11
Aꞌmwera anga saamɨnaangeꞌ Baivelɨ mɨjayeꞌmwagamamilaawɨyaaꞌ.
(11:1-9)
1-9 Kwaakevakɨ aꞌmwe mwaalesara yagaala avaala pɨrɨꞌna dɨneꞌ. Kumɨ sara kwaaka Sinaana kaanna wɨna yeꞌ. Wɨna yeva dɨneꞌ “Gotɨyai sara nedaꞌ ‘Yuyaba dɨmwalamaryɨla!’ nedaka kɨrɨꞌ nemɨ kwaaka gazabazaba mamwalamaryaanna! Dava nemɨ aꞌmwe naangaina yɨmaꞌnyɨna yaadeine. Nemɨ anga naanga madaatheꞌ nabaai anga saamɨnaangeꞌ sɨlyaꞌbɨsaꞌ madaathera,” dɨneꞌ. Miꞌna dɨneva anga madaapɨjɨ Gotɨyai daka “Nɨmɨ walanganaawɨma!” daka walaabaꞌ. Walaabaka wanganaka “Aꞌmwera kunnya yawɨꞌna yapɨjɨyavɨ sara nyɨpɨdɨka!” daka “Aꞌmwera yagaala geꞌ geꞌ dɨpɨꞌdeꞌnana,” daka taalɨta kagɨnyɨwagaꞌ sagaaꞌ yagaala avaalyaꞌ desara sagaaꞌ yagaala geꞌ geꞌ dɨna yeꞌ. Yagaala geꞌ geꞌ dɨna yeva “Anga naangeba madɨna yɨvanɨgoꞌ warana!” deva mamajeꞌ. Anga mamajara kyeꞌ Gotɨyai wɨdaasɨna kyaꞌ anga gazabazabanna mwalamaryɨna yeꞌ. Anga naangeba yosɨnna yeva sara yagalyaꞌmaꞌnɨka sabanneꞌ dɨnɨkesɨ Baivelɨ. Yagaala geꞌ geꞌ yɨmaꞌnyɨna yakebanne yayaꞌ Baivelɨ sara woꞌnyɨna yaꞌ.
Samɨmɨrera kwala naanga yɨmaꞌnyaaꞌ.
(11:10-32)
10-25 Samɨmɨre gawaalɨvaangei Aapakɨzathɨyai ganɨmaangei Kainanɨmɨ yawakɨnaꞌ. Yɨ Kainanɨ ganɨmaangei Selaamɨ yawakɨnaꞌ. Yɨ Selaa ganɨmaangei Eva, yɨ Eva ganɨmaangei Pelehɨ, yɨ Pelehɨ ganɨmaangei Rewɨ, yɨ Rewɨ ganɨmaangei Seruhɨ, yɨ Seruhɨ ganɨmaangei Naawo, yɨ Naawo ganɨmaangei Teraamɨ yawakɨnaꞌ. Aꞌmwe dara kuvɨbwaalɨvava kuvɨraayava yawakɨneꞌ.
26-32 Aꞌmwe Teraa kuvɨnɨmaangei Evɨramɨ, Naawo, Aaranɨ yawakɨnaꞌ. Aaranɨ ganɨmaangei Lotɨmɨ yawakɨnaꞌ. Gamɨre kwaaka Kalɨthɨya saba Aaranɨ balaꞌ. Kabalaꞌ Naawo Aaranɨmɨre garaavaangaꞌ Milɨkaavɨ maaraꞌ. Nabaai Evɨramɨ Saraayaꞌ maaraꞌ. Kamaaraꞌ Saraayaꞌ kaimɨraavɨmaayaꞌ mwaalaꞌ. Aꞌmwe naanga Teraajɨ, Evɨramɨjɨ, Saraayasɨ, Lotɨjɨ, sa angeba E kwaaka Kalɨthɨya mannɨkebadaaꞌnyɨ wɨna. Kaanna wɨna yeva “Kwaaka Kainanɨnennava,” deva angeba Aaranɨ bɨna yeva mwaalɨna. Mwaalɨna kyeꞌ saba Teraa balaꞌ.