22
Polome endakali dupa lamaiyoo, “Kaiminingi takangepi, indupa namba tange kame pinyoo pii langitoo salapape” lea. Pii dutupa baame Ibru pii lao lamaiyamopa dokaitame sepala, pii kukipi mende naleami. Dokopa Polome lao pituu, Ap 5:34-39“Namba akali Juu mende. Yuu Silisia dokonya, Tasusa siti dokonya nambanya endangimi namba mandea-pyaa. Namba Jerusalema siti dakenya katao angi jio. Akali Gamaliele dokome naimanya yumbange dupanya loo dupa namba langyokondape pyoo langiamopa mana nyio. Dopa petala nambame nee kaeyao Gote watao, nyakamame indupa mana minilyaminoliaka pyoo minao kateo. Ap 8:3; 26:9-11Kraisa watao paenge kaitini dokonya paeyami endapi akalipi dupa nambame tanda maiyoo pyao kumasoo, anjetae palenge anda dupanya anjinya pyandao pio. Nambame dopa pyoo kateana lao prisa mupa dokopi, isingi akali dupanya kambuingi dupa pitakapi, dupame nyakama langyamino. Damasakasa katengema Kristene dupa Jerusalema tanda maimana latala, nambame anjoo nyala paale lao akali dokaitame yakana latae pepa mende pyatala namba diami. Dopa piaminopa, nambame kalai doko pitoo latala Damasakasa paanya peona” lea.
Polo Baa Mona Kapilyiona Leamo Doko
Ap 9:1-19; 26:12-18“Namba pao Damasakasa tengesa pyakameopa, 12 kilokopi mende lea. Dokopa kaiti-kisa katao tii pipae yale mendeme yuu mendai ipao namba-kisa tii piyoko lea. Dopa piamopa namba isa lombapae sio. Soo pituu siopa pii mende lea dokome lao pituu, ‘Solo, Solo, embame aipuma namba tanda dyoo koeyasilyipi?’ lea. Dopa leamopa nambame yanu pyao, ‘Kamongo, emba apipi?’ leo. Dokopa baame namba langyoo, ‘Namba Nasarete tange Jisasa, embame tanda dyoo koeyasoo kalyeno dokona’ lea. Dopa leamopa, akali namba-pipa peama dupame tii pipae doko kandatala paka kaeyami. Dopaka doko, pii mende namba langia doko aipa lelyape lao dupame soo nanyiami. 10 Dokopa nambame lao pituu, ‘Kamongo, nambame aipa pyuape?’ leo. Dopa leopa Kamongome namba langyoo, ‘Emba sakatatala Damasakasa puu. Dokonya patatenopa, embame kalai pipengena latae dupa pitaka akali mendeme emba langyamona’ lea. 11 Tii pipae andake dokome nambanya lenge dolapo monda jisia dokome mende kandapenge nanjiamosa, akali namba-pipa peama dupame namba kii minao Damasakasa peami.
12 “Akali Ananiasa lenge mende, Damasakasa katea dokome Mosesanya loo dupa auu pyoo wata-minao kalyamopa, Damasakasa katengema Juu dupa pitakame baa auu pipaena lengema. 13 Akali doko ipao namba kateo dosa katapala namba langyoo, ‘Kaimii Solo, emba lenge auu pyoo taa’ lea. Dopa lalu piamopa, namba lenge auu pyoo tapala baa kandeo. 14 Dokopa baame lao pituu, ‘Naimanya yumbange dupanya Gote dokome baanya kalai pipenge doko embame masetenopa lao baame emba makande lea. Akali Tolatae doko kandatala, akali dokonya pii doko setenopa lao Goteme emba makande lea. 15 Embame pii siipi, kandeepi dupa lao panao, baa Akali Tolatae dokona lao endakali dupa pitaka lamaiti. 16 Indupa embame aki malisilyi? Kamongonya kenge doko lao loma soo, embanya koo dupa wasa pyao nepao, kaimbu nyatale sakata’ leana” lea.
