48
Jaikopɨ Yɨpɨremɨna Manaazarɨna saraarɨ tewaanna wɨjaaꞌ.
(48:1-22)
1-9 Pɨgaaꞌ sagaaꞌ aꞌmwemɨlɨꞌ Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Gɨmaamaangei nabalɨnakei mwaalɨꞌ.” Sara wɨꞌnaka Jozepɨyalyɨ gawaalɨvaangeraalyɨ “Nemɨ Jaikopɨmɨ wanganaana!” deva kaanna wɨna yeꞌ. Jozepɨyarɨ gawaalɨꞌ pwai Manaazai pwai Yɨpɨremɨ mwaalagi. Jaikopɨmɨ angyɨrɨꞌmaata kyeꞌ Jaikopɨ Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “Anga Betelɨ Kwaaka Kainanɨ mannɨkeba Gotɨyai nɨmɨnyaba wɨlaabaka nyɨdaꞌ ‘Gɨmɨre kaimɨraaya kwala naanga gɨzaavɨdeinyɨra. Nabaai kumɨnyɨne gazagaasagaaꞌ Kwaaka Kainanɨ wɨjaavɨdeinyɨ,’ sara nyɨdaꞌ. Jozepɨyaigɨ gɨmɨre kaimɨraayaraai Yɨzɨpɨ saba yawakɨnagɨnyaraai nɨmɨnneraalyɨra. Yɨpɨremɨjɨ Manaazalyɨ saraarɨ nyɨmakama! Kɨrɨmɨnyɨ tewaanna wɨdɨdeinyɨ.”
10-22 Yɨzɨrelɨ aꞌmwe nei tɨnna jɨhɨnna wiadaaꞌnyɨ mwaalɨna yaꞌ. Yɨzɨrelɨ sara kudaꞌ Jozepɨyai Yɨpɨremɨjɨ Manaazalyɨ saraarɨ yosɨgalamakuna kyaꞌ Yɨzɨrelɨ galamujɨꞌna, yɨlaaya marina yaka Jozepɨyarɨ wɨdaꞌ “ ‘Jozepɨyai pɨgaaꞌ magwanganyadɨnyainyɨra,’ dena saꞌ Gotɨyai sara kyaꞌ gɨmɨjɨ kaimɨraayaraalyɨ saihɨrɨ sara yɨhwangamanɨge.” Miꞌna kudaꞌ Jozepɨyai gamɨre sɨraanga Manaazarɨ Yɨzɨrelɨmɨre angasɨrɨ wɨmwaaihɨna, Yɨpɨremɨmɨ kwanaamimagɨ wɨmwaaihɨna yaꞌ. Wɨmwaaihɨna kyaꞌ Yɨzɨrelɨ asɨraai wovihɨralɨmwagaꞌnyɨna yaꞌ kaimaleraarɨ. Sara kyaꞌ Jozepɨ dara wanganakeꞌ “Ai, nɨmware angasi dɨviyarɨ dathathɨwagalɨmwagarɨka!” Dɨna yaka gamɨre angasi lɨmwanna yaka wɨdaꞌ “Manaazai sɨraangelyɨra. Gamɨnyɨ angasɨlyɨ dɨlɨmwagaka!” Kudaꞌ Yɨzɨrelɨ wɨdaꞌ “Aawana, kunya yawɨꞌmanɨgeinyɨra. Manaazare kaimɨraaya kwala naanga yɨrɨvadengɨra. Saꞌ Yɨpɨremɨre kwala naanga naanga yɨrɨvadengɨra.” Nabaai Yɨzɨrelɨ wɨdaꞌ “ ‘Gotɨyai Evɨraamɨjɨ Aazakɨjɨ nɨmɨjɨ sainaavɨ tewaanna sara neyakabaaibɨꞌ kaimɨraayaraarɨ tewaanna sara wiadelyɨra,’ yɨhɨthɨvanɨge. Jozepɨyaigɨ nɨmɨ dɨvi maalɨkegaaꞌ balɨdera. Sarɨmɨnɨdakaavihɨlyɨ Gotɨyalyɨ saihi dɨmwaalyideihɨlyɨra. Gotɨyai sarɨmɨ Kwaaka Kainanɨna ayɨna makuna yɨhyadelyɨra. Kwaaka pɨba Amoyaraavɨreba kuka maarena kwaaka saba gɨzaawa. Gɨmɨresɨra. Jaꞌmweraavɨreꞌ mɨka.”