu ne mua. I matakari kamumu iau, turana e huriki ri leho na lotu, na ruma vona. E Erastus, a bakovi ni matakari a tava na tanga dagi, rua e turane hita e Kuartus, ru talo rike a haro kamumu ne mua.
A Ngava ni Vakabagetu
25  * Rom 1:5; Epe 1:9; 3:5,9; Kol 1:26A Vure i tahoka a nitora ni vakatora a niluhoi ne mua, i manga a Velenga Kamumu a taki mua vona na tahuna a vara mua ne Isu Kristo. Na pida i kupo hateka a Velenga Kamumu iea i tabuli kapiloho. 26 Pali ngane i bele kavakava. A ngava ne huriki a propet hosi ni taki tala ngane, e huriki na tanga lobo ri longo a Velenga Kamumu, a vuhuna a Vure ra i mahuri vakaroro i taki ge bele mavonga, e huriki ri gi luhoi tora ia, ri gi longototoa.
27 A Vure i taku kunana, i tahoka a lohokanga lobo. E Isu Kristo ge rata hita si gi kavurikea vakaroro. I muholi.

*16:3: Apo 18:2

*16:13: Mrk 15:21

*16:16: 1Ko 16:20; 1Pe 5:14

*16:17: Mat 7:15; Tit 3:10

*16:18: Pili 3:19; 2Pe 2:3

*16:19: Rom 1:8; 1Ko 14:20

*16:20: Vuh 3:15

*16:21: Apo 16:1-2; 19:22; 20:4

*16:23-24: Apo 19:22; 1Ko 1:14

*16:25: Rom 1:5; Epe 1:9; 3:5,9; Kol 1:26