3
Alalô ma Wapômbêŋ nali
* Jon 1:12-13; 16:3Kamik Bêŋ lahaviŋ alalô bomaŋ anôŋ ba intu halam alalô nena anêŋ nali. Avanôŋ biŋ nena alalô ma anêŋ nali. Ma avômalô pik miŋ bôk eyala yani ami ba intu miŋ eyala alalô ami. * 2Ko 3:18Aiyaŋ thêlô, alalô ma lêk Wapômbêŋ anêŋ nali. Ma embeŋ yam ka tem alalô nambitak aisê? Injo, Wapômbêŋ miŋ hik thô ami denaŋ ba intu athôŋ paliŋ. Ma doŋtom waklavôŋ yani endelêm ma tem alalô nagê anêŋ lôkmaŋgiŋ thô êtôm atu ba yani hamô. Ba intu nayala nena alalô tem nambitak êtôm yanida. Avômalô sapêŋ atu ba êv maleŋiŋ ek yani ethak epesaŋ kapôlôŋiŋ ek nimbitak mabuŋ mavi êtôm yani atu ba mabuŋ mavi.
Ŋê takatu ba idum kambom thêthô ma êvôliŋ dômiŋ ek abô balabuŋ. Avanôŋ, kambom anêŋ ôdôŋ nena êvôliŋ dômiŋ hathak abô balabuŋ. * Jon 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Jon 2:2Môlô oyala nena Kilisi halêm pik ek nêm alalôaniŋ kambom vê, ma yanida ma kambom mi. Ôpatu ba hamô haviŋ yani miŋ hadum kambom thêthô ami. Ma ôpatu ba hadum kambom thêthô miŋ bôk hayê lo hayala yani ami.
Yenaŋ avômena, noyabiŋ am ek anyôla miŋ esau môlô ami. Ôpatu ba hadum kobom thêthôŋ, yani ma thêthôŋ hatôm Kilisi atu ba thêthôŋ. * Jon 8:44Sadaŋ bôk hadum kambom hadêŋ môŋ anôŋ ba halêm. Ba intu ôpatu ba hadum kambom thêthô, êŋ ma Sadaŋ anêŋ. Ba intu Wapômbêŋ Nakaduŋ halêm pik ek imbuliŋ Sadaŋ anêŋ ku. * 1Jon 5:18Ôpatu ba bôk habitak Wapômbêŋ nakaduŋ yôv miŋ hadum kambom thêthô ami ek malê nena Wapômbêŋ anêŋ yaŋvêk hamiŋ yani kapô. Yani bôk habitak Wapômbêŋ nakaduŋ yôv ba intu miŋ hatôm indum kambom thêthô ami. 10 Ba intu yêlô ayala nena Wapômbêŋ anêŋ nali ma opalêla ma Sadaŋ anêŋ ma opalêla. Ŋê takatu ba miŋ idum kobom thêthôŋ ami lôk miŋ leŋiŋhaviŋ iviyaŋ ami, thêlô ma miŋ Wapômbêŋ anêŋ nali ami.
Lemimbiŋ môlôviyaŋ
11  * Jon 13:34Abô atu ba bôk môlô olaŋô môŋ anôŋ yôv nena môlô lemimimbiŋ môlôviyaŋ. 12  * Stt 4:8Ma miŋ nosopa Kain ami. Yani ma ŋgôk kambom atu anêŋ ba hik yaŋ molok vônô. Ma hik eka? Ek malê nena hathak hadum kambom ma yaŋ molok hathak hadum mavi. 13  * Jon 5:18-19Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, avômalô pik êpôlik ek môlô ma miŋ nosoŋ ami. 14  * Jon 5:24Alalô leŋiŋhaviŋ iviyaŋ, êŋ ma hik thô nena bôk atak ŋama ma lêk awa lôkmala yôv. Ma doŋtom ôpatu ba miŋ lahaviŋ iviyaŋ ami ma ŋama havaloŋ yani loŋ denaŋ. 15  * ALK 21:8Ŋê takatu ba êpôlik hathak iviyaŋ ma hatôm ŋê ik anyô vônô. Ma môlô oyala nena ŋê ik anyô vônô tem miŋ nêmô lôkmala êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ami.
16  * Jon 13:1; Gal 1:4Yisu hêv anêŋ lôkmala ek alalô ba intu ayala leŋiŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ. Ma natak alalôaniŋ lôkmala aêŋ iyom ek nanêm alalôaniŋ iviyaŋ sa. 17  * Lo 15:7Ma opalêla takatu ba iniŋ nômkama hamô ba êyê iviyaŋ nômkama mi ba êv i sêkêya ma miŋ leŋhiki hathak i ami, êŋ ma Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ miŋ hamô haviŋ i ami. 18  * Jem 2:15-16Yenaŋ avômena, miŋ lemimbiŋ avômalô esak abô lôk veŋbôlêk iyom ami. Mi, nuŋgwik thô esak kobom avanôŋ nena nônêm i sa.
19-20 Kobom êŋ hik thô nena abô avanôŋ hamô haviŋ alalô. Ma doŋtom kapôlôŋiŋ malaiŋ hathak alalôaniŋ kambom, êŋ ma leŋimbi nena Wapômbêŋ hayala nômkama sapêŋ ba anêŋ lahiki hamôŋ ek alalô kapôlôŋiŋ. Ba intu umiŋ thohavloma ma kapôlômim ênjêk yaô. 21  * Hib 4:16Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, alalô kapôlôŋiŋ miŋ hanaŋ alalô bêŋ ami, êŋ ma hatôm amiŋ lôklokwaŋ ma kô mi hêk Wapômbêŋ ma. 22 Ma malêla takatu ba alalô ateŋ yani ek nêm, ma tem nêm iyom ek malê nena alalô asopa anêŋ abô balabuŋ lôk adum nôm takatu ba hadum yani lamavi. 23  * Jon 6:29; 13:34Ma anêŋ abô balabuŋ hanaŋ nena nônêmimbiŋ anêŋ Nakaduŋ Yisu Kilisi anêŋ athêŋ lôk lemimimbiŋ môlôviyaŋ êtôm atu ba hanaŋ. 24  * 1Jon 4:13Ôpatu ba hasopa Wapômbêŋ anêŋ abô balabuŋ ma hamô haviŋ yani ma yani hamô haviŋ ôpêŋ. Ma Lovak Matheŋ atu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ alalô intu hik thô nena Wapômbêŋ hamô haviŋ alalô.

*3:1: Jon 1:12-13; 16:3

*3:2: 2Ko 3:18

*3:5: Jon 1:29; 1Pi 2:22-24; 1Jon 2:2

*3:8: Jon 8:44

*3:9: 1Jon 5:18

*3:11: Jon 13:34

*3:12: Stt 4:8

*3:13: Jon 5:18-19

*3:14: Jon 5:24

*3:15: ALK 21:8

*3:16: Jon 13:1; Gal 1:4

*3:17: Lo 15:7

*3:18: Jem 2:15-16

*3:21: Hib 4:16

*3:23: Jon 6:29; 13:34

*3:24: 1Jon 4:13