36
Yɨzoi Yɨthomɨyaraavɨ kuvɨnɨmaangei yɨmaꞌnyaaꞌ.
(36:1-43)
1-43 Yɨzolyɨ Jaikopɨjɨ saraare jɨlɨkyaawarya mwaaidapɨjɨ kumɨre tɨka munne maalɨka waꞌdɨsɨ Yɨzoi gannya balaangejɨ kaimɨraayajɨ jɨlɨkyaawaryajɨ makuna yaka Sɨyaa mugunyavɨ maremwaalaꞌ. Maremwaalaka Yɨthomɨyaraavɨ ganɨmaangei yɨmaꞌnaꞌ.