29
Jaikopɨ “Aꞌmwe maarɨma!” daka Rasalavɨna Lɨyaavɨna Laivanɨmɨne wawɨnya yaaꞌ.
(29:1-30)
1-14 Jaikopɨ nyɨla bilyɨrɨꞌdevannei Kwaaka Aaranɨna yɨꞌmavaawɨna yaꞌ. Aalɨbunyavɨ jɨlɨkyaawarya kwala naanga mwaaidapɨjɨ wanganaka kaanna bɨna yaka jɨlɨkyaawarya maremwaaidɨvɨsaraavɨ wɨdaꞌ “Aꞌmwe Laivanɨ jawɨꞌmwaava?” “Yo, yawɨꞌmwo. Nabaai garaavaangaꞌ Rasalaꞌ ganɨmaangere sipɨzipɨyajɨ makabɨvanɨkeꞌ,” wɨdeꞌ. Aalɨbunyavɨ sɨlyaꞌ maratangɨrakɨna waꞌdɨꞌnyɨ Jaikopɨ sɨlyaꞌ maarɨna yaka pɨba marakɨna yɨna yaka aalya yɨrɨna, gamɨre sipɨzipɨyangɨna wɨjaavɨna yaꞌ. Miꞌna wɨjaavaka Rasalavɨ ata wɨbwaꞌnaka wɨdaꞌ “Laivanɨ nyaakaangelyɨ.” Sara kudaꞌ Rasalaꞌ gannya angevɨna yarai wɨna yaka ganɨmaangerɨ kudaꞌ kaanyɨveꞌna wɨjɨmaaꞌnyɨna yaka ata wɨbwaꞌnyɨna yaka gannya angevɨna makabaꞌ. Jaikopɨ angevɨ bwina kyaꞌ Laivanɨ wɨdaꞌ “ ‘Nɨmɨreigɨnyɨ,’ nebwi gɨthɨwa.” Tɨviꞌna kudaꞌ Jaikopɨ saba mwaalaꞌ.
15-20 Lawe puꞌ wavɨlaꞌdaaꞌnyɨ Jaikopɨ gyaakaangere wawɨnya yɨna kyaꞌ Laivanɨ wɨdaꞌ “Dahaaꞌ nɨgwɨwawɨnya mivanɨgɨnyajɨ gɨthɨwana. Berɨꞌ gɨzaavɨjɨwano?” Miꞌna kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Kwarame dawaai dawaai dawaai daꞌ sagaaꞌ gɨthaayɨdeinyɨra. Nɨmɨ mena kyaꞌmujɨ jɨraavaanga dɨviyaꞌ Rasalavɨ nyɨjaadeigɨnyɨ.” Sara wɨdɨna kyaꞌ “Dɨwaanyaꞌ tewaanyasɨra. Gɨzaavɨdesɨra,” wɨdaꞌ. Savɨdaasɨ Jaikopɨ yɨlaaya yada wawɨnya yaꞌ.
21-30 Kwarame dawaai dawaai dawaai daꞌ kwavɨlavaꞌ Jaikopɨ Laivanɨmɨ wɨdaꞌ “Rasalaꞌ nyɨjaama!” Sara kudaꞌ Laivanɨ tɨka munne yɨlɨna yaka saꞌ sawɨsavɨ garaavaanga Lɨyaaꞌ Jaikopɨmɨna wɨjaavaꞌ. Mwanyavɨ Jaikopɨ dara wanganakeꞌ “Aꞌmwe Lɨyaaꞌ damwaalɨꞌ!” Daka Laivanɨmɨna sɨnna tɨka wɨdavaꞌ. Sɨnna tɨka kudavaꞌ Laivanɨ wɨdaꞌ “ ‘Sɨnnawɨ aꞌmwe sɨraangeꞌ wɨjavaana!’ doꞌ sɨmunya nemɨresɨra. Gɨmɨ Lɨyaasɨ sawɨta ata yuyi ata purɨdaasɨ pɨrɨwaai dɨmwaaidera. Mwaalaꞌgɨzɨ sagaaꞌ Rasalaꞌ gɨzaavɨdeꞌna kwarame ata yuyi ata purɨdaasɨ pɨrɨwaala pɨnɨ nɨmɨre wawɨnya nyɨdaayadeigɨnyɨ.” Sara kudaꞌ Jaikopɨ sara yaꞌ. Nabaai Laivanɨ aꞌmwe Sɨlɨpaavɨ wawɨnya wɨdaayadevɨneꞌ garaavaangevɨneꞌ Lɨyaavɨneꞌ wɨjaavɨna, aꞌmwe Bilaavɨ wɨdaayadevɨneꞌ garaavaanga pɨrɨvɨna wɨjaavaꞌ.
31-35 (-)