^
1 Timoti
Pii Wambao Leamo Doko
Sambo Pii Mana Lengema Dupa Wandyoo Katape Leamo Doko
Polo Baa Kamongome Kondo Kaeyana Leamo Doko
Loma Sepenge Dokonya Leamo Doko
Siosanya Endakali Setao Katenge Akali Dupanya Leamo Doko
Siosa Nisoo Kalai Pingi Akali Dupanya Leamo Doko
Gote Wata-Minao Katenge Mana Yalo Petae Dokonya Leamo Doko
Gote Tungi Pingi Doko Yakinatamina Leamo Doko
Jisasa Kraisanya Kalai Akali Epe Mende Katapengena Leamo Doko
Siosanya Endakali Dupa Dopa Pyoo Katapengena Leamo Doko
Sambo Mana Lengemapi, Muni Putiti Kaengepi, Dupanya Leamo Doko
Jisasa Tungi Pingi Dokonya Yanda Epe Doko Pyoo Katape Leamo Doko
Doko kiningi.