26
Agripanya Enombanya Katao Polome Pii Leamo Doko
Dokopa Kiŋi Agripame Polo lamaiyoo, “Indupa embanya pii laale lao nambame emba panda dilyona” lea. Dopa leamopa, pii leami dupanya baa tange kame pinyoo, Polome kingi pee latala dapa lea: 2-3 “Naima Juu dupanya manapi, lotuu piinya atete pingipi, dopale dupa pitaka, Kiŋi Agripa, embame kandapae dokonya, Juu dupame namba-kisa tenge setelyamino dupa pitakanya indupa nambame embanya enombanya namba tange kame pinyoo pii latoo lao auu kaelyona, embame maka nakaenya, auu pyoo sakatale lao tee lelyo.
“Namba wane kolesa Jerusalema katao, nambanya tata dupanya kainanya mana minio dupa Juu dupa pitakame masilyamino. Ap 23:6; Pil 3:5Naimanya lotuu mana dupa wata-minakondape pyoo miningi kambu kyeto Parasi lenge dokonya namba katao, kalai pio dupa pitaka wamba kandateami. Dopana, kandeami akali dupame emba langimana lao masetamino doko langyamino. Goteme mende pitona lao naimanya yumbange dupa lamaiya doko kiningi pitana lao nambame nee kaeyao malisoo kalyo dokonya, indupa namba kotimi lelyamino. Goteme mende pitona lea doko kiningi pitana lao naimanya akali tata 12 dutupame nee kaeyao malisoo katao, kuka kotakapi yakinala naeyao Gote mambo pingima. Kiŋi Agripa, Goteme mende pitona lea doko kiningi pitana lao nee kaeyao malisoo kateami dokoaka nambame nee kaeyao malisoo kalyo dokonya, Juu dupame namba-kisa tenge setelyamino. Endakali kumapae dupa Goteme sakatasala naeyatana lao aipuma nyakamame masilyami?
Ap 8:3; 22:4-5“Nasarete tange Jisasa dokonya kenge doko wamba nambame yakinala naeyao koeyasotoana lao masetala, mana koo longo mendapuame baanya kenge doko koeyasoo kateo. 10 Prisa mupa dupame yakana lateaminopa, endakali Gotenya latae longo Jerusalema dokonya nambame anjoo palyiu. Dokaita pyao kumasalanya piami dokopa, nambame pyao kumasina leowaka. 11 Nambame paa longosa lotuu anda dupa pitakanya Kristene dupa tanda maiyoo koeyasoo, Jisasa lao nepena lao pyalanya pyoo paeyo. Nambame Kristene dupa eteteaka imbu kaeyapala, tanda maitoo lao siti waka dupanya apata kutao paeyoakana” lea.
Mona Kapilyeteopa Jisasame Kalai Diana Polome Leamo Doko
12  Ap 9:1-19; 22:6-16“Nambame dopa pyoo kateopa, prisa mupa dupame yakana lao pepa mende pyao ditala wai leaminopa, Damasakasa paanya peo. 13 Oo kiŋi, kotaka etete dokonya kaitinisa pao pituu nambame kandeopa, niki lenge tii pingi doko ita minao tii pipae yale mendeme kaiti-kisa katao, naima peama dupa-kisa tii piyoko lea. 14 Dopa piamopa, naima pitaka isa lombapae siama. Lombapae soo pituu siopa, Ibru pii mende lea dokome lao pituu, ‘Solo, Solo, embame aipuma namba tanda dyoo koeyasilyi? Embame namba tanda dyoo koeyasilyino dokome, emba tange tanda nyotoo lao pilyinona’* Giriki piimi dapa lao pepa pyapae silyamo: Kao pena lao watenge itakuli nenge katapae dokonya pendaneme pilyino dokome, emba tange tanda nyotoo lao pilyino. lea. 15 Dopa leamopa nambame lao pituu, ‘Kamongo, emba apipi?’ leo. Dokopa baame lao pituu, ‘Namba Jisasa, embame tanda dyoo koeyasoo kalyeno dokona, 16  emba sakatatala toeya kata. Embame kandelyeno dakepi, mendapu panasotopa kandate dupapi, dupa embame lao panatenopa lao, emba nambanya kalai akali makande laanya, namba emba-kisa panasilyo. 17-18  Akali tata waka dupa lenge tapala, iminjetaepa Satanenya pupu lapaepa dolapo yakinatala, Gote tii pipae doko kalyamo dokonya epena lamaiyale lao nambame emba puu lelyo. Akali tata waka dupanya koo dupa Goteme kunao nepakamaitamopa, namba tungi pingi dokonya-kaita, endakali Gotenya latae dupame yuu nyepenge doko akali tata waka dupame apata nyetaminopa lao nambame emba puu lelyo. Akali tata wakapi, emba tatapi, dupame emba koeyasalanya pitaminopa, nambame emba pyoo nyotona’ leana” lea.
