14
Evɨramɨ Lotɨmɨ padaihasamaaꞌna yaaꞌ.
(14:1-16)
1-16 Pɨgaaꞌ aꞌmwe naanga kingɨya daraai daraalyarajɨ kumɨrerajɨ beva angeba Sothomɨ mwaalyarajɨ anga pɨbanyarajɨ saraavɨ baramakɨna. Baramakɨna kyeꞌ aꞌmwe kwalaalyara kabaleꞌ pwara mugunya pɨnɨngɨna lɨkaanya wɨna yeꞌ. Lɨkaanya wɨna kyeꞌ aꞌmwe naangera “Nedaayadɨvɨsarera,” deva Lotɨjɨ pwarajɨ saraavɨ wɨla galyɨrakɨna yeꞌ. Galyɨrakɨna yeva anga yuyabadaaꞌnyɨ gɨlyɨvɨta naanga yɨpalamaaꞌna. Yɨpalamaaꞌna kyeꞌ aꞌmwe pwai Evɨramɨmyawɨnna kaanyɨveꞌna wɨna yaka Evɨramɨmɨ wɨdaꞌ “Malyara anga Sothomɨ mwaalyaraavɨ baramakeva Lotɨmɨ wɨla yɨrakɨwaaꞌ.” Sara kudaꞌ Evɨramɨ gannya aawɨlasaraavɨ jaka wɨdaka malyaraavɨ mɨdɨnna yaꞌ. Mɨdɨnna kyaꞌ sawɨta kujɨnnaꞌ malyaraavɨ tamɨna kyeꞌ pwara lɨka wɨna kyeꞌ pwaraavɨ tamɨna yeꞌ. Tamɨna kyeꞌ Evɨramɨ Lotɨjɨ aꞌmwe pwarajɨ gɨlyɨvɨta naangejɨ ayawɨnna makabɨna yeꞌ.
Melɨkɨzɨthekɨ Evɨramɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjaaꞌ.
(14:17-24)
17-20 Sothomɨ maremwaalakelyɨ Melɨkɨzɨthekɨ anga Saalemɨ maremwaalakelyɨ saraai Evɨramɨmɨ wɨjɨmaaꞌnyɨna yagi. Melɨkɨzɨthekɨ Evɨramɨmɨ wapaaya wɨjaavɨna yaka Gotɨyarei yagaala wɨdaꞌ “Gotɨyai sɨgunyasɨ kwaakesɨ wakyaakei gɨmɨnyɨ tewaanya gyɨnɨkelyɨra. Gamɨzai gɨmɨjɨ yagɨla gɨmɨnyɨne yɨkamaangeraavɨ yeꞌmwannaramyawaaihɨ. Gotɨyai tewaanyalyɨra.” Kudaꞌ Evɨramɨ gamɨre gɨlyɨvɨsa gazabazaba kwala marapɨgɨlaꞌna kyaꞌ gɨlyɨvɨta naanga atɨraalya waꞌdɨꞌnyɨ Evɨramɨ gɨlyɨvɨta pɨrɨꞌ Melɨkɨzɨthekɨ sarɨna yanga wɨjaavɨna yaꞌ.
21-24 Sothomɨ maremwaalakei Evɨramɨmɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨ maꞌmwaanyangɨdaasɨ aꞌmweraavɨjɨ aꞌmwengɨjɨ yanga nyɨjaama! Gɨlyɨvɨsa gɨmɨrengɨra.” Kudaꞌ Evɨramɨ wɨdaꞌ “Nemɨ wapaaya pɨnɨ nɨwo. Miꞌna nɨwoꞌna warana! Aꞌmwe daraai dalyarajɨ kumɨrerajɨ pwara nɨmɨnyɨ marɨgaidaaꞌna nyawaaihasaraavɨ gɨlyɨvɨta pɨnɨ dumaarya! Saꞌ Gotɨyai nyɨgaimwadelyɨra. Gɨmɨnyɨ gɨlyɨvɨsa mamaari yɨdeinyɨra. Nɨmɨ sara yaꞌmujɨ gɨmɨ nadɨthɨka ‘Nɨmɨ Evɨramɨmɨ aꞌmwe naangei wɨmwaaihe!’ dɨwa,” wɨdaꞌ.