46
Jaikopɨnɨdaka Yɨzɨpɨ sabanna kaanna wɨyaaꞌ.
(46:1-34)
1-4 Yɨzɨrelɨ gannya gɨlyɨvɨta yuya maarɨna yaka anga Bɨyazivana yɨꞌmavaawɨna yaka jɨlɨkyaawarya Gotɨyarɨna dɨka yɨraꞌna yaꞌ. Yɨraꞌna kyaꞌ Gotɨyai wɨdaꞌ “Gotɨyainyɨra. Gɨmaamaanga Aazakɨ yɨlaaya nyɨmaryaꞌ. Kwaaka Yɨzɨpɨ sabanneigɨ lɨka minnera! Saba gɨmɨreraavɨ kwala naangera dɨragɨnyara wɨmwaaihɨna yɨdeinyɨra. Gɨmɨjɨ wawakadeinaalyɨra. Nabaai gɨmɨ balaꞌdaaꞌgi Jozepɨyai gɨmɨnyaba mwaaladelyɨra. Wɨla pɨgaaꞌ ayɨna byaꞌneihɨrɨ yɨhɨmwaaihɨdeinyɨra,” wɨdaꞌ.
5-27 Bɨyazivadaasɨ Yɨzɨpɨ sabanne Jaikopɨjɨ gawaalɨvava garaayava sa kaanna wɨna yeꞌ. Yɨzɨpɨ sabanna yɨꞌmavaaweva aꞌmwe daraai dalyaraavɨre ata sɨvɨlɨraai yaka pware atɨraai yuya mwaaleꞌ. (Yuya 70 mwaaleꞌ).
28-34 Jaikopɨ Jutharɨ wɨdasaawɨna “Jozepɨyaigɨ Kwaaka Gozanɨ wɨraꞌnaka!” Jozepɨyai wɨjɨmaaꞌnyɨna kyaꞌ galamujɨꞌnyɨna yagɨla kɨnna maredɨnagi. Kamaredɨnagi ganɨmaangei wɨdaꞌ “Gwangamweinyɨ dahaaꞌ yɨlaaya yɨna, nayaa balɨdeinyɨra.” Jozepɨyai kumɨzangɨ wɨdaꞌ “Nɨmɨ kaanna waanyɨna yaꞌmujɨ Peroyarɨ wɨdɨna yɨdeinyɨra. ‘Jɨlɨkyaawaryajɨ kaimɨraavɨzɨmyajɨ nɨmɨre sa bamwaaihava.’ Sarɨmɨ dara duzi! ‘Nemɨ jɨlɨkyaawarya yɨꞌdɨvaidaanyainera.’ Yɨzɨpɨ mwaalyara jɨlɨkyaawaryaraavɨna yɨlaaya myadɨvɨsarera. Yɨꞌdɨvaidɨvɨsaihi mwaaidapi Peroyai ‘Gozanɨ kwaaka tewaanyaba dɨmwaalyɨla!’ yɨhɨthathelyɨra.”