24
Lotuu Anda Nee Nyetae Doko Kaluu Nepatamina Leamo Doko
Make 13:1-2; Luku 21:5-6Jisasa baa lotuu anda nee nyetae kamapu doko yakinatala peamopa, lotuu anda nee nyetae kamapu dokonya anda katenge dupa baame kandena lao baanya disaipolo dupame laitaka pyaanya epeami. Ipupala laitaka piaminopa Jisasame dokaita lamaiyoo, “Datupa pitaka kandelyamipi? Nambame nyakama kiningi langilyo: Datupa pitaka dopa petae katena lao kaeyala naenya kaluu nepataminopa, panda dakenya kana mendaipi mende namba-namba petae nakatatana” lea.
Tanga Pita Dupanya Leamo Doko
Make 13:3-13; Luku 21:7-19Jisasa Olipimanda peteamopa, disaipolo dupa elyakalao ipupala baa lamaiyoo, “Embame lelyeno dutupa gii andukupa pita? Embame naima langi. Yuu etapenge gii dokopa, emba ipate gii dokopa, dolaponya kongali aipale mende pitape?” leami. Dopa leaminopa Jisasame dokaitanya pii yanu pyakamaiyoo, “Endakali mendeme nyakama minakasetana, kandao kalyepape. Aipumape, endakali longo mendapu nambanya kengenya ipupala lao pituu, ‘Namba Kraisa dokona’ lao endakali longo minakasetami. Dokopa yanda pilyamino lapaepi, yanda ingingi lapaepi, dupa sepala nyakama walu nalalapape. Dopale dupa pitaka ipupenge. Dopaka doko, yuu etapenge gii doko, dokopa ipa naeyata. Akali tata mendeme akali tata mende yanda pimaita, kingdom mendeme kingdom mende yanda pimaita pitami. Yuu mendapuanya titiwali dupa minata, lopo andake dupa sepa, endakali longo-kisa yainame andinyeta pita. Dopa pita dupa pitaka, enda wane manjanya tee pyao maita pingi dopale.
Matyu 10:22“Gii dokopa nyakama anjetala, tanda dyoo pyao kumasina lao maitami. Dopa pitaminopa, nyakamame nambanya kenge doko lao panelyamino latala, akali tata dupa pitakame nyakama imbu kaeyatami. 10  Dokopa endakali longome namba tungi pingi doko yakinatala, nyakama-lapo imbu kaeyao pyaloo petala, yandapipi dupanya kinginya mende mai-mai pitami. 11  Sambo propeta longo mendapu sakatatala, endakali longo kyakasetami. 12  Luiyao loo yalenge mana doko andatamopa, endakali longome endakali auu kaenge mana doko yakinatami. 13  Matyu 10:22Dopa pitaminopapi, endakali mende kyeto joo katao, baa etata gii dokonya tuu latamo doko, baa pyoo nyeta. 14  Kingdom kaiti-kisa singi dokonya lao wai pii epe doko yuu dupa pitakanya akali tata dupa pitaka lamaitataminopa, yuu etapenge gii doko ipatana” lea.
Kenda Etete Koeyapae Dupa Ipatana Leamo Doko
15-16  Make 13:14-23; Luku 21:20-24 Dan 9:27; 11:31; 12:11“Lotuu anda nee nyetae koeyasingi, myuku pipae mende ipatana lao propeta Danieleme lea doko, panda nee nyetae dokonya setamopa kandatami gii dokopa, endakali Judia katatami dupa yuu manda dupanya paka pupenge jeta.” (Pii dake itaki pyate dokome tenge doko kutao nyepe.) 17  Luku 17:31“Gii dokopa endakali mende baanya anda ketae katata dokome, baanya oapi andakote seta dupa nyalanya isa pyakanala naeyapenge jeta. 18  Endakali mende eenya katata dokome, baanya yonge pee dupa nyalanya pilyala naeyapenge jetaka. 