43
Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera Yɨzɨpɨ yagalaawɨna yaaꞌ.
(43:1-34)
1-14 Wapaaya Yɨzɨpɨ sabadaasa miꞌna nyɨna kyeꞌ kuvɨnɨmaangei wɨdaꞌ “Sarɨmɨ ayahi dɨwila! Wapaaya pɨnɨ dɨnemubyɨla!” Juthai wɨdaꞌ “Bejaminɨjɨ muyɨ kyawaajɨ aꞌmwei wapaaya manemubi neyadera.” Tɨviꞌna kudaꞌ kuvɨnɨmaanga Yɨzɨrelɨ navɨka mwaalɨna yaka pɨgaaꞌ wɨdaꞌ “Wikɨra. Wɨryaakelyɨ dɨwila! Nabaai yanga wɨjaayaꞌne wɨmaarina, nɨgwia aya sarɨmɨre gɨlyavɨ mihakɨnɨke Yɨzɨpɨ mwaalyarɨ dumaari! Nɨgwia navɨka yɨwaꞌdɨke dɨngaka? Nɨgwia pɨnɨ maarapi wapemubyaꞌna dɨmakwi! Dahaaꞌ yarai dɨwi!”
15-24 Yɨzɨrelɨ sara wɨdakeꞌ sara yeꞌ. Yɨzɨpɨ sabanna Jozepɨyaryabanna kabeꞌ Jozepɨyai Bejaminɨmɨ wanganna. Miꞌna wanganaka gannya angevɨ mwaaiderɨ wɨdaꞌ “Tɨka munne naanga jovɨrava! Sɨrɨgwajagaaꞌ aꞌmwe darari naadera.” Jozepɨyai sara kudaꞌ aꞌmwe pwai tɨka wapaaya yovɨravaꞌ. Jozepɨyare angevɨ gyaꞌmwera davaabɨna yeva lɨka yɨna yeva wɨdaayaderɨ wɨdeꞌ “Kɨgaaꞌ nemɨre gɨlyavɨ nɨgwia mihakɨwaꞌdɨkei mwanganyɨwaꞌdo. Nɨgwia sa aya maaꞌmwo. Nabaai nɨgwia pɨnɨ maarona wapaaya pɨnɨnna mubaathera.” Wiꞌna kudeꞌ Jozepɨyare angevɨ maremwaaidei wɨdaꞌ “Lɨka mipɨnera! Kɨgaaꞌ sarɨmɨre nɨgwia maaꞌmwaꞌde. Gotɨyai nɨgwia pɨnɨ sarɨmɨre gɨlyavɨ dahamihakɨwaꞌdɨꞌ?” Wɨdɨna yaka Sɨmɨyanɨmɨ kalavuzavɨdaasɨ maarɨna kyaꞌ aꞌmwe yuyara angevɨ marasaabɨna yeꞌ.
25-34 Gyaꞌmwera angevɨ wɨlaꞌdapi sɨrɨgwajagaaꞌ Jozepɨyai wɨlaabɨna kyaꞌ gyaꞌmwera “Aꞌmwe naangeigɨ,” wɨdɨna yeva gɨꞌduꞌna yeva wapaaya waburya yanga wɨjaavɨna. Yanga wɨjaavɨna kyeꞌ Jozepɨyai wɨdaꞌ “Sarɨmɨnyɨ sɨrɨnɨmaangei tewaanya damwaalɨꞌ?” “Tewaanya mwaalɨꞌ,” wɨdɨna yeva gɨꞌduꞌna yeꞌ. Gɨꞌduꞌna kyeꞌ Jozepɨyai Bejaminɨmɨ wanganaka wɨdaꞌ “Sarɨmɨre wɨryaakelyɨ kabɨwaaꞌ yɨhwangamwa.” Jozepɨyarɨ kale wiadaasɨ Bejaminɨmɨ wɨdaꞌ “ ‘Gotɨyai tewaanna gyadeigɨnyɨ,’ gɨthɨma!” wɨdaka yarai gavinyaba wɨladaaꞌna yaka kɨnna maredɨna. Kɨnna maredɨna yaka gannya sɨnnyɨꞌ aalya yɨnyɨna yaka ayawɨnna wɨlaabɨna yaꞌ. Jozepɨyai “Nemɨ naana!” daka sɨraangei pimagɨ wɨmwaaihɨna wɨryaakei pimagɨ wɨmwaaihɨna kutabanyara nayaa wɨmwaaihɨna yaꞌ. Wɨmwaaihɨna yaka wapaaya jaapaina yaka pwaraavɨ kɨbangwa wina, Bejaminɨmɨ wapaaya naanga wina yaꞌ. Sara yɨna kyaꞌ gyaꞌmwera kumɨre gaidaaꞌna wanganna wapaaya naanga Bejaminɨmɨ wina yakeꞌ wanganeva atɨka maruꞌnaꞌna yeꞌ.