44
Jozepɨ yaamɨjɨ kyaaꞌ gyaꞌmwera tewaanya yaaꞌ.
(44:1-34)
1-9 Kɨdaraka miꞌna kaneꞌ Jozepɨyai gannya wawɨnya wɨdaayaderɨ wɨdɨna “Kumɨre gɨlyangɨ wapaaya dɨmaramihya! Aꞌmwera nɨgwia gannya gɨlyangɨ dɨmihya! Aꞌmwe pwarevɨ sara ja! Aꞌmwe pwarevɨ sara ja! Nabaai nɨmɨre maaꞌgula tewaanya naangeꞌ wɨryaakere gɨlyavɨ dɨmaramihya!” Sara wɨdɨna kyaꞌ wɨdaayadei sara yaꞌ. Mwanyagaaꞌ Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera yagalyaꞌmakuna. Yagalyaꞌmakuna kyeꞌ Jozepɨyai wɨdaayaderɨ wɨdaꞌ “Aꞌmwe saraavɨ dɨmɨjaahala! Mɨjaahaina yaꞌgɨzɨ dara dutha! ‘Nɨmɨre aꞌmwe naangere maaꞌgula tewaanya naangeꞌ kuka kyɨwaakɨra.’ ” Wɨdaayadei kaanna kaanna wɨna yaka mɨjaahalaka Jozepɨyai wɨdakeꞌ sara wɨdaꞌ. Sara kudaꞌ Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera wɨdeꞌ “Aawa. Maaꞌgula sai mamaariwo. Pware gɨlyavɨ maaꞌgulyai wanganaꞌgɨzɨ gamɨzai dɨramakɨdelyɨra. Nabaai nemɨ yuyaina gɨmɨre aꞌmwe naangere wawɨnya wɨdayadaanyaina yɨmaꞌnaadeinera.”
10-17 Jozepɨyarɨ wɨdaayadei wɨdaꞌ “Maaꞌgula sarɨ kuka maaꞌmwaka gavei wɨdaayadei yɨmaꞌnadelyɨ. Sarɨmɨ pwaihi kaanna dɨwila!” Miꞌna wɨdaka kumɨre gɨlyangɨ wanganna wanganna yaka Bejaminɨmɨre gɨlyavɨ maaꞌgulyaꞌ daapɨna yaꞌ. Daapɨna kyaꞌ Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera kale kwiaꞌ lɨka yɨna yeꞌ. Lɨka yɨna yeva Jozepɨyaryawɨnna ayɨna kaanna wɨna yeva kale wiadaasɨ sagaaꞌ gɨꞌduꞌna yeꞌ. Gɨꞌduꞌna kyeꞌ Jozepɨyai wɨdɨna “Sarɨmɨ sara yɨvanɨgasaꞌna nɨmɨ sɨduꞌnakeinyɨ yawɨꞌdɨnyainyɨra. Daꞌ baaꞌna yɨwaatavaka?” Wiꞌna wɨdɨna kyaꞌ Juthai wɨdaꞌ “Nemɨ yagaala berɨꞌ gɨthaazɨwona? Nemɨ kayaaꞌna yɨvanɨgoꞌ dahaaꞌ gɨmɨre wawɨnya gɨthayadaanyaina yɨmaꞌnaadera.” Sara kudaꞌ Jozepɨyai wɨdɨna “Arɨkawɨnyɨra. Nɨmɨre maaꞌgulyaꞌ kuka maaꞌmwakei gavei nɨmɨre nyɨdaayadei yɨmaꞌnadera. Aꞌmwe pwara kuvɨnɨmaangeryawɨnna ayahi kaanna wɨna yɨpɨꞌdera.”
18-34 Miꞌna wɨdɨna yakegaaꞌ Juthai wɨdaꞌ “Bejaminɨmɨne nenɨmaangei yɨlaaya naanga marivanɨka. Kwarame kwalaalya naanga kwavɨlavaꞌ sagaaꞌ neyaꞌmwe Jozepɨyai pwai mɨka. Sagaaꞌ yuyagaaꞌ nenɨmaangerɨ kale wiaꞌ. Dahaaꞌ Bejaminɨmɨ kamaaraꞌgɨzɨ nenɨmaangei balɨna yadelyɨra. ‘Bejaminɨ kaanna wɨna yade,’ daꞌgɨzɨ nɨmɨ dava mwaalaꞌmujɨ wawɨnya gɨthaayadɨnyainyɨ yɨmaꞌnɨdeinyɨra. Bejaminɨ kaanna muyɨ nyadɨka! Nɨmaamaangeryawɨnna aya muyɨ yadɨ mwaalɨna yɨdeinyɨra.”