19  Enda wane tongotapi, enda wane andu nengepi, dupa gii dokopa etete kondo pita. 20  Poo lao aiyuu epenge gii mendenyapi, Sambata gii mendenyapi, paka napataminopana nyakama loma soo kalyepape. 21  Dan 12:1; Rev 7:14Kenda wamba epea dupa pitaka ita minao, gii dokopa kenda eteteaka andake mende ipata. Yuupa kaitipa dolapo tee pia dokonya pituu, indupa tuu lao, kenda etete andake dopale mende naepea. Tanga-tangapi kenda etete andake dopale mende naipataka. 22  Yuu gii dutupa muu pisala naeyatamo doko, endakali mendaipi mende pyoo nyepae nakatata. Dopaka doko, endakali yapao nyepae dupa masetala, yuu gii dutupa muu piseta. 23-24  Gii dokopa Kraisa manemane pingimapi, sambo propetapi dupa ipupala, Gotenya yapao nyepae endakali dupa apata kyakasetamano nakandenya latala, mirakolo andakepi, kalai paka pipaepi, dupa pitami. Dopana, endakali mendeme nyakama langyoo, ‘Kraisa doko asa kalyamo kanjepa, amasa kalyamo kanjepa’ lea-kandeno doko, kiningi lelyamona lao masala naeyalapape. 25  Tanga pita dupa nambame nyakama wambao langilyona salapape. 26-27  Luku 17:23-24Yuu-wapaka pilyamopa, tii pipae doko niki pyakaengesa pituu, niki pambengesa tuu lenge dopaka pyoo, Akalinya Ikiningi doko ipata. Dopana, endakali mendeme nyakama langyoo, ‘Kraisa doko endakali napalenge yuu dokonya kalyamona, kanja pupa’ lea-kandeno doko, kanja napupape. Endakali mendeme nyakama langyoo, ‘Kraisa doko anda dakenya andakote pilyamona’ lea-kandeno doko, kiningi lelyamona lao masala naeyalapapeaka. 28  Luku 17:37Dopale mende kumapae silya dokonya yaka lakepame dupa kambu pingimana” lea.
Akalinya Ikiningi Doko Ipatana Leamo Doko
29  Make 13:24-27; Luku 21:25-28 Ais 13:10; 34:4; Esek 32:7; Joele 2:10,31; 3:15; Rev 6:12-13Jisasame lao pituu, “Yuu gii dutupanya kenda andake dutupa ipao etalu pitamopa, niki doko iminjoo, kana doko tii napyoo, kaitinya bui dupa kondao isa ipao, kaitinya kyeto singi dupa ema-ema pyoaka pita. 30  Dan 7:13; Sak 12:10-14; Rev 1:7Dokopa Akalinya Ikiningi doko ipanya kongali mende kaitinya pitamopa, yuunya akali tata dupa pitakame kandatala, yako lao ee latami. Dokopa Akalinya Ikiningi doko baanya kyetopi, tii pipae andakepi dupanya pituu, kaitinya kopa-kisa ipatamopa kandatami. 31  Dokopa trampeta mende puu lao pyatamopa, poo kitomende dutupapi, kaiti lembapi, dupanya baanya enjele dupa pupala, baanya endakali yapao nyepae dupa nyoo kambu pyekena latana” lea.
Piki Ita-Pipa Makande Pyoo Mana Leamo Doko
32  Make 13:28-31; Luku 21:29-33“Nyakamame piki ita dupanya mana dake nyalapape: Piki ita dupanya mange popo pilya dupa kandatala, paina pyaanya tengesa pilyamona lao nyakamame masingima. 33  Dopana, lelyo dutupa pitaka pitamopa nyakamame kandatala, Akalinya Ikiningi doko lome kambunya ipao tengesa katapelyamona lao masalapape. 34  Nambame nyakama kiningi langilyo: Endakali indupa palelyamino dupa kumao etala naeyataminopa, lelyo dutupa pitaka pita. 35  Yuupa kaitipa dolapo alu pita. Dopaka doko, nambanya pii dupa alu napitana” lea.