Kamongome Polo Baa Akali Tata Waka Dupa Pii Lamaiya Pena Leamo Doko
17 “Namba Jerusalema pilyetala, lotuu anda nee nyetae kamapu dokonya loma soo kateopa, lee manemaneme kanjale lao Kamongome nambanya masepae doko etao nyia. 18 Dokopa nambame kandeopa baame namba langyoo, ‘Namba akali dokona lao embame lao panatenopa, Jerusalema tange dupame nasalaminona, emba Jerusalema yakinatala yapa puu’ lea. 19 Dokopa nambame lao pituu, ‘Kamongo, namba lotuu anda dupa pitakanya pupala, emba tungi piami endakali dupa pyao indyepapu anjinya pyandeo doko dokaitame masilyamino. 20  Ap 7:58Embanya pii lao panenge, Stipene doko pyao kumasiaminopa, nambame taeme pilyaminona lao tengesa dosa kandatae kateo. Stipene pyao kumasala peami akali dupanya yonge pee kisa pingi dupa nambame setapae katakamaiyona’ leo. 21 Dokopa Kamongome namba langyoo, ‘Yuu etete londati mendapuanya akali tata waka dupa embame pii lamaiyale lao puu latoana puu’ leana” lea.
Polo Baa Roma Tangena Leamo Doko
22 Polome pii dutupa lalu piamopa Juu dupame sepala puu lao, lao pituu, “Akali dake isa yuu dakenya kalya naeyapenge-lamona, pyao kumasalapa” leami. 23 Dopa latala dokaitanya yonge pee kisa pingi dupa lyokao pyale latala, kunuma lumbao ketae pyalyoo wii leaminopa, 24 Polo baa pyao kumasalapa lao puu lao leami dokonya tenge doko amii isingi mupa dokome sotoo latala, amii mendapuame Polo laminao, amii palengema panda dokonya pupala, konjame pyapapu tipa pina lea. 25 Dopa lateamopa, Polo pyalanya baanya kingi dolapo nyoo kendeme anjiaminopa, amii 100 isingi tengesa katea doko Polome lamaiyoo, “Nyakamame Roma tange akali mendenya kote sakamaiya naenya, mee kende konjame pyalapape lao loome lapae silyape?” lea. 26 Dopa leamopa sepala, amii 100 isingi doko amii isingi mupa doko katea dokonya pupala baa lamaiyoo, “Akali dake Roma tange-lumuna, embame pyaanya pilyino doko masetala pipi” lea. 27 Dokopa amii isingi mupa doko Polo katea dokonya pupala baa lamaiyoo, “Embame namba langi: Emba akali Roma tange mendepe?” lea. Dokopa Polome lao pituu, “Namba Roma tange mendena” lea. 28 Dopa lateamopa, amii isingi mupa dokome lao pituu, “Namba Roma tange jalanya muni longome sambapala, Roma tange kalyona” lea. Dokopa Polome lao pituu, “Nambanya endangi takangepa dolapo Roma tange dokonya, namba Roma tangeakana” lea. 29 Amii dupame baa kende konjame pyapala, tipa pyaanya piami doko, dopa lalu piamopa kaeyapala kaeyami. Dopa piaminopa, amii isingi mupa dokome akali doko Roma tange mende anjalone-lumu lao masetala, baa paka kaeya.
Polome Juumanya Kanjole Kambuingi Dokonya Pii Leamo Doko
30 Juu dupame aipuma Polo-kisa tenge setamipi lao amii isingi mupa dokome auu pyoo sotoo latala, yuu gii mende dokonya Polo anjiami kende dupa tata lakamaiya. Tata latala prisa mupapi, Juumanya kanjole kambuingi dokopi, dupa pitaka epena lea. Ipateaminopa baame Polo laminao lanao ipupala, dokaitanya enomba dokonya katasia.

22:3: Ap 5:34-39

22:4: Ap 8:3; 26:9-11

22:6: Ap 9:1-19; 26:12-18

22:20: Ap 7:58