15
Isu aeba taga waini iga'na agowe
Pigoya, naeba taga waini iga'na agowe. Piya, nabanempaba waini yuga wama nkabawe. Piya, ka amawama naeti a'wa kampa aentana uwa waiyeginaba, agayugasaye. Piya, to ka amawama a'wantaga wainteginaba, kasama arosagina anosama to uwoma a aeyanema kabitaye. Piya pemisa puma naeba mono urimogiri abima asoya puma mintawe. Piya puma, tigeba naege miyigi, naeba pabiyama tigege mikuwe. Waini amawamaba agowamati kampa atokaema waintakanaba a'wapa kampa aekiye. Kampa aeyemisa puma tigeba naetiba kampa atokaema mintiripa, au'wapa kampa maema aborakibewe.
Pigoya, waini iga'na agoba naewe. Amanepa tigewe. Ka'waina aeba naege atokaema miyekapa naeba aegeba pabiyama atokaema mikuwe. Pigoya, pi'naba anopa tabenama aborakiye. Tigeba naetiba kampa atokaema mintiri, a'ya'waemaena pikenaenaba kampa waikiye, untiye. Piya, ka'waina aeba naeti kampa atokaema miyekapa agaikuwe. Eya, waini amawamapa kasagana asaginiba, kibi'ma yakupi kasagana tamisa pabi nkawameta potakiye, untiye.
Pigoya, tigeba naeti atokaema mima kamana'nempa aega'magiri, esunatakibe nkawameta timukuwe untiye. Tigeba au'wapa uwomantana maema aborama, nae naokina'nentana puma miyiginaba, nabanempaba tabe a'muntana aborakiye. Pigoya, nababa naepa agu kao'ena punatagi, naeba pabiyama tigepa kao'ena puritauwe. Pika tigeba agu kao'enanapi miyiyo. 10 Naeba nabanempa nkawamupisa kamana wasiyu'ma, ae agu kao'enabi miyuwe. Tigeba pabiyama nawamupisa kamana'ne wasimagiripa, nae agu kao'enanepi mikibewe, untiye. 11 Pigoya, na'muntananempaba tigeti ta'ema waiyenema, ma kamanapa urimiwaeyuwe, pika ti'muntanaripa aborama anosama abae peno, untiye.
12 Pigoya, nawamupisa kamanapa mayama urimuwe: Naeba agu kao'ena puritaosa puma, tigeba agu kao'ena puma miyiyo. 13 Pigoya, ka'waina aeba ao'mika uma mikenaenawa kasima iyo'maekibi'naba, pipa a'ya'ma to agu kao'ena pikenaenapa asugaikiye. 14 Piya, yoga uritao pipa pigipa, tigeba naokina'nene urimukuwe, untiye. 15 Naeba tigaopa kayokaya kina kantaba kampa pewe. Kayokaya yagaramaba tabe yagarawampa untabaipinti kamana waintipa, pipa kampa abiye. Naeba pipa nabanempatisa kamana abinto, pabi nkawameta uma aborama urimiwaentoka tigama naokina'nene urimuwe, untiye.
16 Pigoya, tigeba naepa kampa naba punatantane. Naeba tige tiba puritantone. Pika tigeba wama yogara umima au'wa maema aboraiyema, uritantone. Pigoya, maema au'wa aboraigina waiyaba waiyeno. Piya puntiri nae nagera naba esotakibe nkawameta timikiye. 17 Piya, naeba ago kamanapa maya urimuwe: Tigeba tiyokina agu kao'ena puwaitaiyo, Isu untiye.
Igobi Isupa potantasa puma abagikinapa puwaitakibewe
18 Pigoya, mampabisa kina'mi igobi puritaigiripa, mayama abiyo: Wa'ega Yagara aepa paipa pabiyama agobima igobi potantakini pewe, yiyo. 19 Pigoya mampabisa kina'mi ige aruyenabi uma pasesinta, kayone puritasine. Naeba pipa ige aruyenabisa kibi'ma tiba puntogiri to awameta puma miyegini igobi puritawe. 20 Naeba kamana ka maya urimintona, pika napiyiyo: Kayokaya yagarama tabe yagarawa asugasima mikenaenaba kampa waintiye: Piya, igeba naepa igobi punatama ma'ena punatantakini, tigepa igobi puritama ma'ena puritakibewe. Igeba nae kamanapa a'a-o untakini, tigepa pabiyama a'a-o uritakibewe. 21 Naba unatanti'nama nkagegaba kampa napiyekini naeka uma pabiya igobi puritakibewe. 22 Naeba igetiba kampa tumima agoba kampa uwaimintosinta, aguntaena kampa wainta miyesine. Pigoya ago aborama awaimintone. Ibaba aguntaenawai kakakena kipa kampa waiye, untiye. 23 Piya, ka'waina aeba agobi punatakibi'naba, nabanempa pabiyama agobi potakiye. 24 Naeba abakawaipipa toma toma ntugaba ka'isa kina'miba pesa puma yogaba kampa asugasima puntosinta, aguntaenawai kampa wainta miyesine. Piya, mapa kana yugaba ago pogini agawaentiniba uwa naepa igobi punatantini, nabanempapa pabiyama kaga igobi potawe. 25 Piya pegana mono isapipa kamana ka mayama wainti, pi'na esegi piye: Igeba uwaraka'ya igobi punatantawe, iye. Pipa iba esegi piye, untiye.
26 Pigoya, esegi puritakena taga kamana'ama Nkawamusa, nabati mintika, aepa otakana nabatisa tumima agonepa uma aborakiye, untiye. 27 Piya, tigeba yoga agobintotasa naege mirite kanantasa puma, pabiyama agonepa uma aboraiyo, Isu untiye.