35
Betelɨ saba Gotɨyai Jaikopɨmɨna tewaanna yaaꞌ.
(35:1-15)
1-8 Gawaalɨvava sara kyeꞌ Gotɨyai Jaikopɨmɨ wɨdaꞌ “Betelɨ sawɨnna dɨmwaaidera. Mwaalaꞌgɨzɨ nɨmɨnyɨne simɨnyeꞌ dɨlɨvalaama!” Miꞌna kudaꞌ Jaikopɨ gamɨrebadaaꞌnyaraavɨ wɨdaꞌ “Sarɨmɨre sɨvuya yuya sabɨsa dɨmarasɨꞌnyɨla! Sarɨmɨre kuryara tewaanyara mwaaibɨka! Nabaai kɨlaakejɨka gɨrɨkaꞌnana aalya dɨzɨnyɨla! Aalya jɨnapɨjɨ kwaabɨhannya baazɨꞌmaꞌnya tewaanya yaaka dakyɨla! Betelɨ sawɨnna nemɨ kaanyaana! Saba Gotɨyai nɨmɨjɨ mwaaiderɨna nɨmɨ simɨnyeꞌ lɨvalaabɨdera!” Jaikopɨ sara wɨdɨna yakeꞌ gamɨjɨyara sara yeꞌ. Miꞌna kyeꞌ wodaapɨjɨ Gotɨyai aꞌmwe pwara yuyaraavɨ Jaikopɨjɨyaraavɨna, “Sarɨmɨ aꞌmwe saraavɨ mipɨnera!” kadaꞌ aꞌmwe yuyara lɨka yɨna yeꞌ. Jaikopɨ Betelɨ mwaalaka Gotɨyarɨna yɨleyagaala wɨdɨna yaꞌ.
9-15 Jaikopɨ Gotɨyai yayaꞌ Yɨzɨrelɨ woꞌnɨkei dara wanganakeꞌ “Gotɨyai damwaalɨꞌ!” Kadaꞌ Gotɨyai wɨdaꞌ “Nɨmɨ Gotɨya dɨragɨnyainyɨ. Gɨmɨre kaimɨraavɨzɨmya kwala naanga yɨmaꞌnyɨna yɨpɨꞌdengɨ. Gɨmɨre kaimɨraavɨzɨmya pwara aꞌmwe naanga yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. Kwaaka Evɨraamɨjɨ Aazakɨjɨ saraarɨna wɨjaaveba gɨmɨjɨ gɨmɨre kaimɨraavɨzɨmyajɨ sangyɨhɨrɨna yɨhɨzaavɨnɨkeꞌ.” Sara kudaꞌ Jaikopɨ sɨla naangei daaꞌdɨꞌnyɨyaba Gotɨyarɨna welɨyaꞌ dɨngɨna yaꞌ.
Jaikopɨmɨ kale wɨyaaꞌ.
(35:16-29)
16-26 Betelɨ sabadaasa wodaapɨjɨ Rasalaꞌ kaimalei mɨlaka balaꞌ. Kabalaꞌ sagaaꞌ Jaikopɨ kaimɨraayarɨna yayaꞌ Bejaminɨ woꞌnaꞌ. Jaikopɨ kale wiadaasɨ Betɨlemɨ sangineba Rasalaꞌ wakaka kwaaka saba mwaalɨna. Saba mwaalɨna yadɨsɨ Ruvanɨ ganɨmaangere balaanga Bilaavɨ ata lɨmwanna kyaꞌ Jaikopɨ sara yawɨraꞌ. Jaikopɨmɨre gawaalɨvaanga sɨvɨlɨraai ata purɨdaasɨ pwaraalyara yuyara mwaaleꞌ.
27-29 Angeba Maamɨre mwaalyai Jaikopɨmɨre ganɨmaangei Aazakɨ mwaaidɨsɨ Jaikopɨ baꞌ. Aazakɨ aꞌmwe nei kwarame naanga 180 kwavɨlavaꞌ balaꞌ. Kabalaꞌ gawaalɨvaangeraai Yɨzolyɨ Jaikopɨjɨ saraai wakagi.