^
Galezɨya
Yagaala tewaanyaꞌ gave pɨrɨꞌna warɨkeꞌnesɨ.
Polɨ Apozelɨyarɨ Kɨraazɨtɨyai wɨdaasakei yɨmaꞌnakeꞌnesɨ.
Polɨjɨ Wɨdaasade pwarajɨ saraavɨnesɨ.
Anga Aadɨyokɨ Polɨ Pitarɨ maanga wɨdakeꞌnesɨ.
Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ wɨꞌnyaꞌnera Juyarajɨ Maaverajɨ saraavɨ Gotɨyai avaaina padaihasamaaꞌdeꞌnesɨ.
Gotɨyai “Yɨdaꞌmaraangeihɨlyɨra,” nedathevwinesɨ.
Kɨwɨnyaꞌ Gotɨyare yagaalyavɨ mwavɨlayɨ yannesɨ.
Kɨwɨnyaꞌnesɨ.
Polɨ Galezɨya mwaalyaraavɨna sɨmunya kwalaalya yawɨrakeꞌnesɨ.
Ehaavɨnajɨ Seraavɨnajɨ wɨdakeꞌnesɨ.
Kɨraazɨtɨyai nevwɨyɨnɨkeinaavɨ neyaramaarakeꞌnesɨ.
Kwaakevakɨya yawɨsabulyɨ, Gotɨyare Kuryare yawɨsabulyɨ saburaarɨnesɨ.
“Pware taanga dɨmakwona!” wɨdakeꞌnesɨ.
Yagaala aayaꞌnesɨ.