33
Jaikopɨ Yɨzoryabanna yɨꞌmavaawɨna yaaꞌ.
(33:1-20)
1-20 Jaikopɨ dara wanganakeꞌ “Yɨzolyɨ gamɨre aꞌmwerajɨ sara jɨnɨgava!” Daka gannyangɨ wavɨlaꞌna yaꞌ. Wavɨlaꞌna kyaꞌ Lɨyaasɨ Rasalasɨ kaimɨraayajɨ aꞌmwe wɨdaayadisawaalyɨ sa mɨdɨnna yeꞌ. Mɨdɨnna kyeꞌ Jaikopɨ gathaakaangeryawɨnna bɨna. Bɨna kyaꞌ Yɨzoi tewaanya mwaalaka “Jaikopɨjɨ ata bwaꞌnaka!” daka kaanyɨveꞌna bɨna kyaꞌ kɨnna maredɨnagi. Miꞌna kamaredɨnagi Jaikopɨmɨva bɨna yeva Yɨzorɨna “Ata bwaꞌnaana!” dɨna yeva ata bwaꞌnyɨna yeꞌ. Tɨviꞌna bwaꞌnyɨna kyeꞌ Yɨzoi wɨdaꞌ “Jɨlɨkyaawarya nɨmɨnyɨne makabɨwaanya waramaryana!” Sara kudaꞌ Jaikopɨ “Nɨmɨ kuneinyɨ daaka!” kudaꞌ Yɨzoi maaraꞌ. Yɨzoi miꞌna maaraka wɨdaꞌ “Nemɨjɨ sarɨmɨjɨ sanna kaanyaana!” Sara kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Nɨmɨre jɨlɨkyaawaryajɨ nɨmɨre kaimɨraayajɨ kave kave wɨna yɨna yaadennera.” Tɨviꞌna kudaꞌ Yɨzolyɨ gannya wɨdaayadɨvɨsarajɨ sara Jaikopɨ yagalyaꞌmaꞌna yeva Kwaaka Sɨyaana waweꞌ. Kaanna kwaweꞌ angeba Sekɨmɨ Kwaaka Kainanɨ mannɨkebanna yɨꞌmavaawɨna yaka kwaaka mubaka saba mwaalaꞌ. Miꞌna mwaalaka Yɨzɨrelɨ Gotɨyarɨne simɨnyeꞌ lɨvalaabaꞌ.