32
Jaikopɨ daka “Gara yɨjɨwana Yɨzoi nyanganadeꞌna?” kaanna wɨyaaꞌ.
(32:1-21)
1-12 Jaikopɨ kaanna wɨna yakegaaꞌ dara wanganakeꞌ “Nɨmɨjɨ Gotɨyare mamaayara ejelɨyarajɨ mwaaiho.” Sara daka Jaikopɨ sɨhumale yaasadɨvɨsaraavɨ gathaakaanga Yɨzorɨna wɨdaasaꞌ. Yaasadɨvɨsara kaanna waweva Yɨzorɨ wɨdeꞌ “Jaikopɨ gɨmɨnyawɨnna bɨvanɨꞌ. Gamɨre gɨlyɨvɨta naanga warɨka.” Yaasadɨvɨsara Yɨzorɨ wɨꞌneva kaanna bɨna yeva Jaikopɨmɨ wɨdeꞌ “Yɨzolyɨ aꞌmwe kwala naangerajɨ sara bɨvanɨgava.” Miꞌna kudeꞌ Jaikopɨ lɨka yaka Gotɨyarɨ wɨdaꞌ “Gɨhaimwagɨdeinyɨ nyɨdahɨnyaꞌ ‘Gɨmɨre kaimɨraaya kwala naanga yɨmaꞌnɨpɨꞌdere.’ Nyɨgaimwadɨnyaigɨnyɨ. Nabaai dahaaꞌ nɨmɨre gɨlyɨvɨta naanga warɨꞌ. ‘Gɨnnya angewɨnna dɨwodera,’ nyɨdahɨnyaꞌ saꞌ nyɨdaakaanga Yɨzorɨna nɨmɨ lɨka yena ‘Yɨzoi naneramakadɨka!’ dena ‘Nyɨgaimwana!’ gɨthɨwa.”
13-21 “Yɨzorɨ sɨnna tɨka nudavadɨꞌ! Jɨlɨkyaawarya naanga yanga wɨjaavɨma!” daka Jaikopɨ Yɨzorɨne jɨlɨkyaawaryangɨ maryaasaka gamɨ dɨvidaaꞌnyɨ mɨdɨnaꞌ.
Kwaaka Penɨyalɨ saba Jaikopɨ ata sɨvɨla galalɨmwanna yaaꞌ.
(32:22-32)
22-32 Jaikopɨ gamɨrengɨ kudaasaꞌ kumɨza gamɨre gɨlyɨvɨtajɨ Aalya Javokɨ maragaꞌmakuna. Maragaꞌmakuna kyaꞌ Jaikopɨ gave kwai mwaalaꞌ. Sawɨsavɨ pwai baka Jaikopɨmɨ asangɨ galalɨmwanna yaꞌ. Mala tannadaakɨri yɨrɨka purɨna kyaꞌ pwai Jaikopɨmɨ wɨdaꞌ “Nyɨmakwaasa!” Sara kudaꞌ Jaikopɨ wɨdaꞌ “Yagaala tewaanyaꞌ nyɨdaꞌgɨzɨ dɨwodera.” Pwai wɨdaꞌ “Gɨnnya yayaꞌ Jaikopɨ (kwaasɨ yadei) saꞌ Gotɨyarɨjɨ aꞌmweraavɨjɨ yagaala bazɨwaimanaawɨgɨnyaigɨ, malyaꞌ gɨmɨnna dathɨvalaradɨnyaigɨ, gɨnnya yaya mudɨkeꞌ Yɨzɨrelɨmo.” Jaikopɨ wɨdaꞌ “Gotɨyarɨ wanganena kwaihwaainakeinyɨ mwaaimwa.” Nyɨla bilaawɨna yadaaꞌnyɨ Jaikopɨ tuꞌmudɨka wɨdaꞌdaaꞌnyɨ yɨgala yɨgala kaanya wawaꞌ.