30
Jaikopɨmɨre aꞌmwewaai kaimɨraaya mɨlyei.
(29:31–30:24)
1-13  Lɨyaaꞌ kaimɨraayai sɨraangei Ruvanɨ mɨlaka kaimɨraayai Sɨmɨyanɨ mɨlaka kaimɨraayai Livaai mɨlaka kaimɨraayai Juthai mɨlaꞌ. Rasalaꞌ kaimɨraavɨmaayaꞌ mwaalakeꞌ Jaikopɨmɨne wɨdaayadevɨ Bilaavɨ wɨjaavaꞌ. Miꞌna kujaavaꞌ Bilaaꞌ kaimɨraayaraai mɨlaꞌ. Kamɨlaꞌ Rasalaꞌ “Nɨmɨrelyɨ,” daka sɨraangere yaya Denɨ, dɨviyai Napɨtalaai wɨdaꞌ. Dɨvidaasɨ Lɨyaaꞌ dara wanganakeꞌ “Nɨmɨ kaimɨraaya pɨnɨ mɨlɨdeꞌnyɨ daaka!” Daka wɨdaayadevɨ Sɨlɨpaavɨ Jaikopɨmɨnevɨ wɨjaavaꞌ. Miꞌna kujaavaꞌ Sɨlɨpaaꞌ kaimɨraayaraai mɨlaꞌ. Kamɨlaꞌ Lɨyaaꞌ kɨrɨmɨre yayaꞌ pwai Gethɨ, pwai Azai wɨdaꞌ.
14-24 Pɨgaaꞌ Ruvanɨ yɨsɨla maaraka ganaanga Lɨyaavɨ wɨjaavaꞌ. Kujaavaꞌ Rasalaꞌ wɨdaꞌ “Yɨsɨla pɨrɨꞌ nyɨjaama!” Miꞌna kudaꞌ Lɨyaaꞌ wɨdaꞌ “ ‘Ganɨmaangerɨ maaꞌdɨnyaꞌgɨ yɨsɨlaꞌ maarɨma!’ dathɨwaana?” “Yɨsɨla miꞌna nyɨjaavaꞌgɨzɨ sawɨsavɨ nɨmɨre aꞌmwerɨ dɨmaaꞌdera,” wɨdaꞌ Rasalaꞌ. Nyɨla kwalakaꞌ Jaikopɨ gannya angevɨna kulaabaꞌ Lɨyaaꞌ wɨdaꞌ “Nɨmɨre angevɨna wɨlaabɨzaꞌna nɨmɨ gɨmɨnyɨ yɨsɨlanna miꞌna gɨmubɨwa. Naarɨmɨ mwaalaka!” Sara kamwaalagi Lɨyaaꞌ kaimɨraayai Yɨzakaai mɨlaꞌ. Dɨvidaasɨ kaimɨraaya pwai Sevulanɨ mɨlaꞌ. Aayagaasaꞌ taaya Daainaꞌ mɨlaꞌ. Lɨyaaꞌ yuya miꞌna kamɨlaꞌ Gotɨyai Rasalavɨna tewaanna kyaꞌ Rasalaꞌ kaimɨraayai Jozepɨyai mɨlaꞌ.
Jaikopɨmɨre jɨlɨkyaawarya kwala naanga yɨmaꞌnyaaꞌ.
(30:25-43)
25-36 Rasalaꞌ Jozepɨyai kamɨlaꞌ Jaikopɨ “Nemɨ sanɨdakana wɨna yawaajɨ nɨnnya angevɨ mwalaana!” kadaꞌ Laivanɨ wɨdɨna “Gɨmɨ dava mwaalaꞌgi wawɨnya ja!” Miꞌna wɨdɨna kyaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Gɨmɨnyɨna gyɨdeigɨnyɨ. Miꞌna gyaꞌmujɨ jɨlɨkyaawarya jaane yuya maarɨdeinyɨ.” Laivanɨ wɨꞌnaka wɨdaꞌ “Tewaanyasɨra.”
37-43 Dɨvi Jaikopɨ yɨsarɨkaavɨ dapaina, kɨlaaka woipɨraꞌna yaꞌ. Sara yaka dara wanganakeꞌ “Jɨlɨkyaawarya tewaanya yawakɨmanɨgaꞌ,” daka jɨlɨkyaawarya wanganyaꞌne yɨsarɨkaavɨ marakɨna yaꞌ. Dɨvidaasɨ jɨlɨkyaawarya tewaanya bwaranya jaane mɨleꞌ. Jɨlɨkyaawarya tewaanya jaane yɨmaꞌnyɨna kyeꞌ Jaikopɨ maarɨna yaꞌ. Jɨlɨkyaawarya wabe Laivanɨmɨre mwaaleꞌ. Jaikopɨ gɨlyɨvɨta naangejɨyai mwaalɨna. Gamɨre wɨdaayadɨvɨta naangejɨ jɨlɨkyaawarya naangejɨ mwaalɨna yaꞌ.