45
Jozepɨyai gyaꞌmweraavɨ “Jozepɨyainyɨra,” wɨjaaꞌ.
(45:1-28)
1-15 Juthai sara kudaꞌ Jozepɨyai kale naanga wiadaaꞌnyɨ wɨdaayadɨvɨsara yuyaraavɨ mwasawɨnna wɨdasaawɨna. Wɨdasaawɨna yaka kɨnna naanga maredakerɨ Yɨzɨpɨ mwaalyara wɨꞌnyɨna. Kadɨka wɨꞌnyɨna kyeꞌ Jozepɨyai gyaꞌmweraavɨ wɨdɨna “Jozepɨyainyɨ. Nɨmaamaangei nayaa kuna damwaalɨꞌ?” Sara wɨdɨna kyaꞌ gyaꞌmwera atɨka maruꞌnaꞌna yeva yagaala majara navɨka yɨna. Navɨka yɨna kyeꞌ wɨdɨna “Mithɨyanɨ mwaalyaraavɨ kanyɨmubeꞌ kumɨzara Yɨzɨpɨna nyɨmakwaweꞌ. Sarɨmɨ sara nyesaihi dahaaꞌ kave dɨmwaalyi! ‘Nemɨ kayaaꞌna naangeina,’ majɨ jideꞌna Gotɨyai ‘Kumɨ nabalapɨdɨka!’ daka sarɨmɨnyɨna waasɨna nyaꞌ. Waasɨna nyaka ‘Kwaaka Yɨzɨpɨ yuyaba dɨmaremwaaideigɨnyɨra,’ nyɨdɨnɨkeinyɨra. Wapaa kunegaaꞌ kwarame pɨrɨwaai kwavɨlavaꞌ kwarame dawaai dawaai daꞌ wavɨlavadengɨ. Nɨmaamaangeryawɨnna yarai dɨwila! Dara duzi! ‘Nɨmwai gɨmɨnyɨ kɨnɨdakaavihɨrɨjɨ gɨmɨre gɨlyɨvɨsajɨ Yɨzɨpɨna dɨmakwona!’ sara duzi! Wapaaya kunegaaꞌ maremwaaina yɨhyɨdeinyɨra. ‘Gamɨ Jozepɨyalyɨra,’ miꞌna yawɨꞌmwaava. Naangeꞌ yɨhɨthɨwana.” Miꞌna wɨdɨna yaka Bejaminɨmɨ galamujɨꞌna yaka kɨnna maredɨna yaka gyaꞌmwe pwaraavɨ galamujɨꞌna, kɨnna maredɨna yaꞌ.
16-28 Yɨzɨpɨya aꞌmwe naangei Peroyai “Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera mena bɨna yɨwaaꞌ,” wɨꞌnaka yɨlaaya yɨna yaꞌ. Yɨlaaya yɨna yaka Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Jaꞌmweraavɨ dara dutha! ‘Kaarɨzɨya (kaareꞌbɨsa) dɨmaaryi! Kwaaka Kainanɨna ayahi dɨwila! Sabadaasɨ sɨrɨnɨmaangelyɨ sarɨmɨrejɨ sangɨ nɨmɨnyawɨnna dava dɨmakabyidengɨra,’ dutha!” Pero sara kudaꞌ Jozepɨyai kwaabɨhannya baazɨꞌmaꞌnya wapaaya tusavɨ nɨgwɨyaꞌne wɨmaarina yaka Bejaminɨmɨne nɨgwia naanga baazɨꞌmaꞌnya pɨjaakuna wɨmaarina. Wɨmaarina yaka nabaai wapaaya jɨlɨkyaawarya ganɨmaangarɨne yaasɨna. Yaasɨna kyaꞌ gyaꞌmwera Kainanɨna ayɨna wɨna yeva Jaikopɨmɨ Jozepɨyarɨna wɨdeꞌ. Jozepɨyarɨna kudeꞌ Jaikopɨ balyengɨꞌnaꞌ. Balyengɨꞌnaka wɨdaꞌ “Saꞌ nebwina mɨka.” Kaarɨzɨya Jozepɨyai yasaabɨna yake wanganaka wɨdaꞌ “Nebulyasɨra. Jozepɨyai kwaihwaainakei mwaalɨꞌ. Nɨmɨ wanganaawɨma! Miꞌna wanganaꞌmujɨ dɨvi balɨdeinyɨra,” wɨdaꞌ Jaikopɨ.