28
Aazakɨ Jaikopɨmɨ Aaranɨ angewɨnna wɨdasaaꞌ.
(27:41–28:5)
1-5  Jaikopɨ sara kyaꞌ Yɨzore sɨnna tɨka naanga kudavaꞌ daꞌ “Jaikopɨmɨ mala tamɨdeinyɨra.” Yawɨta sara kyaꞌ Revekaaꞌ dara wanganakeꞌ “Yɨzoi Jaikopɨmɨ mala tamadei daaka!” Daka “Jaikopɨmɨ pɨbanna wɨdaasɨma!” daꞌ. Miꞌna daka Aazakɨmɨ wɨdaꞌ “ ‘Yɨzoi aꞌmwe Etɨyawaarɨ maarakeꞌneꞌ Jaikopɨ sara nyadɨka!’ dena gɨthɨwano.” Tɨviꞌna kudaꞌ Aazakɨ Jaikopɨmɨ jaka wɨdɨna yaka yagaala tewaanyaꞌ wɨdaka wɨdɨna “Kainanɨ mwaalyavɨ mamaaꞌdɨnnera! Laivanɨ jaakaangere kaimɨraayaꞌ dɨmaaꞌdeigɨnyɨ. Gotɨyai kaimɨraaya naanga gɨzaavadeigɨnyɨ. Gotɨyai Evɨraamɨmɨ wɨdaꞌ ‘Kwaakeꞌ gɨzaavɨdeinyɨ.’ Wɨdaka kwaaka dava gɨmɨnyɨjɨ gɨmɨre kaimɨraayaraavɨjɨ saihɨrɨne yɨhɨzaavadesɨra.” Aazakɨ miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Jaikopɨ kwaaka Aaranɨ sawɨ Laivanɨ mwaalakewɨnna wawaꞌ.
Yɨzoi aꞌmwe pɨrɨsɨ maryaaꞌ.
(28:6-9)
6-9 Yɨzoi sara wɨꞌnaka “Nɨmaamaangei Kainanɨ mwaalyanna ‘Aꞌmwe tewaanya mɨꞌ,’ saꞌbɨta yawɨꞌmwa,” daka Evɨraamɨre gawaalɨꞌ Yɨzɨmelɨmɨre taayaꞌ maaraꞌ.
Betelɨ Jaikopɨ waja yaꞌnyaaꞌ.
(28:10-22)
10-22 Jaikopɨ “Kwaaka Aaranɨ sawɨnneinyɨ,” daka kaanna wɨna yakegaaꞌ pɨba se waꞌmwaraka waja yaꞌnyɨna yaka dara wanganakeꞌ “Kɨnnaanya yɨravamakinɨkeꞌ kwaakevɨdaasaꞌ yune sɨgunyavɨnanyaꞌ daaka!” Gotɨyare mamaaya ejelɨyara walaabɨna, yɨlaabɨna yadaapi wanganaꞌ. Sara kwanganaꞌ Gotɨyai wɨdaꞌ “Nɨmɨ Gotɨyainyɨra. Evɨraamɨjɨ Aazakɨjɨ saraai nyuꞌnagi. Kwaaka daꞌ gɨmɨjɨ gɨmɨre kaimɨraayarajɨ yɨhɨzaavɨdesɨ. Gɨmɨre kaimɨraayara kwala naanga yɨmaꞌnapɨjɨ kwaaka davɨ yunebanna mwaaibɨꞌdengɨ. Gɨmɨjɨyaraavɨna aꞌmwe kwaakevakɨ mwaaibɨzaraavɨne tewaanna yɨdeinyɨ. Gɨmɨjɨ wawakwoihɨri dava ayawɨnna yagalaawɨna yakwolyɨ bakadeinaalyɨ. Nɨmɨre yagaalyaꞌ nebwi gɨthɨwa.” Miꞌna kudaꞌ Jaikopɨ dɨkaaꞌna yaka daꞌ “Gotɨyai dava mwaaidɨsɨ myawɨriwana. Davadaasɨ sɨgunyavɨnanyasɨra. Nɨmɨ lɨka yɨwana.” Yɨrɨkeꞌ kavuraꞌ Jaikopɨ daavaka sɨla yɨrɨꞌmata dɨhaihɨsai yawɨtaꞌnei yɨdaꞌna marɨdaakwaꞌ. Marɨdaakuna yaka “Dava Betelɨ (Gotɨyare angeba dɨnɨkesɨ),” daka welivananyaꞌ dɨngɨna yaꞌ Gotɨyarɨna. Sara yaka Gotɨyarɨ wɨdaꞌ “Nɨmɨjɨ kwawakwolyɨ, wapaaya nɨgwɨlalaaka yɨvɨta nyɨjaavaꞌgɨzɨ nɨmware angewɨnna ayawɨnna kanyɨmakabaꞌgɨri gɨmɨrebwi yɨdeinyɨ. Gɨlyɨvɨta ata yuyɨraai kanyɨjaavaꞌgɨzɨ ayawɨ pɨrɨꞌna gɨzaavɨdeinyɨ. Yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ pɨrɨꞌna, pɨrɨꞌna gɨzaavɨdeinyɨra.”