49
Jaikopɨ “Nyɨbwaalɨvava sara yɨpɨꞌde sara wɨdɨma!” daka wɨjaaꞌ.
(49:1-28)
1-28 “Nyɨbwaalɨvava kumɨnyɨne wiadeꞌna wɨjɨwaakɨma!” daka Jaikopɨ gawaalɨvavaavɨ “Jɨkabila!” jaka wɨdɨna yaꞌ. Wɨdɨna kyaꞌ yuyara wɨlɨna kyaꞌ Jaikopɨ wɨdɨna
“Ruvanɨ, nɨmɨre sɨraangeigɨnyɨra. Nɨmɨre aꞌmwevɨ kwala maaragɨnyaꞌna kutabanyaigɨ yɨmaꞌnyɨna jɨtheigɨnyɨra.
Sɨmɨyanɨjɨ Livaalyɨ saraaihi sɨnna tɨka wɨdaꞌdaasɨ aꞌmwe yagɨmaayaraavɨ tamakagɨlyaꞌna Yɨzɨrelɨmɨreraayaba pɨba pɨba mwalamarina yɨpɨꞌderera kɨrɨmɨrera.
Juthai, jaꞌmwera yɨlaaya gɨmaripɨꞌderera. Nabaai wawɨnya gɨthaayadɨvɨsara yɨmaꞌnɨpɨꞌderera. Gɨmɨre yɨkamaangera gɨmɨnyɨne lɨkaanya wɨpɨꞌdera. Juthai malakayaawaryaibɨsai laayonɨyaibɨsalyɨra. Jutharera kuna maremwaaina yadaapi Gamɨrei kwaamuꞌnanyagaaꞌ maremwaaidei bathelyɨra. Aꞌmwe pɨba pɨbanyara wɨꞌnapɨjɨ gamɨre yagaalyaꞌ sara yɨpɨꞌdelyɨra. Yɨsɨla naanga waꞌdaawojɨ waburyaꞌna maranadengɨra Juthai.
Sevulanɨ aalɨbumaangevɨ mwaaladelyɨra.
Yɨzakaai gannya yagɨnya dɨragɨnyai kwaaka tewaanyaba mwaalɨna yadei wawɨnya naanga yɨna yadelyɨra.
Denɨ kotɨyavɨ yawɨbwaꞌdei gamɨrera yagaaihɨwɨnya dathelyɨra. Gamɨzai tusavɨ naawɨnaanyai mwaalɨkeibɨsalyɨra.
Gethɨyarɨ yɨkamaangera ‘Tamaana!’ dapi wɨlaabapɨjɨ dɨvi lɨkaanya wodaapi Gethɨyai tamadelyɨra.
Azai wapaaya tewaanya waꞌdevanyai aꞌmwe naangera maremwaaidɨvɨsaraavɨne wapaaya sa wɨmaarina yadelyɨra.
Napɨtalaai namaannya kaanyɨveꞌna wodeibɨsalyɨ. Gamɨ yagaala nayaa makabathelyɨ Napɨtalaai.
Jozepɨyai yɨta sinakeibɨsalyɨra. Padɨvɨsara gamɨnyɨna mwata yevɨnna, Gotɨyai mwaryagɨnyavɨ gamɨre asawaai dɨragɨnyabwi wina yadei. Nemɨre Gotɨyai dɨragɨnyai yuyagaaꞌ yuyagaaꞌ tewaanna wiadelyɨra.
Bejaminɨ kavɨjɨlɨkei tɨka daꞌdeibɨsalyɨra.” Jaikopɨ sara wɨdɨna yaꞌ.
29-33 (-)