Kandao Isoo Kalyepape Leamo Doko
36  Make 13:32-37“Dutupa pipenge yuu giipa, awapa dolapo endakali mendeme masala naenge. Enjele kaiti-kisa katengema dupame apata masala naengemaka. Nambanya Takange dokome iki masingi. 37  Jen 6:5-8; 7:6-24; Luku 17:26-27Akalinya Ikiningi doko ipanya pita gii dokopa, Noa katea gii dokopa pialiaka pita. 38  Endaki andake dokome pyala naeyamopa, endakali dupa nee endakipi nao, akali dupame enda nyoo, wanaku dupa akali nyala pao pyoo kateami. Dopa pyoo kateaminopa, Noa sipi andaka kolandea gii doko epea. 39  Dupame aipa pitape lao masala naeyao kateaminopa, endaki andake doko ipupala, dokaita pitaka pyao soo pea. Dopa piana, endakali dupa dopaka pyoo katataminopa, Akalinya Ikiningi doko ipata. 40  Luku 17:34-35Ipatamo gii dokopa, akali lapoma eenya katatambinopa, dolaponya mende nyepala, mende doko katena kaeyata. 41  Enda lapomame palao wasalanya wita dii takyoo indyoo pititambinopa, dolaponya mende nyepala, mende doko petena kaeyata. 42  Dopa pitana, nyakamanya Kamongo doko gii andukupa ipatape lao nyakamame masala naelyaminona, kandao isoo kalyepape. 43  Luku 12:39-48Dake masalapape: Anda tange mendeme pake nenge mende gii dokopa ipapomo lao masiali doko, baanya anda doko kandao isetala, kaluina lao kaeyala naeyali. 44  Dopana, nyakama ambe katatami gii mendepa Akalinya Ikiningi doko ipatana, nyakama apata depa latae kalyepape.
45  “Akali andake mendeme kalai akali dupa akali mendeme isina latamopa, dokaita isoo katao, nee napenge gii dokonya nee mokosoo maiyoo katapenge kalai akali masepae epe palenge, pii sakamaingi doko baa api? 46  Baanya akali andake doko ipupala, kalai akali dokome dopa pyoo katata kandatala, baa auu piseta. 47  Nambame nyakama kiningi langilyo: Akali andake dokome baanya oapi dupa pitaka kalai akali dokomeaka isakao katena lata. 48  Dopaka doko, kalai akali dokome masepae koo nyepala, baanya moname masoo pituu, ‘Nambanya akali andake doko tanga-waka ipatana’ lao masetala, 49  tee pyao baanya kalai akali yango dupa pyapapu, bia nao kyakao paengema dupa-pipa neepi, biapi dupa nao katatamo doko, 50  kalai akali dokonya akali andake doko naipapomo lao masetala, ambe katata gii mendepa ipata. 51  Ipupala akali andake dokome kalai akali koo doko kepapala, mana tolatae miningi manemane pingima dupa katatami panda dokonya katena lata. Panda dokonya endakali dupa ee lao, nenge giti-gato lao nao katatamina” Jisasame lea.

24:1: Make 13:1-2; Luku 21:5-6

24:3: Make 13:3-13; Luku 21:7-19

24:9: Matyu 10:22

24:13: Matyu 10:22

24:15-16: Make 13:14-23; Luku 21:20-24

24:15-16: Dan 9:27; 11:31; 12:11

24:17: Luku 17:31

24:21: Dan 12:1; Rev 7:14

24:26-27: Luku 17:23-24

24:28: Luku 17:37

24:29: Make 13:24-27; Luku 21:25-28

24:29: Ais 13:10; 34:4; Esek 32:7; Joele 2:10,31; 3:15; Rev 6:12-13

24:30: Dan 7:13; Sak 12:10-14; Rev 1:7

24:32: Make 13:28-31; Luku 21:29-33

24:36: Make 13:32-37

24:37: Jen 6:5-8; 7:6-24; Luku 17:26-27

24:40: Luku 17:34-35

24:43: Luku 12:39-48