13
Liba Famahata
Saulo ena fuya kin mate ena bolima 30. Na Isalaela edi tau hiyala ya foyahidi sa lau Amon dodogadi sa hiyalaidi be sa lei hafihafitidi. Mulina yai Filisitani dodogadi sa hiyalaidi. In moho, Filisitani edi tau hiyala sa ouli be sa ꞌwasabuwedi. Saulo mate Samuwela ya bagigiyen bena ya laoma be antalasam ya ginauli bwaꞌiyen Guyau ai lisina, habahim ya lau ya hiyala. In moho Samuwela ya bodobodo be Saulo iyabona antalasam ya ginauli Guyau lebena yai. Saulo doha ite ya ginauli be Guyau manana ya fabala. Muli yai Samuwela ya mahanoma.
Samuwela, Saulo ya Liba Suꞌui
1 Samuwela 13:13-14
13 Samuwela ya libalau Saulo lebena iyebom,
Wa yauyaule! Guyau, emi Yaubada hige ena laugagayo u lau watan. Ibe ena liba wa lau watan, haba um yo am hiti mulita ya biya afulemiu be Isalaela ami foyahidi be hige anadan. 14 In moho, aho te, na ya lawen, um ibege u foyahidi. Taumoho hesa inonona loholohona,* Inonona loholohona aniyona mate, Guyau ena fanufanuha ya famuli watan yo ya sogohidi. Guyau haꞌa ya lobahi bena ya lau fadamahim be ena dodoga haba ya foyahidi. Paꞌana Guyau ena laugagayo hige u lau watan. (Paisowa 13:42)

*13:14 Inonona loholohona aniyona mate, Guyau ena fanufanuha ya famuli watan yo ya sogohidi.