Juupi Akali Tata Wakapi Dupa Pii Lamaiyona Leamo Doko
19 “Kiŋi Agripa, nambame kaiti-kisa-tae lee manemaneme kandeo doko kandatala, tanga laa naeyo. 20  Ap 9:20,28-29Endakali dupa mona kapilyetala, Gote-kisa pena lao wai pii epe doko, wambao Damasakasa tange dupa lamaitala, maitakao Jerusalema tangepi, Judia yuu dupa pitakanya tangepi, akali tata wakapi, dupa nambame lamaiyoaka. Lamaiyoo pituu, ‘Nyakamanya mana minatami dupame nyakama mona kapilyiamana lao panasoo kalyepape’ lao lamaiyoo paeyo. 21 Dopa piosa, Juu dupame lotuu anda nee nyetae kamapu dokonya namba minatala pyao kumasalanya piami. 22-23  Ais 42:6; 49:6; 1 Kor 15:20Tee pyao Goteme namba nisia doko nisoaka katamupa, nambame endakali kenge singipi, nasingipi dupa pitaka wai pii epe doko panao lamaiyoo kalyo. Nambame waka mendenya lamaiya naenya, Kraisa doko tanda nao kumapala, baa wambao malunya sakatatala, Juupi akali tata wakapi dupa Gotenya tii pipae dokonya lao pii lamaitana lao, propetapi Mosesapi dupame leami dokoaka nambame lamaiyoo kalyona” lea.
24 Polome baa tange kame pinyoo dopa lao kateamopa Pesatusame puu lao, lao pituu, “Polo, embanya sukulu latala mana andake nyii-lamo dokome emba kyakasilyamona” lea. 25 Dopa leamopa Polome lao pituu, “Akali epe Pesatusa, namba kyakala naeyao, nambame pii lelyo doko mona paliu kiningi lelyo. 26 Emba kiŋi dokome sipinopa, nambame paka nakaeyao emba langilyo: Piana lelyo dupa pitakanya emba kiŋi dokome nakandenge mende yalo petae nasoo pilyamo lao nambame kyeto joo masilyo. Piana lelyo dupa pitaka denge mendasa yalo pyoo napiamo dokonya, embame kandengena lao masilyo. 27 Dopa lao masilyona, propeta dupanya pii leami dupa, Kiŋi Agripa, embame kiningina lao masilyipi? Embame dupa kiningina lao masilyinona lao nambame masilyona” lea. 28 Dokopa Agripame Polo lamaiyoo, “Gii kuki dalaponya embame namba yapa Kristene jisalapona lao masilyipi?” lea. 29 Dopa leamopa Polome lao pituu, “Yapa-tamopi, yasoo-tamopi, emba iki daa, endakali indupa nambanya pii silyamino dupa pitaka namba katengeli pyoo katami laka lao masoo Gote loma silyo. Dopaka doko, nyakama sene kendeme anjetae palimi laka lao nambame masala naelyona” lea.
30 Pii dutupa lateamopa kiŋi doko sakatea. Sakateamopa gapena dokopi, Benaisipi, endakali apata peteami dupapi, dupa pitaka sakatatala 31 kamaka peami. Pao pituu nyakama-lapo laloo pyoo, “Baa pyao kumasepengepi, anjepengepi mende akali dakeme napia-lumuna” leami. 32 Dokopa Agripame Pesatusa lamaiyoo, “Akali dakeme baanya kote doko Sisame sekena naleali doko, baa kaeyapala pena lapilina” lea.

26:5: Ap 23:6; Pil 3:5

26:9: Ap 8:3; 22:4-5

26:12: Ap 9:1-19; 22:6-16

*26:14: Giriki piimi dapa lao pepa pyapae silyamo: Kao pena lao watenge itakuli nenge katapae dokonya pendaneme pilyino dokome, emba tange tanda nyotoo lao pilyino.

26:20: Ap 9:20,28-29

26:22-23: Ais 42:6; 49:6; 1 Kor 15:20