9
Anuwa Tabu manuna
Gimi loina nina solanaya loina yauna simiyami tapwalolo manuna, ta wate anuwa tapwalolo baleꞌuya manuna. * Sia 25:23, 30-31, 37Ta anuwa nina yobai bwaladiyega siguinuwena, ga kaleko ꞌenega sipitaupa luwena, ga pitaupa sinabwana sieesena Anuwa Tabu, ta pitaupa gidalina nate solaꞌaiꞌailinaya sieesena Sena Tabu Wawasae. Pitaupa nina sinabwana solanaya mayale ꞌadi ꞌebesaꞌu ta ꞌebweu tebeli, ta tebeli nina ꞌenaya pwalawa sisaꞌusaꞌu Yaubada matanaya.
3-4 * Sia 37:1-29Ta Sena Tabu Wawasae solanaya ꞌebe gabu ꞌimiyami galaꞌu manuna, nate goula ꞌenega siguinuwena, ta wate loina ꞌana dedewaga ꞌimiyami, nate goula ꞌenega siguinuwena, ta dedewaga nina solanaya gaeba goula ꞌimiyami, ta gaeba solanaya tubudao ꞌadi masula ꞌana esana mana, tupwana ꞌimiyami. Be wate dedewaga nina solanaya Eloni ꞌina ꞌetoguna, nate lowa ꞌitabwaya, be wate gulewa nidi Yaubada ꞌina loinao ꞌediya ꞌiꞌetoladidi simiyami. Ta dedewaga nina etaninaya ꞌeluwa anilose namanamalidi siguinuwedi ga dedewaga nina sieyauyaukwina, nate Yaubada ꞌina ꞌebemiya tomota ꞌidi toꞌumalinao ꞌadi nuwatau manudi. Ta esi geyaꞌabo tanuwanuwa wawasae gwegwe nidi manudi.
* Num 18:2-3ꞌAbo gwegwe maiboꞌana sigibubudi, ꞌenega totaliyao silugulugu Anuwa Tabu solanaya ta ꞌidi guinuwa siguiguinuwa; * Sia 30:10ta esi Sena Tabu Wawasae nina totaliya sinabwana namo ꞌena ꞌida lugu, ta yakwala ꞌebweu solanaya maꞌebweuna namo. Ta tuta nina ꞌilugulugu lala ꞌiꞌewa ta lala nina ꞌiloseuseuli, be ꞌenega ꞌitalitaliya Yaubada ꞌenaya ꞌina bubuna toꞌumalidi manudi, ta wate tomota maiboꞌadi ꞌidi toꞌumalinao manudi.
8-9 * Ib 10:19-20* Ib 10:1-2Gete ꞌebeꞌita tomota auwauda ꞌedaya, Yaluyaluwa Tabuna ꞌenega, be ꞌenega tada mwalatoni ꞌaene ꞌabo guinuwa nina kadekadelina ꞌetamo taguiguinuwe, nigeya sawesawedaya be talulugu Sena Tabu Wawasae solanaya. Manuna obobomao be ꞌebwayadaitao nidi loina kadekadelina ꞌenega sitalitaliya Yaubada ꞌena, ta esi nigeya sawesawediya be tomota nidi ꞌatedi sigieꞌesasedi, ta bwaladimo sigieꞌesasedi, 10 ꞌeguma loinao nidi tomota simulimuliyedi masula be bwasi be mali esiwe be mali esiwe manudi. Manuna lowa loina nina kadekadelina Yaubada ꞌisaꞌuna ga ꞌimiyami ꞌana laba Keliso ꞌiapwesa be loina ꞌisaꞌu gelase. 11 Manuna Keliso ꞌina taliya ꞌenega miya boboꞌana wawasae ꞌiꞌebwaꞌeda, ga mali Anuwa Tabu ꞌena ꞌilugu, ta anuwa nina sinabwana ta boboꞌana. Manuna tomota nigeya siꞌabiꞌabi sena gete baleꞌu ꞌenaya. 12 * Ep 1:7-8ꞌEnega Yesu Sena Tabu Wawasae ꞌena ꞌilugu maꞌebweuna ga lala ꞌenega ꞌiguinuwa, ta lala nina nigeya yobai laladi, goti nai bulumakau gidalidi laladi, ta esi tauna lalana ga ꞌenega ꞌada gieꞌesasa ataya talobena.
13 * 1 Loi 16:3; Num 19:17-18; Ib 10:4ꞌEguma yage baibailina tagitoona ga bwalada tagiegie bailina be goti lalana nai bulumakau lalana ꞌediyega taloseuseulida, nai bulumakau mewainena tagabu be ꞌenega tataliya Yaubada ꞌenaya, nate ꞌebe gieꞌesasa bwalada manuna. 14 * 1 Pi 1:18-19; 1 Yo 1:7Ta esi Keliso lalana ꞌebe gieꞌesasa boboꞌana wawasae, manuna ꞌateda ꞌigieꞌesasedi be ꞌaene guinuwa besobeso taguitoyasedi, ta Yaubada nina mayawasina ꞌina guinuwao taguinuwedi. Manuna Yaluyaluwa Tabuna miyamiya atayana Keliso ꞌigiewaiwaiyena, ga tauna ma ina bubuna maiboꞌana palupaluna ta nigeya ꞌebweu wate toꞌumalina ꞌenaya, ꞌenega tauna ꞌitaliyaena Yaubada ꞌenaya, nate ꞌimwawasa ꞌaboꞌada ꞌida ꞌesasa manuna. 15 * 1 Ti 2:5; Ib 8:6Onaꞌaiꞌaila, Keliso nina loina auwauna ꞌimeꞌena ga ꞌenega tamai be Yaubada maꞌedai taegosigosiyana, manuna ꞌabo ꞌiesinuweda yawasida ataya ꞌiona upaupaenaya ꞌiꞌebwaꞌeda. Manuna ꞌaboꞌada gimi loina taleꞌoena, ꞌenega ꞌilobwenena be tada mwawasa, ta Keliso manuda niꞌatu ꞌimwawasa sabi ꞌetoseyeda.
