Jon
anêŋ kapya môŋ
Abô môŋ
Sebedi namalô aposel Jon hato kapya êntêk hadêŋ avômalô êvhaviŋ. Kêdôŋwaga abôyaŋ bôk êlêm ba enaŋ nena dahôlôŋ ma nôm mavi ma kupik ma kambom ba thai ma nôm lokwaŋju. Ba enaŋ nena Kilisi anêŋ dahô iyom intu halêm anêŋ leŋ ma anêŋ kupik ma miŋ Kilisi ami. Ma enaŋ nena kupik hatôm idum kambom ma dahô ma mabuŋ mavi denaŋ. Jon halaŋô abôyaŋ êŋ ba intu hato kapya êntêk ek thêlô neyabiŋ i esak abôyaŋ takêŋ.
Hato kapya êntêk hadêŋ 85 lo 95 AD malêvôŋ doho la.
1
Abô lôkmala halêm yaiŋ
* Jon 1:1Yêlô ato hathak Abô atu ba hêv lôkmala ba hêk hadêŋ sêbôk atu ba môŋ anôŋ. Yêlô bôk alaŋô lôk ayê hathak maleŋiŋ lôk atitiŋ ba baheŋiŋ hasôm haviŋ. * Jon 1:14Lôkmala êŋ bôk habitak yaiŋ ba yêlô ayê ba ik loŋ ba intu anaŋ abô hathak lôkmala atu ba nêmô wak nômbêŋ intu sapêŋ bêŋ hadêŋ môlô. Bôk hamô haviŋ Lambô vêm ma hik i thô hadêŋ yêlô. Nômkama takatu ba yêlô bôk ayê lôk alaŋô yôv ma lêk anaŋ bêŋ hadêŋ môlô ek nômô esak doŋtom imbiŋ yêlô. Avanôŋ biŋ nena alalô lêk amô hathak doŋtom haviŋ Lambô lo Namalô Yisu Kilisi. * Jon 16:24Yêlô ato abô takêntêk ek alalô lôkthô leŋiŋmavi bêŋ anôŋ êmô kapôlôŋiŋ siŋ.
Alalô nambeŋ Wapômbêŋ anêŋ deda kapô
* 1Ti 6:16; Jem 1:17Abô takatu ba bôk alaŋô anêŋ yani, êntêk yêlô anaŋ bêŋ hadêŋ môlô nena Wapômbêŋ ma deda ba momaŋiniŋ la miŋ hamô haviŋ yani ami. Mi. * 1Jon 2:4Alalô anaŋ nena amô hathak doŋtom haviŋ yani ma doŋtom aveŋ momaŋiniŋ denaŋ, êŋ ma anaŋ abôyaŋ ba miŋ asopa abô avanôŋ ami. Ma doŋtom alalô aveŋ deda kapô hatôm yani hamô deda kapô, êŋ ma alalô amô hathak doŋtom haviŋ i. Ma Namalô Yisu anêŋ thalaleŋ hathak havôkwiŋ alalôaniŋ kambom lôkthô vê.
* Sng 32:5; Snd 28:13Alalô anaŋ nena kambom miŋ hamô alalô kapôlôŋiŋ ami, êŋ ma asau alalôda ba abô avanôŋ miŋ hamiŋ alalô kapôlôŋiŋ ami. Alalô anaŋ alalôaniŋ kambom bêŋ ma yani ma anyô thêthôŋ ba abô takatu ba hanaŋ ma tem indum ba injik anôŋ ba intu tem nêm kambom takêŋ vê ma êmbôkwiŋ alalôaniŋ lelaik lôkthô. 10 Aêŋ ba alalô anaŋ nena miŋ bôk adum kambom te ami, êŋ ma adum yani hatôm anyô abôyaŋ ba anêŋ abô miŋ hamiŋ alalô kapôlôŋiŋ ami.

*1:1: Jon 1:1

*1:2: Jon 1:14

*1:4: Jon 16:24

*1:5: 1Ti 6:16; Jem 1:17

*1:6: 1Jon 2:4

*1:8: Sng 32:5; Snd 28:13