3
* Gu 17:15Tuta nina Ateni ꞌena ꞌamiyami ꞌaꞌateꞌatesaꞌala manumi, ꞌenega yaloina ga yagwae, “Timoti ꞌitatauya Tesalonaika ta ꞌateluwa namo bada ꞌamiyami.” * Gu 16:1; 2 Ti 3:12ꞌEnega tasidana Timoti yaetunenawa, manuna tauna wate ꞌebweu ꞌama boda, Yaubada ꞌina guinuwa Keliso tetelina manuna. Tasidai nina yaetunenawa be ꞌigiepaꞌalimi be Keliso ꞌena wada emisa ꞌaiꞌaila, be ꞌenega geyaꞌabo ꞌimi ꞌelouyao ꞌediya waneeneta. Manuna miyamwau nidi wamwalamwalatoni ꞌaene maiboꞌada talobalobadi. * Gu 14:22Manuna lowa ꞌaboꞌama maꞌemiyao tamiyami, ga ꞌagimisimana ꞌemiya ꞌaene miyamwau nidi ꞌemiya sida apwesa, ga gete tuga niꞌatu siapweapwesa.
* Pi 2:16Gete ꞌalena ꞌenega yanuwanuwa wawasae, ga Timoti yaetunenawa be ꞌimi emisa ꞌida ꞌita, be tetelimi ꞌida meꞌe ꞌeguya, manuna yaꞌatesaꞌala Seitani ꞌenaya, ꞌabona nai ꞌebetoo sinabwana ꞌiꞌebwaꞌemi be waneneneta, be ꞌenega ꞌima paisewa lowa ꞌemiya ꞌigie toꞌumaliye.
* Gu 18:5ꞌEnega Timoti nina ꞌiwai ga tetelimi ꞌimeꞌena, ꞌigwae, “Me Tesalonaika nidi Keliso ꞌena siemisa ꞌaiꞌaila, ta oboboma ꞌaledi, ta wate tuta maiboꞌana ꞌida ayausa nuganuganina sinuwanuwaꞌiꞌisi ma idi gwausowala, ta nuwanuwadi be sida ꞌitalimada.” ꞌAboꞌama wate nadigega nuwanuwama be ꞌomi ꞌaꞌitalimami. Gosemao ꞌanabwaꞌayoi ma ima ꞌelouya, be ma ima miyamwau, ta ꞌimi emisa tetelina niꞌatu ꞌanonona ga ꞌigiegwausowalima. ꞌEnega ꞌimi toolopaꞌala ꞌInapwana manuna ꞌama lotoona ꞌiboboꞌana.
ꞌEnega ꞌima lokagutoki Yaubada ꞌena nigeya sawesawenaya ꞌalosaꞌu, manuna Yaubada ꞌena ꞌima gwausowala manumi sinabwa wawasae. 10 ꞌEnega boiboi be ꞌasiyata ꞌediya ꞌasidasida waiwai be ꞌaene maninimi ꞌaꞌita limadi, be wate ꞌabo ꞌeisa ꞌebe neneta ꞌemiya simiyami ꞌediyega ꞌada giewaiwaiyemi.
11 ꞌEnega ꞌigu nuwanuwa ꞌeluwa getedi: Nugana ꞌaene Tamada Yaubada be ꞌida ꞌInapwana Yesu ꞌima ꞌeda sida loine be ꞌenega ꞌada wa ꞌemiya. 12 Ta ꞌeluwena ꞌaene ꞌInapwana obobomega ꞌida loemaemi be taumimo wada eoboobobomemi, ta wate mali tomota wada oboboma ꞌaiꞌailidi, nadigega ꞌaboꞌama ꞌaoboboma ꞌesemi, 13  * Pi 1:9-10be maꞌetamo tuta nina ꞌida ꞌInapwana Yesu, ma ꞌana toemisao siapwesama, ꞌomi ma imi waiwai, ta ma ꞌateꞌesasemi, Tamada Yaubada matanaya wada toolo.

*3:1: Gu 17:15

*3:2: Gu 16:1; 2 Ti 3:12

*3:4: Gu 14:22

*3:5: Pi 2:16

*3:6: Gu 18:5

*3:13: Pi 1:9-10