16 Wamwalamwalatoni ꞌaene ꞌabo yaita tokwaiya loina lowa ꞌisaꞌunaya, nai ꞌiꞌetoladinaya, ꞌina gwegwe maiboꞌana ꞌadi eguyai manudi, be muliyega ꞌimwamwawasa, be loina nina ꞌina susuyao sida muliye. 17 Ta ꞌabo ꞌetamo mayawasina, geyaꞌabo loina nina simulimuliye. Nate namo ꞌabo ꞌimwamwawasa, ꞌenega loina nina ꞌiewaiwai be sida muliye.
18 Nadigega wate gimi loina Mosese ꞌenega, nugana ꞌaidi yobai siloemwawasidi, ga laladiyega buki be tomota maiboꞌadi Mosese ꞌiloseuseulidi, ga ꞌenega muliyega loina nina ꞌiewaiwai.
19 * Sia 24:6-8Manuna loina maiboꞌadi ꞌisimanedi tomota ꞌediya, ga ꞌenega bulumakau gidalidi be goti laladi bwasi maꞌiyana ꞌinekwasinaya ꞌiꞌewena, ga sipi ꞌuyaꞌuyana bweyabweyalina ꞌiꞌewena ta kaiwe ꞌana esana isopa matanaya ꞌibadiyena ga lala be bwasi solanaya ꞌiepwasena, ga ꞌenega buki be tomota ꞌiloseuseulidi, 20 ta Mosese ꞌigwae, “Loina nina Yaubada ꞌisaꞌuna manumi, ꞌana weꞌiweꞌiyaya lala gete.” 21 Wate nadigega Anuwa Tapwalolo be gaebayao Anuwa Tapwalolo nina ꞌenaya lalega ꞌiloseuseulidi. 22 * 1 Loi 17:11Manuna Mosese ꞌina loina ꞌediya ꞌaene yage yaudi lalega sida ꞌesasa. Ta bubuna toꞌumalina ꞌina ꞌesasa wate lala ꞌenega, be ꞌabo nigeya lala ꞌidaudau, nigeya ꞌebweu wate ꞌeda ꞌimiyami ꞌesasa manuna.
23 Anuwa Tabu ꞌana gwegweyao galewaya simiyami, ta ꞌadi maꞌamaꞌayau baleꞌuya Mosese ꞌiguinuwedi, ga ꞌilobwenena be lala ꞌana guinuwega ꞌitataliya Yaubada ꞌenaya be ꞌigieꞌesasedi, ta esi yage nidi galewaya ꞌadi gieꞌesasa taliya boboꞌana wawasae ꞌenega, nate Keliso lalanega. 24 * 1 Yo 2:1Ta Keliso nigeya ꞌilugulugu Anuwa Tabu ꞌabiꞌabina ꞌenaya, nate Anuwa ꞌaiꞌaila ꞌana maꞌamaꞌayau tuga, ta esi galewaya ꞌilugu ga Yaubada matanaya ꞌimiyami be ꞌilemalema manuda.
25 Keliso nina geyaꞌabo tuta yauna tauna bwalana ꞌiꞌebwaꞌebwaya nai ꞌitalitaliya Yaubada ꞌenaya, nadigega yakwala ꞌebweuna ꞌebweuna Sena Tabu Wawasaena solanaya totaliya sinabwana ꞌilugulugu be lalega ꞌitalitaliya, ta lala nina nigeya tauna lalana. 26 Onaꞌaiꞌaila, ꞌeguma Keliso ꞌina guinuwa taudi totaliyao sinabwadi nadigega, ꞌida mwawasa limalimana baleꞌu ꞌana mweluluwa ꞌenega ga batuwa. Ta esi maꞌebweuna namo tuga, tuta ꞌana ꞌebe losalowa gete ꞌenaya, bwalana tauna ꞌitaliyaena, bubuna toꞌumalidi ꞌadi nuwatau manuna.
27 * Nug 3:19Tomota ꞌaboꞌada ꞌada loina ꞌimiyami ꞌaene maꞌebweuna tamwamwawasa be muliyega bwaꞌomatana. 28 * Ib 10:10; 1 Pi 2:24; Pi 3:20Wate nadigega Keliso ꞌina mwawasega tauna ꞌitaliyaena maꞌebweuna namo, be yauyauda ꞌida bubuna toꞌumalidi ꞌiꞌewa yauledi, ta maꞌetamo ꞌiila limanama, be nigeya ꞌaene bubuna toꞌumalidi ꞌiꞌewayaula limadi, ta esi sabi ꞌetoseyeda ꞌabo ma ida nuwaꞌewa tayamwayamwa.

*9:2: Sia 25:23, 30-31, 37

*9:3-4: Sia 37:1-29

*9:6: Num 18:2-3

*9:7: Sia 30:10

*9:8-9: Ib 10:19-20

*9:8-9: Ib 10:1-2

*9:12: Ep 1:7-8

*9:13: 1 Loi 16:3; Num 19:17-18; Ib 10:4

*9:14: 1 Pi 1:18-19; 1 Yo 1:7

*9:15: 1 Ti 2:5; Ib 8:6

*9:19: Sia 24:6-8

*9:22: 1 Loi 17:11

*9:24: 1 Yo 2:1

*9:27: Nug 3:19

*9:28: Ib 10:10; 1 Pi 2:24; Pi 3:20