^
Galesia
Galesia vegená nónohá kimike gizo kimi gakó
Gakó lamaná haitó makó nomive
Pauló aposolo loló imómámini mogona
Aposolote Pauloni hozamú gelego lamaná imó
Atiokia numutoka Pauló Pitani gahá ami gakó
Zuta vegi hetoka vegi gili alévolé akumule lokogó kugutó vizeaká noive
Lo hukoko li gakó gele alesá nehe Izesukumú gele alévolé osá neve
Mosé lo hukoko li gakoki Ómasímo lehizeletatove loko lo mololeta gakoki
Mosé lo hukoko li gakó utó itímini mogonáa
Pauló Galesia vegenakumú miluma gilimó
Hegako Salako keí anoza gakó
Nagakú goha ma minamituni gakó
Litaha ligikámini gihiláa itó Sikalahulímini gihiláa
Genavagi netató eza hize lé otiko eza hize lé otiko itune
Kagata alike gekéini loketamó