^
2 TIMOTI
Lokagutoki
Timoti ꞌina emisa Yaubada ꞌena
ꞌIda losaiya Yesu Keliso manuna
Yaubada ꞌina toguinuwao boboꞌadi
Tuta ꞌana ꞌebe losalowa manuna.
Timoti ꞌana loina
Ona ꞌana ꞌebe losalowa