25
Evɨraamɨ Keturaayavɨ kwala maryaaꞌ.
(25:1-6)
1-6 Evɨraamɨ aꞌmwe pɨrɨꞌ Keturaayaꞌ kamaaraꞌ gawaalɨvaanga daraai daraai daraai mɨlaꞌ. Gawaalɨvavaavɨ yaya geꞌ geꞌ wɨdaꞌ “Pwai Sɨmɨranɨ, pwai Jokɨzaanɨ, pwai Methaanɨ, pwai Mɨthɨyanɨ, pwai Yɨzɨvaakɨ, pwai Sɨwaa.” Yaya woꞌnɨkera kamwaaleꞌ dɨvidaasaꞌ Keturaayavɨreraavɨ Evɨraamɨ gɨlyɨvɨta pwarɨ pɨrɨꞌna, pwarɨ pɨrɨꞌna wɨmaaryaka wɨdaasaka gannya gɨlyɨvɨta yuya Aazakɨmɨna wɨjaavaꞌ.
Evɨraamɨ balɨna yaaꞌ.
(25:7-11)
7-11 Evɨraamɨ kwarame 175 kwavɨlavaꞌ balaꞌ. Kabalaꞌ gawaalɨvaangeraai Aazakɨjɨ Yɨzɨmelɨjɨ saraai Maakɨpela simaangevɨ Evɨraamɨ Seraavɨ wakakevɨ wakagi. Yɨ Gotɨyai Evɨraamɨmɨne tewaanna sara yakeꞌ yɨ Aazakɨmɨne tewaanna sara yaꞌ. Tewaanna yadaaꞌnyɨ Aazakɨ aalɨbunya Laaꞌeroi saba mwaalaꞌ.
Yɨzɨmelɨ balɨna yaaꞌ.
(25:12-18)
12-18 Yɨzɨmelɨ kwaaka Yɨzɨpɨ pimagɨ mwaalyai kuvɨnɨmaangei gawaalɨvaanga sɨvɨlɨraai ata purɨdaasɨ pwaraalyaraavɨ wɨmwaaihaꞌ. Yɨzɨmelɨ mwaalakei mwaalakei balaꞌ.
Revekaaꞌ Jaikopɨjɨ Yɨzolyɨ saraarɨ mɨlyaaꞌ.
(25:19-26)
19-26 Aazakɨmɨre aꞌmweꞌ Revekaaꞌ kaimɨraavɨmaayaꞌ mwaaidɨꞌnyɨ Aazakɨ Gotɨyarɨ Revekaavɨna kudaꞌ aꞌmwe kaimɨraavɨmunnakeꞌ mwaalaꞌ. Kaimɨraavɨmunnakaꞌ kamwaalaꞌ Gotɨyai wɨdaꞌ “Bwaranyaraai pwaraainesɨ. Aꞌmwe saraai yɨ pwai aꞌmwe pwaraavɨ kuvɨnɨmaangei yɨmaꞌnadelyɨ. Yɨ pwai aꞌmwe pwaraavɨ kuvɨnɨmaangei yɨmaꞌnadelyɨra. Pwai dɨragɨnna kamwaalojɨ pwai kɨbawana mwaaladelyɨra. Sɨraangei dɨviyarɨne wawɨnya wɨdaayadelyɨra,” wɨdaꞌ Gotɨyai. Dɨvidaaꞌnyɨ Revekaaꞌ avaalagaaꞌ bwaranyaraai pwaraai maaraꞌ. Kamaaraꞌ “Sɨraangarɨne yayaꞌ Yɨzoi dɨviyai Jaikopɨ,” sara dahi.
Sɨraangei Yɨzoi mubyaꞌna “Gɨmɨ sɨraangeigɨnyɨra,” wɨjaaꞌ.
(25:27-34)
27-34 Kɨdaraai aꞌmweraai kyɨmaꞌnagi yɨ Yɨzoi yɨkurɨyaawɨhayaꞌna yakelyɨ. Yɨ Jaikopɨ gannya wawɨnyanna yɨwaainada angebanna mwaaidelyɨ. Yɨkurɨyaawia kamaaraꞌ waburyaꞌna wiakei Aazakɨ Yɨzorɨ yɨlaaya marina yaꞌ. Revekaaꞌ Jaikopɨmɨ yɨlaaya maryaꞌ. Pɨgaaꞌ Jaikopɨ yɨwaadabe yɨraaina yakegaaꞌ Yɨzoi mɨjɨka wiakei yɨꞌdaryavɨdaasɨ wɨlaabaꞌ. Wɨlaabaka Jaikopɨmɨ wɨdaꞌ “Wapaaya wayaaka pɨrɨꞌ nyɨjaama!” Miꞌna kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Sɨnnawɨ sagaaꞌ sɨraangebwina gɨmubɨma! ‘Nɨmɨ aꞌmwe naanga yɨmaꞌnɨdeinyɨ,’ dena gɨthɨwa.” Yɨzoi wɨdaꞌ “Mɨjɨka naanga nyɨwakeꞌna nɨmɨ kabaimudɨkeinyɨra. Nɨmɨ aꞌmwe naangeinyɨ dadɨnyainyɨ dahaaꞌ aawano. Nɨmɨ aꞌmwe naangeinyɨ mamwaalyɨ yɨdeinyɨra. Aꞌmwe naangannyaꞌ waramaryana! Saꞌ maalɨkesɨra.” Sara kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Kwaasɨ yagaala nanyɨdɨthɨka! Naangeꞌna nyɨdana!” Sara kudaꞌ Yɨzoi sara yaꞌ. Miꞌna kyaꞌ Jaikopɨ wapaaya kujaavaꞌ Yɨzoi naꞌ.